× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
1 / 3

آمار و روشهای کمی در کتابداری و اطلاع رسانی

ناشر: سازمان سمت

نویسنده:

کد گروه پژوهشی : 29

شابک دیجیتال : 978-600-02-1703-7

کد کتاب : 0335

صفحات کتاب : 359

کنگره : ‏‫‬‭‭Z669/8‏‫‭/ھ9آ8 1378

دیویی : 020/72

کتابشناسی ملی : ‭م‌78-6365

شابک : 9789644593352

سال نشر : 1396

کتاب دیجیتال

112,200 تومان

حجم : 4.3 مگا بایت

توجه: این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 408

موضوعات

فهرست

پیشگفتار
بخش اول: آمار توصیفی
فصل اول: مفاهیم اساسی آمار
فصل دوم: توزیع داده های آماری
فصل سوم: توصیف عددی نتیجه مشاهدات
فصل چهارم: اندازه های پراکندگی
بخش دوم: آمار استنباطی
فصل پنجم: نظریه مجموعه ها
فصل ششم: مفهوم و اندازه احتمال
فصل هفتم: متغیر تصادفی و توزیع ها
فصل هشتم: برآورد
فصل نهم: آزمون فرض
فصل دهم: آزمون اختلاف میانگین دو جامعه آماری
فصل یازدهم: تحلیل واریانس یک طرفه
فصل دوازدهم: آزمون مجذور کا
فصل سیزدهم: همبستگی
فصل چهاردهم: اصول پیش بینی
بخش سوم: کتاب سنجی
فصل پانزدهم: کلیاتی درباره کتاب سنجی
پیوست
منابع و مأخذ

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات