× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
3 / 5

جامعه شناسی سازمانها: (رویکرد جامعه شناختی به سازمان و مدیریت)

sociology of Organizations:A Sociological Approach to Organization and Management

ناشر: سازمان سمت

نویسنده:

کد کتاب : 0546

صفحات کتاب : 460

کنگره : ‏‫‭HM۷۸۶‏‫‭‬‭‬‮‭‏‫‭/ق۸ج۲ ۱۳۹۵

دیویی : ‏‫‭۳۰۲/۳۵

کتابشناسی ملی : 1818232

شابک : 9789644595752

سال نشر : 1401

کد گروه پژوهشی : 36

کد کتاب : 0546

شابک دیجیتال : 9786000229443

برچسب ها: مدیریت

خلاصه اثر

این کتاب برای دانشجویان رشته مدیریت در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «جامعه‌شناسی سازمانها» به ارزش 3 واحد و منبع فرعی «تئوری سازمان و مدیریت» تدوین شده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی، مدیران و جامعه‌شناسان نیز از آن بهره‏‌مند شوند.

کتاب دیجیتال

126,500 تومان

حجم : 5.3 مگا بایت

توجه: این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 460

موضوعات

فهرست

پیشگفتار ویرایش دوم
پیشگفتار
مقدمه
فصل اول: کلیات و مفاهیم
تعریف جامعه و جامعه شناسی
پیدایش جامع هشناسی
قلمرو جامع هشناسی
سطح تجزیه و تحلیل در جامع هشناسی سازمانها
سازمان چیست؟
سازمان اجتماعی و سازمان
سازمان رسمی و سازمان غیر رسمی
سازمان ابزار مدیریت جامعه
اهمیت سازمانها در جامعه
سازمان حوزه مطالعات میا نرشته ای
مدخلی بر جامعه شناسی سازمانها
مفاهیم و واژه های کلیدی
پرسشها
فصل دوم: ریشه های جامعه شناختی شکل گیری نظریه های سازمان و مدیریت
انقلاب صنعتی و شکل گیری سازمانها
اخلاق پروتستانی
اقتصاد آزاد
داروینیسم اجتماعی
نسل اول نظریه های سازمان و مدیریت: سازمان گرایی
نسل دوم نظریه های سازمان و مدیریت: انسان گرایی
نسل سوم نظریه های سازمان و مدیریت: انسجام گرایی
سیر تکاملی نگرش به انسان در سازمان
مفاهیم و واژه های کلیدی
پرسشها
فصل سوم: آثار بوروکراسی در جوامع مدرن
مفهوم بوروکراسی
پیدایش سازمان بوروکراتیک در جوامع مدرن
بوروکراسی وبر
کژکارکردهای بوروکراسی
بوروکراسی و دموکراسی
بوروکراسی و تحولات محیطی مدرنیته
مفاهیم و واژه های کلیدی
پرسشها
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل سازمان به عنوان سیستم اجتماعی
مفهوم سیستم
سیستم باز و ویژگیهای آن
نظریه عمومی سیستمها
سیستم اجتماعی
پیش نیازهای کارکردی سیستم اجتماعی
کارکردهای اساسی سیستم اجتماعی
سازمان به عنوان سیستم اجتماعی
روند مطالعات در زمینه سیستم اجتماعی
مفاهیم و واژه های کلیدی
پرسشها
فصل پنجم: قدرت و پویاییهای آن در جوامع مدرن
مفهوم قدرت
ماهیت قدرت
مرزبندی مفهوم قدرت
توزیع قدرت
مشروعیت قدرت
قدرت از زوایای متفاوت
نوع شناسی قدرت
پویاییهای قدرت در سازمان
اخلاق و قدرت
مفاهیم و واژه های کلیدی
پرسشها
فصل ششم: فرهنگ و نقش آن در جوامع و سازمانها
ویژگیهای فرهنگ
کارکردهای فرهنگ
سطوح فرهنگ
فرهنگ حاکم و خرد ه فرهنگ
سازمان فرهنگ
فرهنگ سازمانی
فرهنگ سازمانی قوی یا ضعیف
فرهنگ سازمانی و جو سازمانی
تأثیر فرهنگ جوامع بر سازمانها
فاصله قدرت
جمع گرایی و فردگرایی
مردانگی (مردخویی) و زنانگی (زن خویی)
اجتناب از عدم اطمینان (ابهام گریزی)
گرایش بلندمدت در مقابل گرایش کوتاه مدت
تأثیر فرهنگ بر شکل گیری نظریه های سازمانی
تأثیر سازمانها بر فرهنگ جوامع
مفاهیم و واژه های کلیدی
پرسشها
فصل هفتم: گروه و پویاییهای گروهی در سازمان
مفهوم گروه
نوع شناسی گروهها
پویاییهای گروهی
هنجارهای گروهی
انسجام گروهی
چرخه حیات گروه
کارکردهای مثبت گروه
کارکردهای منفی گروه
سازگاری با گروه
فشار گروهی
اطاعت محض
طفره رفتن اجتماعی
گروه اندیشی
مفاهیم و واژه های کلیدی
پرسشها
فصل هشتم: نهاد و نهادگرایی در نظری ههای سازمان
نهادهای اجتماعی
نهادهای اولیه
ویژگیهای نهادها ( الف)
کارکردهای اصلی نهادها
نهاد و سازمان
نهادی شدن سازمانها
ارکان اصلی نهادها
مکتب فکری نهادی
نهاد و سازمان از نظر اقتصاددانان
مفاهیم و واژه های کلیدی
پرسشها
فصل نهم: جدال مشروعیت جامعه شناختی با کارایی مدیریتی: ...
اساطیر نهادینه شده
هم شکلی نهادی
جهانی شدن و ه مشکلی
فرایند نهادی شدن سازمان
مکانیزمهای نهادی کردن
فرایند نهادزدایی
نقش قدرتمندان در نهادینه کردن یا نهادزدایی
کارآفرینی و نوآوری نهادی
مشروعیت (مقبولیت)
نهادگرایی قدیم و جدید
مفاهیم و واژه های کلیدی
پرسشها
فصل دهم: جامعه به عنوان تعیی نکننده حیات و ممات سازمانها: ...
سطح تجزیه و تحلیل
اینرسی سازمانی
نوع سازمانی
تأسیس یا زاد و ولد
انحلال یا مرگ ومیر
تراکم
آشیانه
اکولوژی جامعه سازمانی
آینده رویکرد اکولوژیکی
مفاهیم و واژه های کلیدی
پرسشها
فصل یازدهم: کارکردها و پیامدهای منفی سازمانها
کارکرد مثبت و منفی سازمانها
نگرش آنارشیستی به سازمان
نبرد با سلسل همراتب
اسارت انسان در سازمان
کارکردهای منفی سازمانها
مفاهیم و واژه های کلیدی
پرسشها
فصل دوازدهم: هم تکاملی سازمان و جامعه
هم تکاملی
مسئولیت اجتماعی سازمانها
اخلاق در سازمان
سرمایه اجتماعی سازمان
جامعه شناسی نظریه های سازمان و مدیریت
مفاهیم و واژه های کلیدی
پرسشها
منابع و مأخذ
نمایه اشخاص
نمایه موضوعی

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات