× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
1 / 5

مقدمه ای بر جامعه شناسی نابرابری های اجتماعی

بررسی مقایسه ای نظری و تجربی

ناشر: سازمان سمت

نویسنده:

دیویی : 305/5

کتابشناسی ملی : ‭م‌79-13351

شابک : 9789644594632

سال نشر : 1396

کد گروه پژوهشی : 30

شابک دیجیتال : 978-600-02-1645-0

کد کتاب : 0445

صفحات کتاب : 343

کنگره : HT609‭/ک‌8م‌7

برچسب ها: علوم اجتماعی

کتاب دیجیتال

91,300 تومان

حجم : 2.0 مگا بایت

توجه: این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 283

موضوعات

فهرست

پیشگفتار
مقدمه
فصل اول: دیدگاه های جامعه شناسی در بررسی نابرابری های اجتماعی
نمونه های عالی ایده ای در جامعه شناسی نابرابری های اجتماعی
موضع گیری های نظری در جامعه شناسی
رده بندی دیدگاه های جامعه شناسی نابرابری اجتماعی
برایند
فصل دوم: دیدگاه کارکردی و نظریه نابرابری اجتماعی دورکیم
نظریه روند تکاملی جامعه دورکیم
انسجام در جامعه
نظریه دورکیم درباره نابرابری اجتماعی
برایند
فصل سوم: دیدگاه برخوردی و نظریه نابرابری اجتماعی مارکس
پایه های دیدگاه مارکسیستی
دوران های تاریخی و نظریه دیالکتیک تاریخی
دگرگونی در شیوه تولید: بررسی یک نمونه
کار در جامعه سرمایه داری
برایند
فصل چهارم: دیدگاه برخوردی ـ غیرانتقادی و نظریه نابرابری اجتماعی ماکس وبر
پیچیدگی و چندگانگی در نابرابری های اجتماعی
شیوه وبر
برایند
نظریه وبر درخصوص نابرابری های اجتماعی در جامعه های سرمایه داری
برایند
دیوان سالاری و تصمیم گیری عقلایی
برایند کلی از تفسیر های وبر
فصل پنجم: مقایسه کلی دیدگاه های نابرابری های اجتماعی
مقایسه مارکس و دورکیم
مقایسه مارکس و وبر
مقایسه وبر و دورکیم
مقایسه کلی مارکس، وبر و دورکیم
چکیده ای از نظریه های کلاسیک در جامعه شناسی نابرابری اجتماعی
برایند
فصل ششم: نابرابری های اجتماعی در کشور های سرمایه داری
شاخص های نابرابری های اجتماعی و شیوه تشخیص آنها
رابطه میان شاخص های نابرابری
ثروت و نابرابری اقتصادی در کشور های سرمایه داری
جنس و نابرابری اقتصادی در کشور های سرمایه داری
نژاد و ریشه های قومی و نابرابری اقتصادی در کشور های سرمایه داری
برایند نابرابری اقتصادی در کشور های سرمایه داری
بررسی طبقه های اجتماعی در کشور های سرمایه داری
طبقه های بالا (ثروتمند) و خبرگان
طبقه های میانه و کارگر
طبقه های پایین (فقیر)
تحرک (پویایی) اجتماعی در کشور های سرمایه داری پیشرفته
برایند
فصل هفتم: نابرابری جهانی و نابرابری اجتماعی در کشور های در حال پیشرفت
تعریف اصطلاح جهان سوم
تاریخچه گسترش اقتصادی سرمایه داری و حاکمیت جهانی آن
دگرگونی در بخش بندی جهانی و چهره امروزی استعمار
شاخص های تفاوت میان کشور های جهان
بخش بندی کشور های جهان
رابطه میان کشور های هسته ای و پیرامونی
برایند کلی در مورد نابرابری در سطح جهانی
نابرابری اقتصادی و اجتماعی در کشور های در حال پیشرفت
سازه های تعیین کننده در نابرابری اقتصادی و اجتماعی
انواع نابرابری اجتماعی و سبب های آن در کشور های در حال پیشرفت
طبقه های اجتماعی در کشور های در حال پیشرفت
ساخت طبقه ای در ایران
برایند
فصل هشتم: برایندی کلی از تفسیر و بررسی های راجع به نابرابری های اجتماعی
کتاب شناسی

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات