× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
3 / 5

مسائل سیاسی ـ اقتصادی جهان سوم

ناشر: سازمان سمت

نویسنده:

صفحات کتاب : 344

کنگره : HC۵۹/۷‏‫‭/س۲م۵ ۱۳۹۲

دیویی : ۳۳۰/۹۱۷۲۴

کتابشناسی ملی : 2800448

شابک : 9789645304131

سال نشر : 1400

کد گروه پژوهشی : 32

شابک دیجیتال : 978-600-02-3433-1

کد کتاب : 0291

خلاصه اثر

این کتاب برای دانشجویان رشته علوم سیاسی در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «مسائل سیاسی ـ اقتصادی جهان سوم» به ارزش 3 واحد تدوین شده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی، مؤسسات و مراکز تحقیقاتی نیز از آن بهره‌مند شوند.

کتاب دیجیتال

94,600 تومان

حجم : 5.0 مگا بایت

توجه: این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 344

موضوعات

فهرست

پیشگفتار
مقدمه
بخش اول: کلیات
فصل اول: بررسی و نقد اصطلاحات و مفاهیم
کشورهای جهان سوم
کشورهای شمال و جنوب
کشورهای در حال رشد، در حال توسعه و در حال نوسازی
کشورهای وابسته و پیرامونی
خلاصه و نتیجه گیری
پرسش
خودآزمایی
منابع
فصل دوم: استعمار و میراثهای استعماری در جهان سوم
معنا، سابقه و شکلهای استعمار
دیدگاههای مختلف درباره علل پیدایش استعمار
استعمار در امریکای لاتین
استعمار در قاره آفریقا
استعمار در قاره آسیا
استعمار در خاورمیانه و خلیج فارس
خلاصه و نتیجه گیری
پرسش
خودآزمایی
منابع
فصل سوم: مسائل جمعیتی در جهان سوم
روند افزایش جمعیت
آثار و پیامدهای افزایش جمعیت
شهرنشینی و مسائل آن
مهاجرت خارجی
خلاصه و نتیجه گیری
پرسش
خودآزمایی
منابع
بخش دوم: اقتصاد جهان سوم
فصل چهارم: ویژگیهای اقتصاد داخل ی جهان سوم
زیرساختهای اقتصاد ی
کشاورزی
صنایع استخراجی
صنایع تولیدی جدید
پرسش
خودآزمایی
منابع
فصل پنجم: سرمایه های خارجی در جهان سوم
سابقه و میزان سرمایه گذاریهای خارجی
توزیع سرمایه های خارجی در مناطق مختلف
علل صدور سرمایه و گسترش سرمایه گذاریهای خارجی
آثار و نتایج سرمایه گذاری خارجی و فعالیت شرکتها ی فراملیتی
سیاستها و اقدامات جمعی از سوی کشورهای جهان سوم در زمینه ...
استقراض خارجی
افزایش حجم بدهیهای جهان سوم و عوامل مؤثر بر آن
بحران بدهیها
پرسش
خودآزمایی
منابع
فصل ششم: کشورهای جهان سوم در عرصه تجارت جهانی
سهم کشورهای جهان سوم در تجارت جهانی
ترکیب واردات و صادرات
تمرکز صادراتی و اقتصاد تک محصولی
سهم تسلیحات در واردات
میزان مبادله و تغییرات آن در تجارت جهانی
کاهش قیمت مواد اولیه و تغییر میزان مبادله به زیان کشورهای جهان سوم
علل کاهش قیمت مواد اولیه
نوسان قیمت مواد اولیه و آثار آن
تشکلهای (کارتلهای) صادرکنندگان مواد اولیه
پرسش
خودآزمایی
منابع
بخش سوم: دولت و سیاست در جهان سوم
فصل هفتم: مباحث نظری درباره دولت و سیاست در جهان سوم
نظریات متفکران کلاسیک درباره ویژگیهای سیاسی جوامع شرقی
مباحث نظریه پردازان نوسازی درباره دولت و سیاست
مباحث نظریه پردازان وابستگی درباره دولت و سیاست
مباحث نظریه پردازان نظام جهانی درباره دولت و سیاست
خلاصه و نتیجه گیری
پرسش
خودآزمایی
منابع
فصل هشتم: پیشینه های تاریخی و مبانی اجتماعی دولت و سیاست در جهان سوم
پیشینه های تاریخ ی دولت
دولتهای استعماری
مبانی اجتماعی دولت و سیاست
خلاصه و نتیجه گیری
پرسش
خودآزمایی
منابع
فصل نهم: نظامها و نهادهای سیاسی در جهان سوم
انواع نظامهای سیاسی
جامعه مدنی و احزاب سیاسی
جنبشها و رژیمهای انقلابی و انواع آنها
پرسش
خودآزمایی
منابع

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات