× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
7 / 4.3

مبانی ارتباط شناسی

ناشر: سازمان سمت

نویسنده: ,

صفحات کتاب : 212

کنگره : P۹۰‮‬‏‫‬‮‭‏‫‭/ن۹م۲ ۱۳۹۷

دیویی : 001/5

کتابشناسی ملی : 5520896

شابک : 9786000206512

سال نشر : 1397

شابک دیجیتال : 978-600-02-1920-8

کد کتاب : 2221

خلاصه اثر

اطلاعات و ارتباطات اصطلاحاتی هستند که در جامعه امروزی فراگیر شده اند و به دلیل مواجهه زیاد با آن ها معمولاً به مفهوم و تعریفشان کمتر توجه می شود. مفاهیم اطلاعات و ارتباطات رابطه تنگاتنگی با هم دارند و در برخی جنبه ها به یکدیگر شبیه اند، با این حال دقیقاً یکسان نیستند.

از دهه 1940 به بعد، نظریه های متفاوتی در حوزه اطلاعات و ارتباطات ظهور کردند که گاه در ماهیت و اهداف تفاوت های زیادی با هم داشتند. افزون بر این، الگوهای مختلفی در باب فراگرد ارتباط ارائه شده، اما عناصر اصلی در همه آن ها منبع، کانال و مقصد است.

در این کتاب موضوعاتی از قبیل مفاهیم بنیادی ارتباطات، تأثیر اطلاعات و ارتباطات بر ساختارهای فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و شغلی جامعه، رسانه های ارتباطی، شبکه های اجتماعی، اخلاق اطلاعات، خط مشی های اطلاعات و ارتباطات و آینده اطلاعات و ارتباطات بررسی شده اند.

کتاب الکترونیکی

60,500 تومان

حجم : 2.3 مگا بایت

توجه: این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 220

موضوعات

فهرست

پیشگفتار
فصل اول: ماهیت اطلاعات و ارتباطات
هدف ها
مقدمه
اطلاعات: مفاهیم و تعاریف
رابطه داده، اطلاعات و دانش
ارزش گذاری اطلاعات
مفهوم ارتباط
ارتباطات و انتقال اطلاعات
خلاصه
پرسش ها
فصل دوم: مفاهیم بنیادی ارتباطات
هدف ها
مقدمه
سیر تاریخی ارتباطات
انواع ارتباط
ارتباطات کلامی و غیرکلامی
کانال های ارتباطی
اخلال های ارتباطی
معنا در ارتباط
اقناع
روان شناسی و جامعه شناسی ارتباطات انسانی
راه کارهای ایجاد ارتباط مؤثر
جایگاه ارتباطات در علم اطلاعات و دانش شناسی
ارتباطات علمی
خلاصه
پرسش ها
فصل سوم: نظریه های اطلاعات و ارتباطات
هدف ها
مقدمه
نظریه اطلاعات شانون
نظریه سایبرنتیکی اطلاعات
نظریه معناشناختی اطلاعات
نظریه کوانتومی اطلاعات
خلاصه
پرسش ها
فصل چهارم: الگوهای ارتباطات
هدف ها
مقدمه
فراگرد ارتباط
پیش الگوی ارتباطی ارسطو
الگوی ارتباطی لاسول
الگوی ارتباطی شرام
الگوی ارتباطی برلو
الگوی انتقال اطلاعات ویکری
خلاصه
پرسش ها
فصل پنجم: تأثیر اطلاعات و ارتباطات بر ساختارهای فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و شغلی جامعه
هدف ها
مقدمه
تأثیر اطلاعات و ارتباطات بر اقتصاد
تأثیر اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال
تأثیر اطلاعات بر فرهنگ
تأثیر اطلاعات و ارتباطات بر سیاست و دولت
خلاصه
پرسش ها
فصل ششم: جامعه اطلاعاتی و ویژگی های آن
هدف ها
مقدمه
مفهوم جامعه اطلاعاتی
ویژگی های جامعه اطلاعاتی
ویژگی های فناورانه
ویژگی های اقتصادی
ویژگی های شغلی
ویژگی های مکانی
ویژگی های فرهنگی
زیرساخت های جامعه اطلاعاتی
فرصت ها و تهدیدهای جامعه اطلاعاتی
الف) تهدیدهای ناشی از جامعه اطلاعاتی
ب) فرصت های ناشی از جامعه اطلاعاتی
جایگاه شبکه های ارتباطی در جامعه اطلاعاتی
آینده جامعه اطلاعاتی
خلاصه
پرسش ها
فصل هفتم: رسانه های ارتباطی
هدف ها
مقدمه
رسانه های ارتباطی: تاریخچه و مفاهیم
تأثیر رسانه های ارتباطی بر جوامع بشری
رادیو
تلویزیون
اینترنت
تلفن همراه
کتابخانه به عنوان رسانه ارتباطی
تبلیغات رسانه ای
سواد رسانه ای
اخلاق رسانه ای
جنگ رسانه ای
خلاصه
پرسش ها
فصل هشتم: شبکه های اجتماعی در ارتباطات
هدف ها
مقدمه
مفهوم شبکه اجتماعی
پیدایش و تحولات شبکه های اجتماعی
شبکه های اجتماعی در ایران
ساختار شبکه های اجتماعی
پیامدهای مثبت شبکه های اجتماعی
پیامدهای منفی شبکه های اجتماعی
خلاصه
پرسش ها
فصل نهم: اخلاق اطلاعات
هدف ها
مقدمه
مالکیت معنوی و مادی
حق تکثیر در ایران
مالکیت فکری در عصر رقومی
استفاده منصفانه از اطلاعات
سانسور و آزادی اطلاعات
حق اطلاع و حق ارتباط
محرمانگی اطلاعات و ارتباطات
دسترسی عادلانه به اطلاعات و سواد اطلاعاتی
غنی اطلاعاتی و فقیر اطلاعاتی
راهکارهای مقابله با شکاف رقومی در جامعه
خلاصه
پرسش ها
فصل دهم: خط مشی های اطلاعات و ارتباطات
هدف ها
مقدمه
تاریخچه وضع مقررات در زمینه اطلاعات و ارتباطات
کنترل اطلاعات و ارتباطات و نهادهای کنترل کننده
کنترل اطلاعات و ارتباطات به وسیله دولت ها
سازمان های ملی و بین المللی درگیر در امر اطلاعات و ارتباطات
اتحادیه جهانی پست (یوپی یو)
اتحادیه بین المللی مخابرات (آی تی یو)
فدراسیون بین المللی انجمن ها و مؤسسات کتابداری (ایفلا)
شورای بین المللی علوم (آی سی اس یو)
سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو)
سازمان بین المللی استاندارد (ایزو)
سازمان جهانی مالکیت فکری (ویپو)
سازمان تجارت جهانی
شرکت اختصاص اسامی و شماره های اینترنت
مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
خلاصه
پرسش ها
فصل یازدهم: آینده اطلاعات و ارتباطات در عصر رقومی
هدف ها
مقدمه
بررسی تحولات گذشته و حال
اطلاعات و ارتباطات در آینده
خلاصه
پرسش ها
کتابنامه
واژه نامه
نمایه

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات