× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
1 / 3

اساسات تکنالوجی سنتیز نفتی کیمیاوی

ناشر: سازمان سمت

نویسنده:

صفحات کتاب : 548

دیویی : 661/804

کتابشناسی ملی : 3831281

شابک : 9786000201517

سال نشر : 1394

شابک دیجیتال : 978-600-02-1810-2

کد کتاب : 1896

دریافت این اثر

کتاب چاپی

موضوعات

فهرست

پیشگفتار
مقدمه
فصل اول: تولید مواد خام هایدروکاربنی و آماده ساختن آن ها برای تصفیه کیمیاوی
فصل دوم: تولید مرکبات اکسیجن دار
فصل سوم: تولید مواد شستشو کننده مصنوعی
فصل چهارم: تولید هایدروکاربن های هلوجن دار
فصل پنجم: تولید مرکبات هایدروکاربنی نایتروجن دار
فصل ششم: ترکیبات دارای وزن مالیکولی بزرگ (پولیمیرها)
فصل هفتم: تولید کاوچوک های (ماده خام رابرها) مصنوعی
فصل هشتم: تولید انساج مصنوعی
منابع

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات