× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
4 / 5

آموزش فنون کشتی

ناشر: سازمان سمت

نویسنده: ,

دیویی : ۷۹۶/۸۱۲

کتابشناسی ملی : ۵۰۷۷۹۲۲

شابک : 9786000205331

سال نشر : 1396

شابک دیجیتال : 978-600-02-1731-0

کد کتاب : 2137

صفحات کتاب : 110

کنگره : GV۱۱۹۵‏‫‬‭/م۹آ۸ ۱۳۹۶

برچسب ها: علوم ورزشی
کتاب دیجیتال (TEXT)

35,200 تومان

حجم : 1.9 مگا بایت

توجه: این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 111

موضوعات

فهرست

پیشگفتار
بخش اول: کلیات
فصل اول: تاریخچة کشتی ایران و جهان
1ـ1 خاستگاه کشتی
1ـ2 کشتی در ایران
1ـ3 کشتی در سایر کشورها
1ـ4 کشتی های سنتی
1ـ5 برخی سبک های کشتی سنتی
1ـ6 کشتی های سنتی و محلی ایران
1ـ6ـ1 کشتی پهلوانی یا زورخانه ای
1ـ6ـ2 کشتی زوران پاتوله
1ـ6ـ3 کشتی لوچو
1ـ6ـ4 کشتی با چوخه
1ـ6ـ5 کشتی گیله مردی
1ـ6ـ6 کشتی لُری
1ـ6ـ7 کشتی گورش یا ترکمنی
1ـ6ـ8 کشتی عربی
1ـ6ـ9 کشتی کمربندی
1ـ6ـ10 کشتی لشکرکشی
1ـ6ـ11 کشتی جنگ (زوران)
1ـ6ـ12 کشتی بغل به بغل
1ـ6ـ13 کشتی عاشیرما
1ـ6ـ14 کشتی کج گردان
1ـ6ـ15 کشتی دسته بغل
1ـ6ـ16 کشتی کمری
1ـ7 کشتی حرفه ای
1ـ8 فدراسیون بین المللی کشتی
1ـ9 کشتی در المپیک مدرن
منابع
فصل دوم: قوانین بین المللی کشتی (ویرایش دسامبر 2017)
2ـ1 ساختار کلی
2ـ1ـ1 قوانین تشک
2ـ1ـ2 لباس (دوبند) کشتی گیر
2ـ1ـ3 تبلیغات در لباس
2ـ1ـ4 محافظ گوش (گوش بند)
2ـ1ـ5 کفش ها
2ـ1ـ6 موارد ممنوع
2ـ1ـ7 مجوز شرکت در مسابقه
2ـ1ـ8 رده های سنی، وزن و برگزاری مسابقات
2ـ1ـ9 گروه بندی وزن ها
2ـ1ـ10 رقابت ها
2ـ2 رقابت ها و برنامه ریزی ها
2ـ2ـ1 سیستم رقابت
2ـ2ـ2 رتبه بندی کشتی گیران از مقام پنجم به بعد
2ـ2ـ3 برنامة مسابقات
2ـ2ـ4 مراسم اهدای جوایز
2ـ3 روش رقابت
2ـ3ـ1 وزن کشی
2ـ3ـ2 قرعه کشی
2ـ4 داوری
2ـ4ـ1 لباس داور
2ـ4ـ2 مدت زمان مسابقه
2ـ4ـ3 فراخواندن به تشک
2ـ4ـ4 شروع مسابقه
2ـ4ـ5 وقفه در کشتی
2ـ4ـ6 پایان مسابقه
2ـ4ـ7 قطع و شروع مجدد مسابقه
2ـ4ـ8 انواع پیروزی
2ـ4ـ9 مربی
2ـ4ـ10 بازبینی
2ـ5 اجرای تغییرات در قوانین کشتی از ابتدای سال 2018 میلادی
2ـ5ـ1 برگزاری مسابقات در دو روز
2ـ5ـ2 نحوه امتیازدهی تیم ها در رقابت های قاره ای و جهانی
2ـ5ـ3 دوپینگ هر کشتی گیر در مسابقات تیم به تیم به شکست کل تیم می انجامد.
2ـ5ـ4 اضافه شدن دوربین های ویدئوچک
2ـ5ـ5 برگزاری رقابت های جهانی کشتی زیر 23 سال
2ـ6 قوانین و مقررات داوری کشتی کلاسیک
منبع
بخش دوم: فنون کشتی 1
فصل سوم: گارد کشتی و تقسیم بندی آن
3ـ1 گارد
3ـ2 انواع گارد در کشتی
3ـ2ـ1 تقسیم بندی انواع گارد بر اساس وضعیت قرارگرفتن پاها
3ـ2ـ2 تقسیم بندی انواع گارد بر اساس سبک کشتی
3ـ2ـ3 تقسیم بندی انواع گارد بر اساس نحوة ایستایی دو حریف روبه روی هم
فصل چهارم:آموزش و اجرای انواع زیرگیری
4ـ1 مراحل آموزش و اجرای فن زیر یک خم گارد موافق (نشسته سر بیرون)
4ـ2 مراحل آموزش و اجرای فن زیر دو خم گارد موافق (نشسته سر بیرون)
4ـ3 مراحل آموزش و اجرای فن تبدیل زیر یک خم به دو خم در گارد موافق (نشسته سر بیرون)
4ـ4 مراحل آموزش و اجرای فن زیر یک خم گارد مخالف سر پا (سر تُو)
4ـ5 مراحل آموزش و اجرای فن دو خم درختکن (یک پا روکار) در گارد موافق
فصل پنجم:آموزش و اجرای فنون خاک
5ـ1 وضعیت خاک
5ـ2 مراحل آموزش و اجرای فن بارانداز از کمر
5ـ3 مراحل آموزش و اجرای فن بارانداز نیم تیغ
5ـ4 مراحل آموزش و اجرای فن کلید بارانداز
5ـ5 مراحل آموزش و اجرای فن بارانداز از سینه
5ـ6 مراحل آموزش و اجرای فن فتیله پیچ معمولی
5ـ7 مراحل آموزش و اجرای فن فتیلة بارانداز
5ـ8 مراحل آموزش و اجرای فن کندة یکچاک (ایستاده و نشسته)
فصل ششم: آموزش و اجرای فنون سرپا
6ـ1 مراحل آموزش و اجرای فن میانکوب گارد مخالف
6ـ2 مراحل آموزش و اجرای فن میانکوب گارد موافق
6ـ3 مراحل آموزش و اجرای فن دست تُوی گارد مخالف
6ـ4 مراحل آموزش و اجرای فن دست تُوی گارد موافق
6ـ5 مراحل آموزش و اجرای فن کمر
6ـ6 مراحل آموزش و اجرای فن لنگ
بخش سوم: فنون کشتی 2
فصل هفتم: آموزش و اجرای انواع خیمه
7ـ1 مراحل آموزش و اجرای فن خیمة دفاع زیر یک خم گارد موافق
7ـ2 مراحل آموزش و اجرای فن خیمة رودست مقابل
7ـ3 مراحل آموزش و اجرای فن خیمة دست تُو
7ـ4 مراحل آموزش و اجرای فن خیمة پیش انداز
7ـ5 مراحل آموزش و اجرای فن خیمة سروته یکی
7ـ6 مراحل آموزش و اجرای فن خیمة سگ بند
فصل هشتم: آموزش و اجرای انواع کنده کشی
8ـ1 مراحل آموزش و اجرای فن کنده در حالت دفاع زیر یک خم گارد موافق نشسته سر بیرون
8ـ2 مراحل آموزش و اجرای فن کندة گردان
8ـ3 مراحل آموزش و اجرای فن کندة افلاک
8ـ4 مراحل آموزش و اجرای فن تبدیل مایة کندة افلاک به فتیله پیچ
8ـ5 مراحل آموزش و اجرای فن کندة استانبولی یا کندة روُ
فصل نهم: آموزش و اجرای فنون پرتابی
9ـ1 مراحل آموزش و اجرای فن رودست بالادست
9ـ2 مراحل آموزش و اجرای فن کول انداز
9ـ3 مراحل آموزش و اجرای فن پیچ پیچک
منابع

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات