× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
1 / 3

تغذیه حیوانی (جلد دوم)

خوراکه های حیوانی

ناشر: سازمان سمت

مترجم: گل محمد طنین

کد کتاب : 0830

صفحات کتاب : 184

کتابشناسی ملی : 1842470

شابک دیجیتال : 978-600-02-1896-6

دریافت این اثر

کتاب چاپی
برچسب ها: افغانستان

خلاصه اثر

.

موضوعات

فهرست

یادآوری
پیشگفتار
مقدمه
فصل اول: معلومات عمومی
فصل دوم: خوراکه های غیرمتراکم
فصل سوم: سایلیج
فصل چهارم: چراگاه
فصل پنجم: خوراکه های متراکم
فصل ششم: خوراکه ها یا مخلوطهای ترکیبی
فصل هفتم: خوراکه های غیرمعمول
فصل هشتم: اجزای تکمیل کننده
فصل نهم: روش های آماده نمودن مواد خوراکی برای حیوانات

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات