× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
1 / 5

مدیریت فراملیتی و جهانی :نگرش تطبیقی(ویراست 2)

Global Management

ناشر: سازمان سمت

نویسنده:

کد کتاب : 0451

صفحات کتاب : 342

کنگره : ‏‫‬‭HD۳۷‏‫‬‭/ف۲ز۲ ۱۳۸۸

دیویی : ‏‫‬‭۶۵۸/۰۴

کتابشناسی ملی : 2032709

شابک : 9789645303981

سال نشر : 1402

کد گروه پژوهشی : 36

شابک دیجیتال : 978-600-02-3505-5

برچسب ها: مدیریت

خلاصه اثر

این کتاب برای دانشجویان رشته مدیریت به عنوان منبع اصلی و مکمل برای دروس «مدیریت تطبیقی» و «مدیریت رفتار سازمانی بین‌المللی»، هر یک به ارزش 3 واحد تدوین شده است. امید می‌رود علاوه بر جامعه دانشگاهی، مسئولان و دست‏اندرکاران وزارتخانه‌‏ها و سازمانهایی که نمایندگیهایی در خارج از کشور دارند و آنانی که فعالیتهایی را در فراسوی مرزهای کشور انجام می‌‏دهند اعم از بخش عمومی و خصوصی نیز از آن بهره‌‏مند شوند.

کتاب دیجیتال

94,600 تومان

حجم : 4.2 مگا بایت

توجه: این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 344

موضوعات

فهرست

پیشگفتار چاپ اول
پیشگفتار چاپ هشتم
فصل اول: کلیات
مقدمه
فلسفه توجه به مدیریت فراملی و جهانی
گسترش قلمرو فعالیت سازمانها
پیچیدگی پویا
همکاریهای منطقه ای و بین المللی
تقارب و تنوع فرهنگی
توسعه علم مدیریت
توجه محافل علمی و دانشگاهی
خلاصه
آزمون
منابع
فصل دوم: سیر تطور مدیریت فراملی و جهانی
مقدمه
دیدگاهها
الف) جهان بینی
ب) بازیگران در صحنه
ج) بعد فرهنگی
د) دیدگاه اقتصادی
مقایسه دیدگاهها
خلاصه
آزمون
منابع
فصل سوم: ویژگیهای مدیران سازمانهای فراملی و جهانی
مقدمه
نگرش سیستمی داشتن
برقراری تعادل بین جهانی اندیشیدن و محلی عمل کردن
مهارت اِعمال مدیریت تغییر در دوره گذار
توانایی کار هم زمان در فرهنگهای گوناگون
دیدگاه جهان محوری به جای خودمحوری
توانایی انجا مدادن کار گروهی
دانش زبانهای خارجی
مهارت استفاده از رایانه
اعمال مدیریت در بستر بین المللی
خلاصه
آزمون
منابع
فصل چهارم: سازماندهی در مدیریت فراملی و جهانی
مقدمه
عوامل تأثیرگذار بر ساختار سازمانهای فراملی و جهانی
مراحل توسعه ساختار سازمانهای فراملی و جهانی
مبانی سازماندهی در سازمانهای فراملی و جهانی
خلاصه
آزمون
منابع
فصل پنجم: کنترل در سازمانهای فراملی و جهانی
مقدمه
ویژگیهای یک سیستم کنترلی مؤثر
مراحل ایجاد سیستم کنترل در سازمانهای فراملی و جهانی
روشهای کنترل
1. حسابداری و حسابرسی بین المللی
2. برنامه ها، سیاستها و رویه ها
3. سیستمهای اطلاعاتی
4. ارزیابی عملکرد
عوامل ارزیابی مدیران فراملی و جهانی
معیارهای ارزیابی
محدودیتهای ارزیابی
خلاصه
آزمون
منابع
فصل ششم: رهبری در عرصه فراملی و جهانی
مقدمه
ویژگیهای رهبری
مطالعات رهبری
مدل اقتضایی رهبری میان فرهنگی
نمونه هایی از کشورهای جهان
ژاپن
چین
امریکا
فرانسه
کشورهای عربی
خلاصه
آزمون
منابع
فصل هفتم: اثربخشی گروههای کار
مقدمه
بهره وری گروههای کاری
انواع گروهها از بعد تنوع فرهنگی
محدودیتهای گروههای چندفرهنگی
مزایای گروههای چندفرهنگی
شرایط لازم برای اثربخشی گروهها
مراحل پیشرفت کار گروهها
اداره گروههای چندفرهنگی
خلاصه
آزمون
منابع
فصل هشتم: هم افزایی فرهنگی
مقدمه
ضرورت شناسایی تفاوتهای فرهنگی
محدودیتها و فرصتها
ادراک و راهبرد
مفروضات فرهنگی و تأثیر آنها بر مدیریت
ایجاد ه مافزایی فرهنگی
گزینه های راهبردی در مدیریت فراملی و جهانی
خلاصه
آزمون
منابع
فصل نهم: ارتباطات فراملی و جهانی
مقدمه
ابعاد اساسی ارتباطات انسانی
موانع ارتباطات بین المللی
الف) ناآگاهی از نظامهای ارزشی متفاوت
ب) جهت گیریهای ادراکی و پی شداوریهای نادرست
ج) غفلت از قوانین ارتباطی
د) کلیشه سازی
ه) اسناد غیرواقعی
خلاصه
آزمون
منابع
فصل دهم: مذاکرات فراملی و جهانی
مقدمه
فرایند مذاکره
مذاکره کنندگان
نقش مترجمان در مذاکره
راهبردهای اساسی در مذاکره
سبکهای مذاکره
الف) سبک کل گرا در مقابل سبک مرحله به مرحله
ب) سبک مصالحه در مقابل مواجهه
ج) سبک اغواگرانه
خلاصه
آزمون
منابع
فصل یازدهم: مدیریت منابع انسانی در عرصه فراملی و جهانی
مقدمه
وظایف مدیریت منابع انسانی
رویکردهای جذب نیرو
مقایسه رویکردها
عوامل تأثیرگذار بر انتخاب نوع رویکرد
معیارهای انتخاب
فرصتهای برابر
دلایل عدم موفقیت
تمهیداتی برای موفقیت
نحوه جبران خدمات
عوامل مؤثر در تعیین سطح دستمزد
ارزشیابی عملکرد
بازگشت به کشور مبدأ
خلاصه
آزمون
منابع
فصل دوازدهم: آموزش مدیران فراملی و جهانی
مقدمه
آموزش فراملی و جهانی
محتوای آموزش
روشهای آموزش فراملی و جهانی
استفاده از مؤسسات مشاوره ای
یک طبقه بندی دیگر آموزشی
چگونگی انتخاب روش آموزشی
معیار تانگ
معیار مندنهال و اودو
معیار بلاک و مندنهال
خلاصه
آزمون
منابع
فصل سیزدهم: نظام روابط کار در عرصه فراملی و جهانی
مقدمه
ضرورت آشنایی با نظامهای متنوع روابط کار
مطالعات مربوط به روابط کار
سازمانهای فراملی و جهانی و اتحادیه های کارگری
موازین بین المللی روابط کار
مصادیقی از نظامهای روابط کار در جهان
خلاصه
آزمون
منابع
فصل چهاردهم: اخلاقیات در مدیریت فراملی و جهانی
مقدمه
اخلاق چیست؟
سرچشمه اخلاقیات کدام است؟
اخلاق کار
فرهنگ و اخلاق
اخلاق در عرصه بی نالمللی
دشواریهای اخلاقی در مدیریت فراملی و جهانی
الف) گسترش فساد و کارهای خلاف اخلاق
ب) تناقضات اخلاقی
راهنمایی کلی در اخذ تصمیمات اخلاقی
خلاصه
آزمون
منابع
فصل پانزدهم: ریسک سیاسی
مقدمه
تعریف ریسک سیاسی
ملاحظات کلی
برداشتهای دوگانه
سرمایه گذاری خارجی از دید سازمان فراملی و جهانی
سرمایه گذاری خارجی از دید کشور میزبان
انواع ریسک سیاسی
بیمه ریسک سیاسی
چهارچوب مفهومی ریسک سیاسی
پیش بینی و ارزیابی ریسک سیاسی
روشهای پیش بینی ریسک سیاسی
فرایند مدیریت ریسک سیاسی
مراحل مدیریت ریسک سیاسی
روشهای مدیریت ریسک سیاسی
روشهای تدافعی
روشهای یکپارچه سازی یا ادغامی
روشهای ترکیبی
روش اجتناب
خلاصه
آزمون
منابع
واژه نامه
فهرست اعلام
فهرست مکانها
فهرست راهنمای موضوعی

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات