× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
1 / 5

شعر فارسی

از قرن ششم تا نهم هجری

ناشر: سازمان سمت

نویسنده:

صفحات کتاب : 146

کنگره : PIR3548‏‫‬‭/ن94ش63 1392

دیویی : 8‮فا‬1/009‬‬

کتابشناسی ملی : 3182458

شابک : 9789645308672

سال نشر : 1392

کد گروه پژوهشی : 31

شابک دیجیتال : 978-600-02-1760-0

کد کتاب : 1676

خلاصه اثر

As the most of the great and famous Iranian poets lived from 6th to 9th century (H), this period of time is one of the most important ears of Persian literature and the most distinguished masterpieces of Persian literature, except Shahnameh, were created in this era.

Changing the style of Persian poetry from Khorasani to the middle, and then to the Iraqi, is the result of some political, social and cultural factors that occurred in this historical time. The Mongol destructive invasion of Iran caused excessive massacre and plunder, devastating many of the greatest rural communities, murdering or wandering most of the scholars and scientists , and obliterating most of the scientific and literary treasures of the country.

Nevertheless, and coincident with the Mongols savage rule over Iran, there were many great poets and authors who created significant and eternal works that one could not find the same or even similar literary works in other periods of Iran history; Aˈttar, Moulavi and Saˈdi are among them.

کتاب الکترونیکی

41,800 تومان

حجم : 1.3 مگا بایت

توجه: این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 152

موضوعات

فهرست

پیشگفتار
مقدمه
فصل اول: شاعران مکتب ادبی خراسان
معرفی برخی از برجسته ترین شاعران مکتب ادبی خراسان
سید حسن غزنوی
سوزنی سمرقندی
رشید وطواط
ادیب صابر ترمذی
فصل دوم: شاعران مکتب ادبی بینابین (سبک سلجوقی)
ویژگیهای شعر مکتب ادبی بینابین (سبک عصر سلجوقی)
مضامین و موضوعات عمده شعر
معرفی برخی از برجسته ترین شاعران مکتب ادبی بینابین
عبدالواسع جبلی
انوری
قوامی رازی
اثیرالدین اخسیکتی
جمال الدین عبدالرزاق اصفهانی
ظهیر فاریابی
فصل سوم: شاعران مکتب ادبی آذربایجان
ویژگیهای مکتب ادبی آذربایجان
معرفی برخی از برجسته ترین شاعران مکتب ادبی آذربایجان
فلکی شروانی
خاقانی
مجیر بیلقانی
نظامی گنجه ای
فصل چهارم: شاعران مکتب ادبی عراق
ویژگیهای سبکی شعر این دوره
معرفی برخی از برجسته ترین شاعران مکتب ادبی عراق
کمال الدین اصفهانی
عطار
مولوی
عراقی
سعدی
سیف فرغانی
اوحدی مراغه ای
خواجوی کرمانی
ابن یمین
عبید زاکانی
سلمان ساوجی
حافظ
منابع و مأخذ
واژه نامه

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات