× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
1 / 3

وضع و نقد حدیث

ناشر: سازمان سمت

نویسنده:

کتابشناسی ملی : 5453855

شابک : 9789645303646

سال نشر : 1399

کد گروه پژوهشی : 8

شابک دیجیتال : 978-600-02-3566-6

کد کتاب : 1284

صفحات کتاب : 328

کنگره : ‏‫‭BP۱۰۹‏‫‭/م۵و۶ ۱۳۹۶

دیویی : ۲۷۹/۲۶۷

خلاصه اثر

این کتاب برای دانشجویان رشته الهیات از جمله علوم قرآن و حدیث برای دروس "نقد حدیث" و "احادیث موضوعه" تدوین شده است. ضمناً در مقطع دکتری علوم قرآن و حدیث برای درس "احادیث موضوعه" نیز قابل استفاده است.

کتاب الکترونیکی

90,200 76,670 تومان

حجم : 2.9 مگا بایت

توجه: این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 328

موضوعات

فهرست

پیشگفتار
بخش اول: وضع حدیث
فصل اول: کلیات
معنای حدیث موضوع و اصطلاحهای مرتبط با آن
تفاوت حدیث موضوع و ضعیف
نقل و نشر حدیث ساختگی
تعداد احادیث ساختگی
زیانهای وضع حدیث
چکیده
پرسش و پژوهش
فصل دوم: تاریخچه وضع حدیث
پیدایش وضع
روزگار پیامبر (صلی الله علیه و آله)
پس از پیامبر (صلی الله علیه و آله)
گسترش وضع (دوران امویان)
دوران معاویه
دوران یزید
دوران عبدالملک بن مروان
استمرار وضع
غالیان
عباسیان
زندیقان
دیگر گروهها
نظریه های دیگر در پیدایش وضع
بررسی نظریه اول (دهه چهارم هجری)
بررسی نظریه دوم
بررسی نظریه سوم
شیعه و اتهام وضع حدیث
نقد سخن عمر فلاته
چکیده
پرسش و پژوهش
فصل سوم: انگیزه های وضع حدیث
مقدمه
گفتار اول: انگیزه های سیاسی اجتماعی
درآمد
مشروعیت بخشی به حاکمان
فضیلت سازی برای پیشینیان
فضیلت تراشی برای امویان
منقبت سازی عباسیان
تقویت هواداران
تقدیس شام
روایات ابدال
سیاه جامگان
تضعیف مخالفان
امویان و عباسیان
علویان
امام حسن (ع)
چکیده
پرسش و پژوهش
گفتار دوم: انگیزه های سیاسی فرهنگی
پیروی از زمامداران ستمکار
موضع امامان
جواز شکنجه
جبرگرایی
تقدس زدایی
پیامبر (صلی الله علیه و آله)
شعائر دین
چکیده
پرسش و پژوهش
گفتار سوم: انگیزه های فرقه ای
اسرائیلیات
زندیقی گری
غلو و محبت دروغین
غلو در شأن امامان
غلو در شأن شیعه
تأویل نادرست قرآن
فضیلت سازی فرق های
فرقه های فقهی
فرقه های کلامی
فرقه های اجتماعی
چکیده
پرسش و پژوهش
گفتار چهارم: انگیزه های خاص
حفظ جایگاه
غلبه در کشمکش
تعصب
هوسرانی
درآمدزایی
احادیث پزشکی
احادیث داستانی
خیرخواهی
چکیده
پرسش و پژوهش
فصل چهارم: شیوه ها و قالبهای وضع
وضع جزئی
وضع کامل
وضع مجموعی
وضع تطبیقی
چکیده
پرسش و پژوهش
بخش دوم: نقد حدیث
فصل اول: کلیات
معنای نقد حدیث
اهمیت نقد حدیث
گونه های نقد حدیث
تفاوت نقد حدیث و نقد فهم
چکیده
پرسش و پژوهش
فصل دوم: پیشینه نقد حدیث
پیشگیری و هشدار
نخستین رویاروییها از سوی امامان
رویارویی با قصه پردازی
معرفی کلی واضعان
افشای واضعان
« برای مطالعه بیشتر » برخورد عملی
گسترش رویارویی از سوی شیعیان
تلاشهای راویان
تلاشهای عالمان
تلاشهای مشترک (بهره گیری از دانش رجال و کتابشناسی)
تلاشهای پراکنده (شناسایی و گردآوری احادیث ساختگی)
چکیده
پرسش و پژوهش
فصل سوم: نقد بیرونی حدیث
معنا و نشان ههای نقد بیرونی
گسستگی سند
ضعف مأخذ
اقرار به جعل
انکار راویان
تکذیب صریح
نیافتن محدثان
برای مطالعه بیشتر
چکیده
پرسش و پژوهش
فصل چهارم: نقد درونی حدیث
معنای نقد درونی
ارتباط نقد درونی و بیرونی
اعتبار معیارهای نقد درونی
گفتار اول: معیارهای درون دینی
قرآن
سنّت
مسلّمات دینی و مذهبی
چکیده
پرسش و پژوهش
گفتار دوم: معیارهای برون دینی
عقل
گستره کاربرد عقل
توسعه کاربرد عقل
حس و تجربه
علم قطعی
تاریخ معتبر
چکیده
پرسش و پژوهش
فصل پنجم: دستاوردها و آسیبهای نقد حدیث
دستاوردهای نقد حدیث
حکم به وضع و ضعف
آگاهی از تحریف و تصحیف
فهم درست و برتر
آسیبهای نقد حدیث
فهم ناتمام
شتابزدگی
تمایلات پژوهشگر
چکیده
پرسش و پژوهش
کتابنامه
اعلام

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات