× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
1 / 3

واجشناسی

فونولوژی زبان فارسی دری

ناشر: سازمان سمت

نویسنده:

صفحات کتاب : 46

کنگره : PIR3062‏‫‭/ک2و2 1393

دیویی : 0فد4

کتابشناسی ملی : 3635842

شابک : 9786000200404‬‬

سال نشر : 1393

شابک دیجیتال : 978-600-02-1803-4

کد کتاب : 1809

دریافت این اثر

کتاب چاپی
برچسب ها:

موضوعات

فهرست

پیشگفتار
مقدمه
پیشینه موضوع و هدف
معلومات درباره زبان
نقش زبان در جامعه بشری
واجشناسی (فونولوژی) زبان پارسی دری
فونیم و گرافیم
اقسام فونیم در زبان دری
واولها و اشکال نمایشی آنها در واژه ها
اصول تشریح واولهای دری
تشریح نظام ساختمانی واولهای دری
دفتانگها
فونیمهای کانسوننت
فونیمهای انسدادی
فونیمهای سایشی
کانسوننتهای جانبی
کانسوننتهای انفی
کانسوننتهای انسدادی سایشی
خلاصه بحث کانسوننتهای زبان دری
واجشناسی (فونولوژی) زبان پارسی دری
نتیجه و مناقشه
مأخذ

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات