× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
1 / 3

جراحی عمومی

ناشر: سازمان سمت

نویسنده:

صفحات کتاب : 477

کنگره : ‏‫‬‭‬‭RD۳۲‏‫‬‭‬‭/د۸ج۴ ۱۳۰۰ی

دیویی : ‏‫‬‭‬‭۶۱۷/۹۱

کتابشناسی ملی : 2309944

شابک : 964-459-890-3

سال نشر : 1383

شابک دیجیتال : 978-600-02-1901-7

کد کتاب : 0846

دریافت این اثر

کتاب چاپی
برچسب ها: افغانستان

موضوعات

فهرست

یادآوری
تقریظ ها
مقدمه
فصل اول: مروری بر تاریخچه جراحی در جهان و افغانستان
فصل دوم: اساسات تکمل دوسیه مریض
فصل سوم: اسپتیک تکنیک
فصل چهارم: مراقبت های قبل و بعد از عملیات
فصل پنجم: پانسمان ها و بنداژها
فصل ششم: خونریزی و نقل الدم
فصل هفتم: شاک
فصل هشتم: ترضیضات
فصل نهم: انتانات جراحی
فصل دهم: امراض پرازیتی جراحی
فصل یازدهم: تومورها
فصل دوازدهم: قرحه، فستول، سینوس

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات