× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
3 / 5

جرم شناسی نظری ولد

ناشر: سازمان سمت

نویسنده: , ,

مترجم: علی شجاعی

دیویی : ‏‫‭۳۶۴/۲‬‬

کتابشناسی ملی : 5849464

شابک : 9786000207205‬‬

سال نشر : 1398

شابک دیجیتال : 978-600-02-1962-8

کد کتاب : 2272

صفحات کتاب : 572

کنگره : HV۶۰۳۵

برچسب ها:

خلاصه اثر

نویسندگانِ کتاب جرم شناسیِ نظری روی کردی مدرن به حوزه یِ جرم شناسی دارند و دانشِ جرم شناسی را بیش از هر چیز دانشِ «علّت شناسیِ» جرم و بزه کاری می دانند (هر چند به پیامدهایِ یافته هایِ جرم شناسی برایِ سیاستِ جنایی و به بیانِ نویسندگانِ کتاب پیامدهایِ سیاستی نیز توجه دارند) و اندیشه هایِ جرم شناختیِ انتقادی (و از آن جمله، اندیشه هایِ جرم شناختیِ پسامدرن) را با همین روی کرد بررسی می کنند.

چیدِمانِ فصل ها بر پایه یِ پیدایشِ تاریخیِ نظریه ها ست؛ یعنی، نخست نظریه هایِ زیست شناختی، سپس نظریه هایِ روان شناختی و سرانجام نظریه هایِ جامعه شناختی آمده اند. ترتیبِ ارائه یِ مطالب در هر فصل نیز بر همین نگاهِ تاریخی استوار است؛ به گونه ای که، نخستین نظریه ها در آغازِ فصل و واپسین نظریه ها در پایانِ فصل آمده اند. نویسندگان فقط گزارش گرِ محضِ نظریه ها نیستند و، تا جایی که یک کتابِ درسی مجال می دهد، نگاهِ سنجش گرانه ای به نظریه ها داشته اند.

فصلِ پایانیِ کتاب یکی از تمایزهایِ مهمِ این کتاب را با دیگر کتاب هایِ حوزه یِ جرم شناسیِ نظری بازتاب می دهد. نویسندگان در این فصل با تمایزگذاری میانِ سه دسته نظریه هایِ جرم شناختی ­ یعنی نظریه هایِ تفاوتِ فردی، نظریه هایِ ساختاری/فرایندی و نظریه هایِ عمل کردِ قانونِ جنایی (یا به بیانی شاید دقیق تر، نظریه هایِ عمل کردِ سامانه یِ دادگستریِ جنایی) ­ ارزیابیِ خود را از این سه دسته نظریه ارائه کرده اند.

وانگهی، آنان بر پایه یِ این ایده که تمرکز بر متغیرها باید جایِ تمرکز بر نظریه ها را بگیرد، مهم ترین متغیرهایِ هم بسته با جرم و بزه کاری را متناسب با نظریه هایِ یادشده فهرست کرده اند.

کتاب دیجیتال

139,700 تومان

حجم : 5.8 مگا بایت

توجه: این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 1

موضوعات

فهرست

سخن مترجم
درآمد
فصل یکم: نظریه و جرم
فصل دوم: نظریه و سیاست در بافتار(خاص)کاهش گسترده ی جرم در آمریکا
فصل سوم: جرم شناسی کلاسیک
فصل چهارم: عامل های زیستی و رفتار مجرمانه
فصل پنجم: عامل های روانی و رفتار مجرمانه
فصل ششم: دورکم، بی هنجاری و مدرن گری
فصل هفتم: محله و جرم
فصل هشتم: نظریه های فشار
فصل نهم: نظریه های یادگیری
فصل دهم: نظریه های کنترل
فصل یازدهم: نظریه های برچسب زنی و جرم شناسی تضاد
فصل دوازدهم: جرم شناسی مارکسیستی و پسامدرن
فصل سیزدهم: جنسیت و جرم
فصل چهاردهم: نظریه های رشد مدار
فصل پانزدهم: نظریه های تلفیقی
فصل شانزدهم: ارزیابی نظریه های جرم شناسی
واژه نامه

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات