× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
1 / 5

آهنگ شعر فارسی

(وزن ، قافیه و ردیف)

ناشر: سازمان سمت

نویسنده:

سال نشر : 1399

کد گروه پژوهشی : 26

شابک دیجیتال : 9786000235468

کد کتاب : 0337

صفحات کتاب : 184

کنگره : PIR۳۵۶۵ /‮ف‬۶‬‭آ۹ ۱۳۹۹

دیویی : ۸‮فا‬۰/۴‬

کتابشناسی ملی : 8777053

شابک : 9789644599064

خلاصه اثر

این کتاب برای دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «عروض و قافیه» به ارزش 2 واحد تدوین شده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی، سایر ادب‌دوستان نیز از آن بهره‌مند شوند

کتاب الکترونیکی

50,600 43,010 تومان

حجم : 1.7 مگا بایت

توجه: این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 184

موضوعات

فهرست

پیشگفتار چاپ پنجم
فصل اول: کلیات
1. وزن چیست؟
2. اهمیت و گستره وزن
3. تاریخچه وزن شعر فارسی
4. الفبای وزن
5. واج نویسی در زبان فارسی
6. هجا
7. واژه های هم وزن
8 . حرفهایی که مخرج واحدی دارند
9. حرفهایی که هم آوا هستند
10 . رکن یا پایه عروضی
11 . رکن بندی یا پایه نویسی
12 . تقسیم بندی اوزان عروضی از نظر تعداد پایه های اصلی
13 . کاربرد دوگانه گفتار
14 . تقسیم هجاها از نظر کشش و امتداد میان آنها
15 . امتداد و توانش زبان فارسی در عروض
16 . معادله های عروضی
فصل دوم: وزنهای رایج در زبان فارسی
گونه های وزن عروضی
1. رمل
2. متقارب
3. رجز
4. هزج
5. متدارک
6. وافر
7. کامل
8 . مضارع
خودآزمایی
9. منسرح
10 . مقتضب
11 . بسیط
12 . طویل
13 . مجتث
14 . سریع
15 . خفیف
16 . قریب
17 . جدید
18 . اوزان دوری
19 . بیتهایی که بیش از یک وزن دارند
فصل سوم: قافیه و ردیف
1. قافیه
2. ردیف
کتابنامه
واژه نما
نام نما
سرآغاز بیتها

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات