× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
1 / 3

مکتب‌های فلسفی و آراء تربیتی مدرن و معاصر

ناشر: سازمان سمت

نویسنده:

صفحات کتاب : 548

کنگره : LB۱۴/۷

دیویی : ۳۷۰/۱

کتابشناسی ملی : 9210845

شابک : 9786000231736

سال نشر : 1402

شابک دیجیتال : 978-600-02-3497-3

کد کتاب : 2552

برچسب ها: علوم تربیتی

خلاصه اثر

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری برای دروس «مکاتب فلسفی و آراء تربیتی در غرب» و «سیر آراء تربیتی در غرب» هر کدام به ارزش 2 واحد تدوین شده است. البته دیگر علاقه‌مندان به این زمینه تحقیقی نیز می‌توانند از آن بهره‌مند شوند.

کتاب الکترونیکی

150,700 128,095 تومان

حجم : 4.5 مگا بایت

توجه: این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 548

موضوعات

فهرست

پیشگفتار
مقدمه
بخش اول: فلسفه های مدرن و تعلیم و تربیت
فصل اول: فلسفه های مدرن
بستر و زمینه پیدایش
قرون وسطی
رنسانس
نهضت اصلاح دینی
فصل دوم: قرن هفدهم: علم و فرهنگ
فلاسفه عقل گرا
دکارت
اسپینوزا
فلاسفه عقل گرا و تعلیم و تربیت
فلاسفه تجربه گرا
جان لاک
فلاسفه تجربه گرا و تعلیم و تربیت
نقد و نظر
فصل سوم: قرن هجدهم: عصر روشنگری
عقاید و آراء رایج در این عصر
نهضت رمانتیسم
فلاسفه قرن هجدهم
روسو
بارکلی
هیوم
کانت
تعلیم و تربیت در قرن هجدهم
وظایف تعلیم و تربیت
آزادی و اطاعت
مراحل تربیت
تربیت عملی
تربیت جسمانی
یادگیری
تکون منش
تربیت جنسی
تربیت دینی
نقد و نظر
فصل چهارم: فلسفه در قرن نوزدهم
جریان های فکری، علمی و اجتماعی
کندیاک و ایدئولوژی
مکاتب و نظریات
لیبرالیسم
ناسیونالیسم
سوسیالیسم و کمونیسم
فلسفه طبیعت
پوزیتیویسم
ایدئالیسم
ماده گرایی و مارکسیسم
سوسیالیسم
تعلیم و تربیت در قرن نوزدهم
مربیان تربیتی
نقد و نظر
مدرنیسم در بوته نقد
بخش دوم: فلسف ههای معاصر و تعلیم و تربیت
مکتب های فلسفی معاصر
زمینه های تاریخی، فکری و فرهنگی
ویژگی های اندیشه در سده بیستم
فصل اول: پراگماتیسم
مبانی جهان بینی پراگماتیسم
پیرس
جیمز
دیوئی
پراگماتیسم و تعلیم و تربیت
اصول تعلیم و تربیت پیشرو
آزادی
فردگرایی و جامع هگرایی
رشد زیبای یشناختی
تعلیم و تربیت به عنوان زندگی
معلم
اهداف
اصول با توجه به هد فهای تربیتی
روش ها
سازماندهی برنامه درسی
نقد و نظر
فصل دوم: اگزیستانسیالیسم
فلاسفه اگزیستانسیالیسم
کی یرکگارد
هایدگر
سارتر
وجوه مشترک فلاسفه اگزیستانسیالیست
اگزیستانسیالیسم و تعلیم و تربیت
اهداف
برنامه درسی
روش تدریس (گفت و شنود)
کلاس درس باز
روان شناسی انسان گرا (نیروی سوم)
نقد و نظر
فصل سوم: رئالیسم معاصر
رئالیسم
رئالیسم کلاسیک
اصول فلسفه رئالیسم کلاسیک از نظر برودی
رئالیسم کلاسیک و تعلیم و تربیت
نظریه پایدارگرایی
رئالیسم معاصر
مبانی فلسفی رئالیسم معاصر
مور
راسل
وایتهد
رئالیسم معاصر و تعلیم و تربیت
تربیت و کمال اخلاقی
مراحل تعلیم و تربیت
نقد و نظر
فصل چهارم: ایدئالیسم معاصر
ایدئالیسم
مبانی فلسفی ایدئالیسم معاصر
ایدئالیسم معاصر و تعلیم و تربیت
اهداف
معلم
دانش آموز
نقد و نظر
فصل پنجم: فلسفه تحلیلی
رویکرد تحلیلی در فلسفه
پوزیتیویسم منطقی
تحلیل زبان
ویتگنشتاین
فلسفه تحلیلی و تعلیم و تربیت
انواع فلسفه تحلیلی تربیت
مفهوم تدریس
شرایط تدریس خوب
اقتدار معلم
القای عقیده
نقد و نظر
فصل ششم: مکتب لندن
پیترز و هرست
پیترز
هرست
مکتب لندن و تعلیم و تربیت
اهداف
شروط لازم تربیت
محتوا
مفهوم تدریس
روش های تدریس
نقد و نظر
فصل هفتم: پدیدارشناسی
هوسرل
حیث التفاتی
تعلیق پدیدارشناختی
خود استعلایی (آگاهی ناب)
ذهنی ت استعلایی
اصول پدیدارشناختی
زیست جهان
مرلوپونتی
هستی
بدن فاعل شناسا و جهان
پدیدارشناسی ادراک
حیث التفاتی
هدفمندی ادراک
ادراک حسی
آزادی
آراء فرهنگی
مرلوپونتی و مارکسیسم
اشتاینر
نظریه ماورای اشتاینر
حکمت انسانی
هستی انسان
استعلا و روحانیت
معرفت شناسی
فلسفه آزادی
پدیدارشناسی و تعلیم و تربیت
روش پدیدارشناختی
نقد و نظر
فصل هشتم: مکتب فرانکفورت (نومارکسیسم)
مبانی فلسفی مکتب فرانکفورت
هستی شناسی
معرفت شناسی
انسان شناسی
ارزش شناسی
مفاهیم اساسی در مکتب فرانکفورت
فلاسفه مکتب فرانکفورت
هورکهایمر
آدورنو
پائولو فریره
مارکوزه
هابرماس
مکتب فرانکفورت و تعلیم و تربیت
اصول تعلیم و تربیت انتقادی
اهداف تعلیم و تربیت
معلم
یادگیری
کلاس درس و تدریس
محتوا
روش های تربیتی
اصول تربیتی در روش های تدریس
برنامه درسی
نقد و نظر
فصل نهم: هرمنوتیک
مقدمات فهم متن
مبانی هرمنوتیک
مفاهیم
جایگاه مفسر در هرمنوتیک
هرمنوتیک کلاسیک
هرمنوتیک رمانتیک
شلایرماخر
دیلتای
هرمنوتیک فلسفی
هایدگر
گادامر
هرمنوتیک و تعلیم و تربیت
برنامه درسی
معلم
تحلیل هرمنوتیکی (تحلیل محتوا)
روش هرمنوتیک (تحقیق کیفی)
مراحل تحقیق کیفی
نقد و نظر
فصل دهم: نئو پراگماتیسم
رورتی
تعلیم و تربیت از دیدگاه رورتی
اهداف
تربیت اخلاقی
هدف از تربیت اخلاقی
نقد و نظر
فصل یازدهم: پست مدرنیسم و تعلیم و تربیت
معنا و مفهوم پس تمدرنیسم
زمینه های تاریخی، فکری و فرهنگی
لیوتار
گفتمان
تصویر یا امر تصویری
نفی روای تهای کلان
مشروعیت دانش
دلوز
معرفت شناسی
ماهیت اندیشه و رد بازنمایی دانش
مفاهیم و نشانه ها
تفکر ریزوماتیک و ساختار درختی دانش
شدن، نه بودن
میل، پدیده ای سیاسی
فوکو
فوکوی نخستین
تبارشناسی
نقد مفهوم قدرت
دانش و قدرت
نظام علوم انسانی
مراقبت و تنبیه
تبارشناسی جنسیت
فوکو در اواخر عمر
بازاندیشی مفهوم قدرت
اخلاق
دریدا
تفاوت
ساختارشکنی
عدم قطعیت دانش
تعلیم و تربیت پست مدرن
آراء تربیتی لیوتار
آراء تربیتی دلوز
آراء تربیتی فوکو
آراء تربیتی دریدا
نقد و نظر
فلسفه معاصر در بوته نقد
منابع

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات