× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
1 / 3

حقوق بین الملل فضایی

ناشر: سازمان سمت

نویسنده:

صفحات کتاب : 304

کنگره : KZD۱۱۴۵‏‫‭/م۳ح۶۷ ۱۳۹۷

دیویی : ۳۴۱/۴۷

کتابشناسی ملی : 5610598

شابک : 9786000200916

سال نشر : 1397

کد گروه پژوهشی : 18

شابک دیجیتال : 9786000229818

کد کتاب : 1846

برچسب ها: حقوق

خلاصه اثر

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته‌ حقوق در مقطع
کارشناسی ارشد برای درس «حقوق بین‌الملل هوا و فضا» به ارزش 2 واحد و همچنین در مقطع دکتری برای درسی اختیاری با همین عنوان تدوین شده است.

کتاب الکترونیکی

83,600 71,060 تومان

حجم : 2.6 مگا بایت

توجه: این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 304

موضوعات

فهرست

فصل اول: شکل گیری حقوق بین الملل فضایی
نگرش حکما و فلاسفه به فضای ماورای جو
تعامل علم، فناوری و حقوق در شکل گیری حقوق بین الملل فضایی
مراحل تحول حقوق بین الملل فضایی
فصل دوم: مشارکت کنندگان عرصه فضا
کشورها
سازمانهای مرتبط با فعالیتهای فضایی
سازمان ملل متحد و فضای ماورای جو
سازمانهای بین المللی مرتبط با فضا
فصل سوم: مسئله مرز میان هوا و فضا
ضرورت تعیین مرز میان هوا و فضا
نظریات حاکم بر مرز میان هوا و فضا
نظریه عدم نیاز
نظریات مبتنی بر معیار علمی و امنیتی
نظریه قراردادی
نظریه کارکردی
رویه کنونی
فصل چهارم: منابع حقوق بین الملل فضایی
معاهدات فضایی
معاهده فضای ماورای جو
موافقت نامه نجات فضانوردان
کنوانسیون مسئولیت برای صدمات ناشی از اشیاء فضایی
کنوانسیون ثبت
موافقت نامه ماه
عرف
اصول کلی حقوق بین الملل فضایی
آزادی کاوش و استفاده
اصل عدم تصاحب
استفاده های صلح آمیز از فضای ماورای جو
میراث مشترک بشریت
همکاری بین المللی
سلسله مراتب میان منابع حقوق بین الملل فضایی
جایگاه قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد در حقوق بین الملل فضایی
فصل پنجم: مدارهای زمین
انواع مدارها
مدار زمین آهنگ، مهم ترین مدار
فصل ششم: جنبه های حقوقی مشارکت بخ ش خصوصی در فضای ماورای جو
خصوصی سازی و تجاری سازی فعالیتهای فضایی
دسترسی خصوصی انسان به فضا از منظر حقوقی
قانون فضایی ملی
منطق قانون فضایی ملی
محتوای قانون فضایی ملی
داراییهای فضایی از منظر حقوق بین الملل خصوصی فضایی
مسائل کنونی مرتبط با اخذ تضمین در داراییهای فضایی
کنوانسیون و پروتکل داراییهای فضایی
مالکیت فکری
فقدان استانداردهای فضایی بین المللی
فصل هفتم: ارتباطات ماهواره ای
جنبه های فنی
خدمات ارتباطات رادیویی
بنیانهای اولیه سیستم واگذاری
تحولات دهه و
به دست آوردن طیف مدار/ فرکانس
واگذاری فضاها، شیوه کنونی تخصیص نقاط مداری
اصول حاکم بر تخصیص مدار زمی نآهنگ
موضوعات آینده
ارتباط اتحادیه و نهادهای قانونی ملی
فصل هشتم: جنبه های حقوقی بهره برداری از فضای ماورای جو
هواشناسی
پخش مستقیم تصاویر تلویزیونی
سنجش از دور
سیستم ناوبری جهانی
ایستگاههای فضایی
ویژگیها و کارکردهای ایستگاههای فضایی
جنبه های حقوقی
ماهواره های انرژی خورشیدی
استفاده از ماهواره های سوخت هسته ای و رهیافتهای حقوقی آن
فصل نهم: جنبه های حقوقی محیطی فضای ماورای جو
پسماندهای فضایی
منابع سوخت هسته ای
فصل دهم: فضای ماورای جو و امنیت
فصل یازدهم: حقوق بین الملل فضایی و کشورهای در حال توسعه
جمع بندی
منابع
نمایه__

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات