× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
1 / 5

فارمکوگنوزی

ترپنوئیدها و الکلوئیدها

ناشر: سازمان سمت

نویسنده:

صفحات کتاب : 440

دیویی : 615/32

کتابشناسی ملی : 3764544

شابک : 9786000201104‬

سال نشر : 1393

شابک دیجیتال : 978-600-02-1835-5

کد کتاب : 0764

دریافت این اثر

موضوعات

فهرست

یادآوری
اظهار امتنان
مقدمه
بخش اول: فارمکوگنوزی عمومی
فصل اول: عمومیات
فصل دوم: ترکیب کیمیایی گیاهان طبی
فصل سوم: پروسس گیاهان طبی و تهیه درگ از آن ها
بخش دوم: فارکوگنوزی خصوص
فصل اول: گیاهان طبی و درگ های حاوی ترپنوئیدها
فصل دوم: گیاهان طبی و درگ های حاوی الکلوئیدها
مأخذ
توضیحنامه اصطلاحات
اندکس نام های لاتین گیاهان طبی
اندکس درگ ها و ادویه مربوطه

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات