× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
1 / 5

اساسات تخنیک بیخطر و مصونیت کار در صنایع کیمیاوی

ناشر: سازمان سمت

نویسنده:

کتابشناسی ملی : 1844300

شابک : 9789644598487

سال نشر : 1383

شابک دیجیتال : 978-600-02-1864-5

کد کتاب : 0808

صفحات کتاب : 320

کنگره : TP201‏‫‭/ب5‮الف‬5 1300

دیویی : 363/11

دریافت این اثر

موضوعات

فهرست

یادآوری
پیشگفتار
مقدمه
بخش اول: مسائل سازماندهی و حقوقی مصونیت کار
فصل اول: قانونمندی ها درباره مصونیت کار
فصل دوم: صدمات تولیدی و امراض مسلکی
بخش دوم: اساسات عمومی بیخطر بودن
فصل سوم: حفظ الصحه کار و بهداشتی تولیدی در صنایع کیمیاوی
فصل چهارم: زهرآگین بودن مواد، مواد کیمیاوی و جلوگیری از...
فصل پنجم: کار بیخطر با مواد رادیواکتیف و منابع اشعه ایونایز کننده
فصل ششم: عملیات اساسی فیزیکی - کیمیاوی حریق و انفجار
فصل هفتم: تهویه محلات تولیدی
فصل هشتم: وسایل دفاع انفرادی (شعبات نجات گاز)
فصل نهم: روشنایی تولیدی
فصل دهم: اساسات بیخطری برق
بخش سوم: عملیات کیمیاوی- تکنالوژیکی
فصل یازدهم: شرایط بیخطری در اثنای سازماندهی و...
فصل دوازدهم: اساسات بیخطری تجهیزات تکنالوژیکی و میخانیکی
فصل سیزدهم: تخنیک بیخطر در اثنای انجام دادن کارهای ترمیماتی
فصل چهاردهم: حفاظت اتموسفیر و ذخایر آب از زیادیهای صنعتی
مأخذ

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات