× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
3 / 5

فلسفه نظری تاریخ (مفاهیم و نظریه ها)

ناشر: سازمان سمت

نویسنده:

صفحات کتاب : 438

کنگره : ‏‫‬‭D۱۶/۸‬‏‫‬‭/ک۲۳ف۸ ۱۳۹۳

دیویی : ۹۰۱

کتابشناسی ملی : 3767907

شابک : 9786002980465

سال نشر : 1393

کد گروه پژوهشی : 14

کد کتاب : 1882

برچسب ها: تاریخ

خلاصه اثر

چندین علم برای بررسی واقعیت گذشته به وجود آمده است؛ یکی تاریخ سنتی است که با فرض پذیرش به عنوان علم، علمی شخصی و جزیی است؛ اگرچه بسیاری از فیلسوفان علم در علم بودن آن نیز تردید دارند. دوم تاریخ های علمی از جمله تاریخ اجتماعی است که اگرچه گزاره های آنها از گزاره های صرفاً تفریدی فاصله گرفته اند؛ ولی تا شکل گیری گزاره های تعمیمی که برای علم شدن معرفت های بشری لازم هستند، بسیار فاصله دارند. سوم فلسفه های مختلف نظری تاریخ- که گزاره های آنها کاملاً تعمیمی و فراگیرند-مدعی هستند که می توان قوانینی عام و جهان شمول در بین پدیده های گذشته کشف کرد. فلسفه نظری تاریخ افزون بر باورداشت به وجود قانون در بین پدیده های گذشته، باور به قدرت پیش بینی حوادث آینده را نیز دارد. آخرین مورد، جامعه شناسی تاریخی است که در مقابل تاریخ سنتی و فلسفه های نظری تاریخ شکل گرفته و مدعی رابطه نظام مند بین پدیده های گذشته است؛ ولی چندان نسبت به آینده نگری تمایل ندارد؛ اگرچه پاره ای از جامعه شناسان تاریخی به نوعی آینده پژوهی و برنامه ریزی برای آینده را در دستور کار خود قرار داده اند.

کتاب دیجیتال

120,450 تومان

حجم : 3.5 مگا بایت

توجه: این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 440

موضوعات

فهرست

کلیات
بخش اول: حرکت در تاریخ
فصل اول: عوامل غیرانسانی حرکت تاریخ
فصل دوم: عوامل انسانی حرکت تاریخ
فصل سوم: الگوی حرکت تاریخ
فصل چهارم: پیشرفت در تاریخ
فصل پنجم: قانونمندی جامعه و تاریخ
فصل ششم: قوانین تاریخی و اختیار انسان
فصل هفتم: آینده تاریخ
فصل هشتم: پایان تاریخ
بخش دوم: نظریه پردازان
فصل اول: از هراکلیت تا کانت
فصل دوم: هگل
فصل سوم: کارلایل
فصل چهارم: کارل مارکس
فصل پنجم: نیچه
فصل ششم: اشپنگلر
فصل هفتم: یاسپرس
فصل هشتم: توین بی
فصل نهم: متفکران معاصر
جمع بندی بخش
بخش سوم: متفکران مسلمان
فصل اول: شهید مطهری
فصل دوم: دکتر شریعتی
فصل سوم: شهید صدر و نظریه سنت های تاریخ
منابع و مأخذ
نمایه ها

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات