× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
4 / 5

روش ها و فنون نمایه سازی و چکیده نویسی

ناشر: سازمان سمت

نویسنده: ,

صفحات کتاب : 281

کنگره : ‫‬‮‭Z695/9

دیویی : 025/484

کتابشناسی ملی : 562317

شابک : 9786000207588

سال نشر : 198

شابک دیجیتال : 978-600-02-2061-7

کد کتاب : 2301

خلاصه اثر

حجم عظیم اطلاعاتِ به سرعت منتشرشده در قالب محمل های اطلاعاتی متنوع و دسترس پذیر به شیوه های گوناگون، مستلزم بهره گیری از اصول و استفاده از شیوه های سازماندهی ای است که در راستای تسهیل بازیابی اطلاعات پاسخگوی تغییرات محیط اطلاعاتی کنونی باشد.

از همین رو در کتاب حاضر، سعی شده است که به منظور فراهم آوردن منبعی روزآمد و جامع برای استادان، پژوهشگران، دانشجویان، نمایه سازان و کتابداران در حوزه «نمایه سازی» و «چکیده نویسی»، مباحث این دو حوزه که از مهمترین فعالیت های سازماندهی و بازنمایی اطلاعات اند تحلیل و بررسی شوند.

بدین منظور، پس از تشریح کلیات مرتبط با نمایه و نمایه سازی، به اثرگذاری فناوری بر نمایه و مباحث مرتبط نظیر نمایه سازی ماشینی، نرمافزارهای نمایه سازی، نمایه سازی در محیط وب، نمایه سازی مردمی و ابزارهای نوین مانند هستی شناسی ها و همچنین چکیده نویسی و انواع چکیده از جنبه های مختلف پرداخته شده است.

کتاب الکترونیکی

86,900 73,865 تومان

حجم : 5.4 مگا بایت

توجه: این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 316

موضوعات

فهرست

پیشگفتار
مقدمه
فصل اول: کلیات نمایه و نمایه سازی
مقدمه
اطلاعات چیست؟
سازماندهی اطلاعات
انفجار اطلاعات
آلودگی اطلاعات
سرریز اطلاعات
ارزش افزوده اطلاعات
نمایه
نمایه سازی
نمایه سازی و ارتباط آن با فناوری اطلاعات
ساختار نمایه
نمایه ساز کیست؟
تاریخچه نمایه سازی
هدف های نمایه سازی
فرایند نمایه سازی
فرایند نمایه سازی از دیدگاه محمدی فر
فرایند نمایه سازی از دیدگاه راولی
فرایند نمایه سازی از دیدگاه می
فرایند نمایه سازی از دیدگاه فارو
نشانه های ادراکی متن
عمق نمایه سازی
زبان های نمایه سازی
نمایه سازی به زبان آزاد
نمایه سازی به زبان طبیعی
نمایه سازی به زبان کنترل شده
رویکردهای نمایه سازی
رویکرد مدرک گرا و مدرک مدار
رویکرد کاربرگرا
رویکرد حوزه مدار
رویکرد جامع نگر
رویکرد جزئی نگر
رویکرد شیءگرا
مقایسه نمایه سازی با سایر روش های سازماندهی اطلاعات
مقایسه نمایه سازی و فهرست نویسی
مقایسه نمایه سازی و رده بندی
مقایسه نمایه سازی و چکیده نویسی
پرسش ها
تمرین های عملی
فصل دوم: نمایه از نظر هدف تهیه
مقدمه
انواع نمایه از نظر هدف تهیه
نمایه برای جایابی اطلاعات
نمایه به منظور بازیابی مدارک
نمایه نامه
پرسش ها
تمرین های عملی
فصل سوم: نمایه از نظر نحوه تنظیم و نوع اطلاعات
مقدمه
انواع نمایه از نظر نحوه تنظیم
نمایه الفبایی
نمایه رده ای
نمایه تاریخی
سطح بندی در ساختار نمایه
انواع نمایه از نظر نوع اطلاعات
نمایه نام ها
نمایه موضوعی
پرسش ها
تمرین های عملی
فصل چهارم: همارایی در نمایه سازی
مقدمه
روش های نمایه سازی از نظر همارایی
نمایه سازی پیش همارا
نمایه سازی پس همارا
تفاوت نمایه سازی پس همارا و پیش همارا
پرسش ها
تمرین های عملی
فصل پنجم: نمایه سازی از نظر بیان محتوای اطلاعاتی
مقدمه
نمایه سازی واژه ای
نمایه چرخه ای
نمایه نوبتی
نمایه تعویضی
نمایه جایگشتی
نمایه کوئیک (درون بافتی)
نمایه کوواک (برون بافتی)
نمایه سازی مفهومی یا موضوعی
مزایای نمایه سازی موضوعی و طبقه بندی موضوعی مفاهیم
مراحل نمایه سازی موضوعی
پرسش ها
تمرین های عملی
فصل ششم: نمایه سازی قالب ها و حوزه های خاص
مقدمه
ویژگی های حوزه موضوعی در نمایه سازی
حوزه علوم تجربی
حوزه علوم اجتماعی و انسانی
نمایه سازی قالب های خاص
نمایه سازی روزنامه ها
نمایه سازی نشریه های ادواری
نمایه سازی چندرسانه ای ها
نمایه سازی تصویر
برچسب گذاری مردمی یا نمایه سازی مشارکتی
پرسش ها
تمرین های عملی
فصل هفتم: ارزیابی نمایه ها
مقدمه
سطوح ارزیابی
ارزیابان نمایه
جامعیت یا بازیافت
مانعیت یا دقت
بهبود کیفیت نمایه سازی
بهبود نمایه سازی از دیدگاه لنکستر
بهبود نمایه سازی از دیدگاه براون
بهبود نمایه سازی از دیدگاه سیسکو
پرسش ها
تمرین های عملی
فصل هشتم: روش های نمایه سازی
مقدمه
نمایه سازی دستی
نمایه سازی ماشینی یا خودکار
انواع نمایه سازی خودکار

روش های مختلف نمایه سازی ماشینی
فرایند نمایه سازی خودکار یا ماشینی
مزایای نمایه سازی ماشینی
معایب نمایه سازی ماشینی
مروری بر چند نرم افزار نمایه سازی
نمایه سازی ترکیبی
Word نمایه سازی با
پرسش ها
تمرین های عملی
فصل نهم: نمایه سازی در موتورهای جستجو و اینترنت
مقدمه
ابزارهای کاوش در وب
راهنمای موضوعی
موتورهای جستجو
موتورهای ابرکاوش
رویکردهای نمایه سازی خودکار در وب
محتوامحوری
معنامحوری
فولکسونومی
عناصر فولکسونومی
ساختار فولکسونومی
اهداف فولکسونومی
مزایا و معایب فولکسونومی
ضرورت کنترل واژگان در فولکسونومی
مقایسه فولکسونومی با جستجوی کتابخانه ای
تعدادی از پروژه های مهم فولکسونومی
ابرداده و نقش آن در نمایه سازی و سازماندهی منابع اینترنتی
دلایل گسترش ابرداده
اهمیت و کاربرد ابرداده
عناصر و اجزاء تشکیل دهنده ابرداده
موتورهای جستجوی ملی و نمایه سازی
موتور جستجوی یوز
موتور جستجوی پارسی جو
موتور جستجوی جسجو
موتور جستجوی علمی علم نت
پرسش ها
تمرین های عملی
فصل دهم: ابزارهای کنترل واژگانی
مقدمه
اصطلاح نامه
اهداف اصطلاح نامه
ساختار اصطلاح نامه
روابط در اصطلاح نامه
روابط همبسته یا مرتبط
انواع اصطلاح نامه
تدوین اصطلاح نامه
مراحل ساخت اصطلاح نامه
ارزیابی اصطلاح نامه
دستور زبان و خط اصطلاح نامه
ویرایش اصطلاح نامه
مدیریت اصطلاح نامه
تفاوت اصطلاح نامه با سرعنوان موضوعی
تفاوت اصطلاح نامه با واژ هنامه
معرفی چند نمونه اصطلاح نامه
فرااصطلاح نامه
هستی شناسی
زبان بازنمون هستی شناسی در وب
مقایسه اصطلاح نامه و هستی شناسی
پرسش ها
تمرین های عملی
فصل یازدهم: چکیده و چکیده نویسی
مقدمه
چکیده
انواع چکیده
انواع چکیده از نظر نوع محتوا
انواع چکیده برحسب کاربرد ع چکیده برحسب تهیه کننده
انواع چکیده برحسب ساختار
انواع چکیده از لحاظ شیوه تهیه
انواع چکیده از لحاظ شیوه انتشار
عوامل مؤثر بر طول چکیده
کاربرد چکیده
ارزیابی چکیده
چکیده نامه
چکیده نویس
چکیده نویسی
تاریخچه چکیده نویسی
مراحل چکیده نویسی
چکیده نویسی ماشینی
پرسش ها
تمرین های عملی
فصل دوازدهم: استانداردهای نمایه سازی و چکیده نویسی
مقدمه
استانداردهای نمایه سازی
استاندارد ISO5963: دکومانتاسیون - روش هایی برای بررسی مدارک، ...:
استاندارد 999 ISO: اطلاعات و دکومانتاسیون رهنمودی برای محتوا، سازماندهی و نمایش نمایه ها
استاندارد انسی/ زد 4/39
استاندارد انسی/ نیزو زد 50/39
استانداردهای تدوین اصطلاح نامه
استاندارد ایزو 2788: دکومانتاسیون راهنمای تهیه و گسترش اصطلاح نامه های یک زبانه
استاندارد ایزو 5964: خط مشی هایی برای ایجاد و توسعه اصطلاح نامه های چندزبانه
استاندارد انسی / نیزو زد 19/39
استانداردهای چکیده نویسی
استاندارد: ISO 214دکومانتاسیون - چکیده هایی برای انتشارات و دکومانتاسیون:
استاندارد 5122ISO: دکومانتاسیون - کاربرگه های چکیده در انتشارات ادواری
استاندارد انسی/ نیزو زد 14/39
پرسش ها
تمرین های عملی
فهرست منابع
واژه نامه فارسی به انگلیسی
واژه نامه انگلیسی به فارسی
نمایه

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات