× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
1 / 5

مشاوره کودک (جلد اول)

ناشر: سازمان سمت

نویسنده: ,

مترجم: فریده همتی

مجموعه اثر : مشاوره کودک

صفحات کتاب : 452

کنگره : RJ۵۰۴‏‫‭/ھ۹م۵ ۱۳۹۷

دیویی : 618/928914

کتابشناسی ملی : 5264326

شابک : 9786000205843‬‬‬

سال نشر : 1397

کد کتاب : 2172

شابک دیجیتال : 978-600-02-1860-7

کد کتاب : 2172

برچسب ها:

خلاصه اثر

کتاب حاضر مجموعه ای دو جلدی است که نظریه ها و راهکارهای عملی مشاوره با کودکان را به صورتی بسیار کاربردی و ساده توضیح می دهد و می تواند برای همه متخصصان مشاوره و دانشجویان این رشته منبع بسیار ارزشمندی باشد، در واقع یک کتاب مرجع مفید و حاصل سال ها تجربه عملی و آموزشی نویسندگان در زمینه کار با کودکان است.

آن ها نشان میدهند که در کار با گروه های سنی پایین چگونه می توان نظریه ها و راهبردهای مشاوره را با کارایی و شایستگی وارد میدان عمل کرد و در حل مشکلات کودکان به نتایج مؤثر و رضایت بخش دست یافت. بنابراین مطالعه آن به همه دست اندرکاران مشاوره و دانشجویان رشته های مرتبط توصیه می شود.

کتاب الکترونیکی

124,300 تومان

حجم : 4.7 مگا بایت

توجه: این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 452

موضوعات

فهرست

پیشگفتار مترجم
پیشگفتار مؤلف
فصل اول: آشنایی با جهان کودک
امریکا از نظر محافظت از کودکان و سرمایه گذاری برای آن ها چه جایگاهی در میان ...
تاریخچه
مشکلات کودکان چه دلایلی دارند؟
جهان در حال تغییر
خانه امریکایی
ارزش های در حال تغییر
خلاصه ای از مشکلات کودکان
ابتکار و درک جهانی
رفاه (بهزیستی)
تاب آوری
خدمات جامعه
مشاوره چیست؟
مشاوره چه تفاوتی با روان درمانی دارد؟
تعریف عملی ما از مشاوره چیست؟
مشاوره چه کاری انجام میدهد؟
چه نوع کمکهای خاصی میتوان از جلسه مشاوره انتظار داشت؟
مراقبان حرفه ای چه کسانی هستند؟
خلاصه فصل
فیلم آشنایی با جهان کودک
وب سایتهای درک جهان کودک
منابع
فصل دوم: بررسیهای رشدی و فرهنگی
دنیای شخصی کودک
رشد
رشد جسمی کودک
بدن
مغز
بلوغ
ژن ها
دنیای شناختی کودک
جهان رشد اجتماعی کودک
سلامت روانی کودکان
فرهنگ
تعریف
شایستگی
شایستگی های مشاوره چندفرهنگی
آگاهی
دانش
مهارت ها
کودکان رنگین پوست
خلاصه فصل
وب سایت های عوامل فرهنگی و رشدی در مشاوره با کودکان
منابع
فصل سوم: فرایند مشاوره
رویکردهای مؤثر به مشاوره کدام ا ند؟
عوامل شناختی
عوامل عاطفی
عوامل رفتاری
طبقه بندی نظریه های مشاوره
آمادگی برای مصاحبه
چه نکاتی را در او لین مصاحبه باید در نظر داشت؟
مقاومت کودکان در برابر مشاوره
مراحل مقابله با مقاومت کودکان
مشاهدات و اهداف مصاحبه اول
الگوی عمومی مشاوره
مرحله اول: تعریف مشکل با گوش دادن فعال
مرحله دوم: تشخیص انتظارات کودک
مرحله سوم: بررسی اقداماتی که بر ای حل مشکل به اجرا درآمده اند
مرحله چهارم: بررسی کارهای جدیدی که برای حل مشکل می توان انجام داد
مرحله پنجم: متعهد شدن کودک به آزما یش یکی از ایده ها ی حل مشکل
مرحله ششم: خاتمه دادن به مصاحبه
سؤال های مشاوران
مشاور باید از پروند ه های مشاوره چه اطلاعاتی کسب کند؟
چقدر خودافشایی برای مشاور مناسب است؟
مشاور از چه نوع سؤا ل هایی می تواند استفاده کند؟
دامنه سکوت های مورد استفاده در مشاوره چقدر است؟
آیا مشاوران باید توص یه خاصی به مراجع بکنند یا خیر؟
آیا مشاوران باید اطلا عات بدهند؟
مشاور در جلسه مشاوره چه وظایف ی را به مراجع محول می کند؟
چه محدودیت هایی را باید برای مشاوره در نظر گرفت؟
رازدار ی با چه مسائلی همراه است؟
آیا کودک واقعیت را به من می گوید؟
در صورت پیش نرفتن فرایند مصاحبه چه باید کرد؟
چه وقت باید مشاوره را خاتمه داد؟
چگونه مشاوره ارز یابی می شود؟
مشاوران حرفه ای در مراقبت بهداشتی نظارت شده چه کاری انجام می دهند ؟
خلاصه فصل
ویدئوی فرایند مشاوره
وب سایت های فرایند مشاوره
منابع
فصل چهارم: مسائل قانونی و اخلاقی مشاوران
مسائل اخلاقی، حرفه ای و قانونی
الگوهای تصمیم گیری
مشاوره با خردسالان
شایستگی
رضایت/ موافقت آگاهانه
رازداری
پرونده ها
نگهداری پرونده ها
نقض رازدار ی
وظیفه هشدار دادن / وظیفه محافظت کردن
رازدار ی در گروه ها
گزارش کودک آزاری
تضاد منافع
فناوری
تعهد مدنی و اعترا ض های شورای صدور گواهی کار
فرایند تصمیم گیری اخلاقی
خلاصه فصل
وب سایت های ملاحظات قانونی و اخلاقی مشاوران
منابع
فصل پنجم: بازی درمانی
مقدمه
تاریخچه باز ی درمانی
تعریف بازی درما نی
اهداف باز ی درما نی
مزیت های درمانی بازی درمانی
کاربردهای مختلف بازی درمانی
کودکان مناسب برای بازی درمانی
بازی درمانگر
مراحل بازی
نظریه های بازی درما نی
بازی درمانی با کودکان و بزرگسالان
اثربخشی
راهبردها و ابزارها ی بازی درمانی
مهارت های اساسی بازی درمانی
مطالعه موردی
تشخیص مشکل
اطلاعات فردی و پیشینه ای
روش مشاوره
درمانگر
خلاصه فصل
وب سایت های باز ی درمانی
منابع
فصل ششم: مشاوره گروهی با کودکان
منطق این روش
تعریف گروه
انواع گروه ها
مشاوره گروهی نظریه گرا
مهارت های رهبری گروه
شروع کردن
الگوی انتخاب
تمرکز گروه
تنظیم طرح اولیه
انتخاب اعضای گروه
تشکیل گروه
مصاحبه غربالگری
اندازه گروه
مکان گروه
مراحل گروه
مرحله شروع
مرحله گذار (انتقال)
مرحله کار
خاتمه دادن
فرایند مشاوره گروهی
جلسه اول
رهنمودهایی برای جلسه های باقیمانده
نکاتی در مورد سنین مختلف
ارزیابی گروه ها
نمونه ای از مشاوره گروهی
جلسات کلاس درس
رهنمودهایی برای اداره جلسات کلاس درس
مداخله گروهی در مواقع بحران
خلاصه فصل
وب سایت های مشاوره گروهی با کودکان
منابع
فصل هفتم: مشاوره با کودکان دارای مسائل خاص
کودک آزاری
تعریف ها
عوامل کودک آزاری
عوامل حمایتی
علائم و نشانه ها
پیامدهای بلندمدت
ارزیابی
اهداف درمان
راهبردهای عمومی مشاوره برای کار با کودکان آزارد یده
مراقبان
مراحل دیگر
کودکان خانواده هایی که وابستگی شیمیایی دارند
مداخله های مربوط به کودکان خانواده های دار ای وابستگ ی شیمیایی
اهداف درمان
مرگ و سوگ
دوران اولیه کودکی
دوران میانی کودکی
نوجوانی
گام ها و مراحل
مداخله در سوگ کودکان
اطلاعات
بها دادن به سوگ
خاطرات
گروه های سوگوار
افسردگی و خودکشی
مداخله در افسردگی
خودکشی
ارزیابی
مداخله در خودکشی
مداخله های بعد از خودکشی
ساختارهای خانوادگی کودکان طلاق
مداخله های مربوط به کودکان طلاق
والدین
نتایج
کودکان در خانواده های ناتنی
کودکان خانواده های تک والد
کودکان و خشونت
درمان و پیشگیری
موقعیت مشکل
زورگویی (قلدری )
میانجی گری همسالان و حل تضاد
خلاصه فصل
وب سایت های مشاوره با کودکان دارای مسائل خاص
منابع
فصل هشتم: مشاوره با کودکان دارای معلولیت
موقعیت
تاریخچه
طبقه بندی معلولیت ها
کار با کودکان دارای معلولیت
روش های مشاوره با کودکان دارای نیازهای خاص
کودکان دارای اختلالات هیجانی
اختلالات اضطراب
اختلال دوقطبی
اختلال سلوک
اختلالات خوردن
اختلال طیف وسواسی- جبری
اختلالات روان پریشی (یا سایکوتی ک)
کودکان دارای ناتوانی های خاص یادگیری
کودکان دار ای اختلال بیش فعالی- نقص توجه/ و اختلال نقص توجه
کودکان دارای اختلال ناتوانی هوشی
کودک دارای معلولیت جسمی
ایده های کلی
مشاوره با والدین کودکان استثنایی
خلاصه فصل
وب سایت های مشاوره با کودکان استثنایی
منابع
نمایه اسمی

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات

98910****7200

عالی

1400-4-8 15:21:05

پاسخ