× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
13 / 4.9

حقوق قراردادها

انعقاد، آثار و انحلال

ناشر: سازمان سمت

نویسنده:

کد کتاب : 2056

صفحات کتاب : 332

کنگره : KMH۸۵۸‏‫‮‭/ش۹ح۷ ۱۳۹۶

دیویی : ۳۴۶/۵۵۰۲

کتابشناسی ملی : 4647915

شابک : 9786000204167

سال نشر : 1396

کد گروه پژوهشی : 18

شابک دیجیتال : 978-600-02-1947-5

برچسب ها:

خلاصه اثر

حقوق قراردادها کتاب ارزشمندی است که مسائل پیچیده قراردادها را به زبان ساده بیان کرده، بر مباحث عملی و کاربردی تمرکز دارد.

مؤلف با بهره گیری از مطالعات گسترده و عمیق در حقوق ایران، اسلام و سایر کشورها خصوصاً حقوق کامن لو، مباحث نظری حقوق قراردادها را متناسب با نیازهای امروز جامعه مطرح کرده است.

وی با بیش از دو دهه تجربه در تهیه، تنظیم و مذاکره قراردادها ملاحظات و نکات عملی فراوانی را بیان کرده است.

کتاب دیجیتال

39,750 29,813 تومان

حجم : 1.5 مگا بایت

توجه: این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 337

صفحات کتاب : 344

سال نشر : 1396

نوع جلد : شومیز

قطع : وزیری

وزن : 471.28

کد یکتا : 22056

نوبت چاپ : 2

تیراژ : 2000

موضوعات

فهرست

پیشگفتار
مقدمه
فصل اول
مفاهیم و انواع قراردادها
گفتار اول: قرارداد، ایقاع و تعهد
الف) قرارداد، عقد و معامله
ب) ایقاع
ج) تعهد
گفتار دوم: حقوق قراردادها و حقوق تعهدات
الف) حقوق قراردادها
ب) حقوق تعهدات
ج) امتزاج حقوق قراردادها و حقوق تعهدات
د) تلفیق احکام فقهی و قوانین اروپایی در حقوق قراردادها
گفتار سوم: انواع عقود و قراردادها
الف) عقد لازم، جایز و خیاری
ب) عقد معین و نامعین
ج) عقد عهدی و تملیکی
د) عقد منجز و معلق
ﻫ) عقد معوض و مجانی
و) عقد مدنی و تجاری
ز) عقد اداری و دولتی
فصل دوم
انعقاد قرارداد
گفتار اول: قصد انعقاد قرارداد
گفتار دوم: عیوب اراده
الف) اشتباه
1- اشتباه در نوع قرارداد
2- اشتباه در خود موضوع قرارداد
3- اشتباه در اوصاف و شروط معامله
4- اشتباه در شخصِ طرف معامله
5- اشتباه درآثار و تبعات قرارداد
ب) اکراه
1- شرایط تحقق اکراه
2- تأثیر اکراه بر قرارداد
گفتار سوم: تبادل ایجاب و قبول
الف) ایجاب
ب) قبول
ج) وسیلة ابراز ایجاب و قبول
د) زمان و مکان تشکیل عقد
گفتار چهارم: موضوع قرارداد
گفتار پنجم: جهت معامله
فصل سوم
اطراف قرارداد
گفتار اول: قراردادهای دوطرفه و چندطرفه
گفتار دوم: اهلیت اطراف قرارداد
الف) بلوغ و معاملات صغیر
ب) عقل و معاملات مجنون
ج) رشد و معاملات افراد غیررشید
د) غیر هوشیار، ورشکسته و ممنوع المعامله
گفتار سوم: تعهد به نفع یا ضرر شخص ثالث
الف) ایجاد تعهد به نفع شخص ثالث
ب) ایجاد تعهد به ضرر شخص ثالث
گفتار چهارم: انتقال طلب، دین و قرارداد
الف) انتقال قهری
ب) انتقال قضایی قرارداد
ج) انتقال توافقی قرارداد
فصل چهارم
نمایندگی و فضولی
گفتار اول: نمایندگی
الف) انواع نمایندگی
1- نمایندگی واقعی
2- نمایندگی ظاهری
3- نمایندگی اقتضایی
ب) رابطة بین اصیل و نماینده
1- تعهدات نماینده
2- تعهدات اصیل
ج) رابطة بین اصیل و شخص ثالث
د) رابطة بین نماینده و شخص ثالث
گفتار دوم: فضولی
الف) مفهوم فضولی
ب) وضعیت معاملة فضولی قبل از اجازه یا رد
ج) وضعیت معاملة فضولی بعد از اجازه
د) وضعیت معاملة فضولی بعد از رد
1- رابطة مالک و اصیل
2- رابطة مالک و معامل فضولی
3- رابطة اصیل و معامل فضولی
فصل پنجم
مفاد، شروط و تفسیر قرارداد
گفتار اول: مفاد قرارداد
الف) دلالت لفظی
ب) لوازم عرفی
ج) لوازم قانونی
گفتار دوم: شروط ضمن عقد
الف) انواع شروط ضمن عقد
1- شرط صفت
2- شرط فعل
3- شرط نتیجه
4- سایر شروط
ب) وابستگی شرط به عقد
ج) فرعی بودن شرط نسبت به عقد
د) شرایط صحت شرط ضمن عقد
1- مقدور بودن شرط
2- فایده دار بودن شرط
3- مشروع بودن شرط
4- معلوم بودن شرط
5- عدم مخالفت شرط با مقتضای عقد
ﻫ) انضمام شرط به عقد
و) الحاق بعدی شرط ضمن عقد
گفتار سوم: تفسیر قرارداد
الف) قصد مشترک طرفین
ب) معانی عرفی
ج) تمامیت قرارداد
د) اصل صحت
ﻫ) حسن نیت
و) همسازی بین شروط
ز) منطوق و مفهوم
ح) فرمهای استاندارد
فصل ششم
اجرای قرارداد
گفتار اول: لزوم اجرای قرارداد
گفتار دوم: شرایط ایفای تعهدات قراردادی
الف) تسلیم عین معین
ب) ایفای تعهدات کلی
گفتار سوم: زمان، مکان و مخارج اجرای قرارداد
الف) زمان اجرای قرارداد
ب) مکان اجرای قرارداد
ج) مخارج اجرای قرارداد
گفتار چهارم: اجرای قرارداد توسط شخص ثالث
گفتار پنجم: طرق جایگزین اجرای قرارداد
الف) ابرا
ب) تبدیل تعهد
ج) تهاتر
د) مالکیت مافی الذمه
فصل هفتم
ضمانت اجرای قرارداد
گفتار اول: تعلیق اجرای تعهدات متقابل (حق حبس)
گفتار دوم: فسخ قرارداد
الف) موارد قانونی فسخ
1- تخلف از شروط ضمن عقد
2- تأخیر در پرداخت ثمن
3- عدم پرداخت ثمن به دلیل افلاس یا ورشکستگی
4- تخلف در تسلیم عین مستأجره و پرداخت اجاره بها
5- خودداری زارع از زراعت
6- تسلیم کالای معیوب
7- تسلیم کالای غیر مطابق با قرارداد
ب) قاعدة کلی
1- توسل به شروط ضـمن عقد
2- توسل به عـرف و عادت
3- توسل به تعهدات متقابل
گفتار سوم: مطالبة خسارت
الف) شرایط مسئولیت قراردادی
1- وجود رابطه قراردادی
2- نقض قرارداد
3- ورود ضرر
ب) خسارات قابل جبران
1- خسارات غیر مستقیم
2- خسارات عدم نفع
3- خسارت تأخیر تأدیه (خسارت دیرکرد)
4- خسارات معنوی
ج) توافق در مورد خسارت
1- وجه التزام
2- تحدید مسئولیت یا شرط عدم مسئولیت
د) موارد رافع مسئولیت
1- قوة قاهره (فورس ماژور)
2- مشارکت زیان دیده در ورود خسارت
3- عدم تقصیر در ورود خسارت
ﻫ) جمع بین مطالبة خسارت و ضمانت اجرای دیگر
فصل هشتم
انحلال قرارداد
گفتار اول: فسخ
الف) مبنای فسخ
1- شرط حق فسخ در قرارداد
2- حق فسخ به حکم قانون گذار
ب) احکام فسخ
1- قصد انشا
2- اظهار اراده
3- ابلاغ فسخ به طرف دیگر
4- رسیدگی قضایی
5- ثبت فسخ
6- اهلیت فسخ کننده
7- فسخ بخشی از قرارداد
ج) آثار فسخ
1- صحت اعمال حقوقی قبل از فسخ
2- سقوط تعهدات
3- استرداد عوضین
4- استرداد منافع
5- تسویه حساب
6- تأثیر فسخ روی شروط قرارداد
گفتار دوم: انفساخ
الف) انفساخ به موجب قانون
1- تعذر انجام تعهدات قراردادی
2- منتفی شدن موضوع قرارداد
3- لغو مجوز فعالیت
4- فوت، جنون و سفه یکی از طرفین در عقود جایز
ب) انفساخ به موجب قرارداد
ج) احکام و آثار انفساخ
گفتار سوم: اقاله
الف) ماهیت اقاله
ب) قراردادهای موضوع اقاله
ج) احکام اقاله
1- قصد و رضا
2- اهلیت طرفین
3- اقالة ورثه
4- اقاله توسط نماینده
5- اقالة بخشی از قرارداد
6- اقاله در صورت تلف یکی از عوضین
د) آثار اقاله
منابع
الف) فارسی و عربی
ب) انگلیسی
ج) اسناد بين المللی
نمایه

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات

98912****1743

صفحه 16: ”ایقاع عمل ارادی یک جانبه است که توسط فردی انشا می شود و می تواند حقوق و تکالیف شخص یا اشخاص دیگری را تحت تأثیر قرار دهد“

1400-10-21 18:26:39

پاسخ
98913****7892

لطفا نسخه دیجیتال را هم در اختیار علاقه مندان قرار دهید. با اینکه من نسخه چاپی آن را هم دارم ولی با نسخه دیجیتال همواره در دسترس خواهد بود. با تشکر

1398-5-3 19:31:56

پاسخ