× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
1 / 3

Analyse des erreurs fréquentes de grammaire française chez les apprenants persanophones

تحلیل خطاهای دستوری زبان فرانسه برای زبان‌آموزان ایرانی

ناشر: سازمان سمت

نویسنده: , ,

شابک دیجیتال : 978-600-02-3153-8

کد کتاب : 2478

صفحات کتاب : 232

کنگره : PC۲۴۶۰‬‬

دیویی : ۴۴۳/۱۳‬‬

کتابشناسی ملی : 8519887

شابک : 9786000224356‬‬

سال نشر : 1400

خلاصه اثر

L’objectif de cet ouvrage n’est pas de proposer une nouvelle grammaire de la langue franÇaise, car il existe déjà de nombreux ouvrages pour cela, mais de présenter une nouvelle approche de son apprentissage: apprendre de nos erreurs. Donc, cet ouvrage offre une étude brève, mais complète, aux apprenants de niveaux débutants et intermédiaires, présentant des points grammaticaux qui posent plus de problèms chez des apprenants iraniens, et ensuit discute leurs erreurs éventuelles. Chaque chapitre comprend quatre sections principales: le sujet grammatical, le sujet grammatical dans la traduction, les erreurs des apprenants et leur interprétation et finalement les exercices.

کتاب الکترونیکی

116,000 تومان

حجم : 2.7 مگا بایت

توجه: این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 232

موضوعات

فهرست

Introduction 1
Leçon 1: L’Article
1.1. Place de l’article
1.2. Accord de l’article
1.3. Article défini
1.4. Article indéfini
1.5. Article partitif
1.6. Suppression de l’article
1.7. Expressions avec ou sans article
1.8. Article dans la traduction
1.9. Erreurs communes de l’article
1.10. Grammaire en résumé : l’article
1.11. Exercices
Leçon 2 : Le Nom
2.1. Différentes catégories de noms
2.1.1. Noms communs et noms propres
2.1.2. Noms individuels et noms collectifs
2.2. Genre du nom
2.3. Règles particulières
2.3.1. Formation irrégulière du féminin
2.3.2. Autres particularités
2.4. Nombre du nom
2.4.1. Pluriel des noms simples
2.4.2. Pluriel des noms composés
2.4.3. Pluriel des noms propres
2.5. Nominalisation
2.6. Nom dans la traduction
2.7. Erreurs communes du nom
2.8. Grammaire en résumé : le nom
2.9. Exercices
Leçon 3 : L’Adjectif
3.1. Genre des adjectifs qualificatifs
3.1.1. Adjectifs soumis à la règle générale (ajoute du -e)
3.1.2. Changement d’orthographe
3.2. Nombre des adjectifs qualificatifs
3.3. Accord des adjectifs qualificatifs
3.4. Adjectif numéral
3.5. Adjectif de couleur
3.5.1. Adjectifs de couleur invariables
3.6. Adjectif non qualificatif
3.6.1. L’adjectif démonstratif
3.6.2. L’adjectif interrogatif
3.6.3. L’adjectif exclamatif
3.6.4. L’adjectif possessif
3.6.5. L’adjectif relatif
3.6.6. L’adjectif indéfini
3.7. Adjectifs composés
3.8. Place des adjectifs
3.8.1. Adjectifs toujours placés après le nom
3.8.2. Adjectifs placés avant le nom
3.8.3. Adjectifs placés avant ou après le nom
3.8.4. Adjectifs qui changent de sens selon leur place
3.9. Adjectifs variables à l’oral et à l’écrit
3.10. Adjectif dans la traduction
3.11. Erreurs communes de l’adjectif
3.12. Grammaire en résumé : l’adjectif
3.13. Exercices
Leçon 4 : L’Adverbe
4.1. Rôle des adverbes
4.2. Adverbes de circonstance
4.3. Adverbes d’opinion
4.3.1. Adverbe d’interrogation
4.3.2. Adverbe d’affirmation
4.3.3. Adverbe de négation
4.4. Formation des adverbes
4.5. Place de l’adverbe
4.6. Adverbes de négation
4.7. Locutions adverbiales
4.8. Adverbe dans la traduction
4.9. Erreurs communes de l’adverbe
4.10. Grammaire en résumé : l’adverbe
4.11. Exercices
Leçon 5 : La Préposition
5.1. Emplois de certaines prépositions
5.1.1. Emplois de certaines prépositions temporelles
5.1.2. Emplois de certaines prépositions de localisation
5.1.3.« Emplois de la préposition « à
5.1.4. «Emplois de la préposition « de
5.1.5.« Emplois de la préposition « en
5.1.6.« Emplois de la préposition « par
5.1.7.« Emplois de la préposition « pour
5.1.8.« Emplois de la préposition « avec
5.2. Répétition de la préposition
5.3. Omission de la préposition
5.4. Préposition dans la traduction
5.5. Erreurs communes de la préposition
5.6. Grammaire en résumé : la préposition
5.7. Exercices
Leçon 6 : Le Pronom Relatif
6.1. Pronoms relatifs simples
6.2. Mise en relief avec les pronoms relatifs simples
6.3. Pronoms relatifs composés
6.4. Proposition subordonnée relative
6.4.1. Place du sujet
6.4.2. Subordonnée relative incise
6.4.3. Verbe dans la subordonnée relative
6.5. Pronom relatif dans la poésie
6.6. Pronom relatif dans la traduction
6.7. Erreurs communes du pronom relatif
6.8. Grammaire en résumé : le pronom relatif
6.9. Exercices
Leçon 7 : Le Verbe Pronominal
7.1. Catégories de verbes pronominaux
7.1.1. Verbes pronominaux réfléchis
7.1.2. Verbes pronominaux réciproques
7.1.3. Verbes pronominaux au sens passif
7.1.4. Verbes uniquement / essentiellement pronominaux (verbes subjectifs)
7.1.5. Verbes particuliers et changement de sens
7.2. Verbes pronominaux employé aux temps composés
7.3. Accord du participe passé des verbes pronominaux
7.3.1. Non-accord du participe passé
7.3.2. Cas exceptionnels
7.4. Impératif des verbes pronominaux
7.5. Verbe pronominal dans la traduction
7.6. Erreurs communes du verbe pronominal
7.7. Grammaire en résumé : le verbe pronominal
7.8. Exercices
Leçon 8 : Le Participe Présent
8.1. Formation du participe présent
8.2. Emplois du participe présent
8.3. Gérondif
8.3.1. Formation du gérondif
8.3.2. Emplois du gérondif
8.3.3. Négation du gérondif
8.4. Temps du participe présent et du gérondif
8.5. Adjectif verbal et ses emplois
8.6. Participe présent et adjectif verbale
8.7. Participe présent et le gérondif dans la traduction
8.8. Erreurs communes du participe présent
8.9. Grammaire en résumé : le participe présent
8.10. Exercices
Leçon 9: Le Participe Passé
9.1. Formation du participe passé
9.2. Emplois du participe passé
9.3. Règles générales de l’accord du participe passé
9.3.1. Accord du participe passé des verbes pronominaux
9.3.2. Accord du participe passé suivi d’un infinitif
9.3.3. Accord du participe passé des verbes impersonnels
9.3.4.« Accord du participe passé avec la particule : « l’
9.3.5. Accord du participe passé entre deux « que » ou entre que » et « qui »
9.3.6. Accord du participe passé précédé d’un collectif ou nom de fraction
9.3.7. Accord du participe passé avec un adverbe de quantité
9.3.8. Accord du participe passé précédé de « en »
9.3.9. Accord du participe passé avec l’antécédent du relatif
9.4. Participe passé des temps surcomposés
9.5. Participe passé des cas particuliers
9.6. Participe passé dans la traduction
9.7. Erreurs communes du participe passé
9.8. Grammaire en résumé : le participe passé
9.9. Exercices
leçon 10 : Le Conditionnel
10.1. Formation du conditionnel présent
10.2. Formation du conditionnel passé
10.3. Emplois du conditionnel présent
10.4. Emplois du conditionnel passé
10.5. Constructions avec le conditionnel
10.6. Conditionnel et le temps
10.7. Emploi de deux phrases au conditionnel
10.8. Conjonctions subordonnées avec le conditionnel
10.9. Conditionnel dans la traduction
10.10. Erreurs communes du conditionnel
10.11. Grammaire en résumé : le conditionnel
10.12. Exercices
Leçon 11 : Le Subjonctif
11.1. Temps du subjonctif
11.2. Formation du subjonctif présent
11.3. Formation du subjonctif passé
11.4. Emplois du subjonctif
11.5. Valeurs du subjonctif présent
11.6. Valeurs du subjonctif passé 205
11.7. Subjonctif et l’indicatif
11.8. Subjonctif ou l’infinitif
11.9. Subjonctif dans la traduction
11.10. Erreurs communes du subjonctif
11.11. Grammaire en résumé : le subjonctif
11.12. Exercices
Bibliographie

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات