× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
4 / 4

برنامه ریزی مسکن شهری

با نگاهی به ایران

ناشر: سازمان سمت

نویسنده:

صفحات کتاب : 260

کنگره : ‏‫‬‭HD7359/2

دیویی : ‏‫‬‭363/50955

کتابشناسی ملی : 6050558

شابک : 9786000207663

سال نشر : 1398

کد کتاب : 2309

برچسب ها:

خلاصه اثر

مسکن نه تنها یکی از نیازهای اساسی انسان است، بلکه شاخصی برای نمایش سطح زندگی افراد محسوب می شود. مسکن گنجینه خاطرات و مکان جریان عواطف و احساسات انسان و عامل کلیدی در شکوفایی و بالندگی افراد جامعه است.

برنامه ریزی مسکن حوزه ای میان رشته ای و فرایندی خلاق به شمار می آید که به ارزیابی وضع موجود مسکن (سهام مسکن)، سیاست گذاری برای آتی، تأمین مالی پروژه های مسکن، مدیریت منابع و نهایتاً اجرای برنامه ها در سطوح مختلف ملی، منطقه ای و محلی می پردازد و هدف غایی آن تأمین مسکن شایسته برای آحاد جمعیت در پهنه سرزمینی است.

کتاب دیجیتال

19,500 14,625 تومان

حجم : 5.3 مگا بایت

توجه: این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 260

موضوعات

فهرست

پیشگفتار
بخش اول: بنیان های نظری در برنامه ریزی مسکن شهری
فصل اول: چارچوب مفهومی برنامه ریزی مسکن شهری
1 1 مقدمه
1 2 مسئله شناسی
1 3 مفاهیم و بنیان ها در برنامه ریزی مسکن
1 3 1 مفهوم کاوی
1 3 2 واژه کاوی عمومی
1 3 3 واژه کاوی تخصصی
1 4 بی مسکنی
1 4 1 ماهیت بی مسکنی
1 4 2 راهبردهای کاهش دادن بی مسکنی و مقابله با آن
1 5 گونه شناسی مسکن
1 5 1 گونه شناسی کلی
1 5 2 گونه شناسی خاص
1 6 طبقه بندی متعارف برنامه ریزی مسکن
1 6 1 انواع برنامه ریزی مسکن از نظر زمانی
1 6 2 انواع برنامه ریزی مسکن از نظر فضا
1 6 3 انواع برنامه ریزی مسکن از نظر سیاست گذاری
1 7 ارکان برنامه ریزی مسکن
1 7 1 زمین
1 7 2 مدیریت
1 7 3 تأمین مالی
1 7 4 فناوری و مصالح
1 8 مدل ها و روش های برنامه ریزی مسکن
1 8 1 روش انبوهه
1 8 2 روش کلی
1 8 3 روش خام
1 8 4 روش شاخص
1 8 5 روش لجستیک
1 8 6 روش نرخ سرپرستی
1 8 7 برآورد تقاضای مسکن در منطقه های شهری
1 9 جمع بندی
1 10 پژوهش کنید
منابع
فصل دوم: هستی شناسی و فلسفه برنامه ریزی مسکن
2 1 مقدمه
2 2 مفاهیم هستی شناسانه در حوزه مطالعات مسکن
2 2 1 سیاست گذاری
2 2 2 حکمروایی و مدیریت
2 2 3 برنامه ریزی
2 3 فلسفه برنامه ریزی مسکن
2 4 دانش برنامه ریزی مسکن
2 5 رویکردهای عمده در حوزه مطالعات و برنامه ریزی مسکن
2 6 برنامه ریزی مسکن و شهرنشینی
2 7 برنامه ریزی مسکن و برنامه ریزی شهری
2 8 هدف های مورد نظر از برنامه ریزی مسکن
2 9 برنامه ریزی مسکن در دیدگاه ها و مکتبهای نظری
2 10 پارادایم های عمده در برنامه ریزی مسکن
2 10 1 مسکن به مثابه کالای اقتصادی
2 10 2 مسکن به مثابه حق انسانی
2 10 3 مسکن به مثابه مکانی برای کسب آرامش
2 10 4 مسکن به مثابه بستری برای انتظام و انسجام اجتماعی
2 11 حق به مسکن شایسته
2 12 جمع بندی
2 13 پژوهش کنید
منابع
فصل سوم: جایگاه مسکن در دیدگاه ها و نظری ههای حوزه برنامه ریزی، توسعه و آمایش شهری
3 1 مقدمه
3 2 جایگاه مسکن در نظریه های حوزه برنامه ریزی شهری
3 2 1 برنامه ریزی جامع یا سنتی
3 2 2 برنامه ریزی سیستمی
3 2 3 برنامه ریزی ارتباطی
3 2 4 برنامه ریزی راهبردی
3 2 5 برنامه ریزی وکالتی
3 2 6 برنامه ریزی مشارکتی و دموکرات
3 3 جایگاه مسکن در دیدگاه های حوزه توسعه و آمایش شهری
3 3 1 توسعه میانافزا
3 3 2 نوشهرگرایی
3 3 3 رشد هوشمند
3 3 4 تاب آوری
3 3 5 زیست پذیری
3 3 6 بیوفیلیک
3 3 7 بازآفرینی
3 4 جمع بندی
3 5 پژوهش کنید
منابع
فصل چهارم: نماگرها و شاخص های مسکن شهری
4 1 مقدمه
4 2 نماگرهای مسکن
4 2 1 مسکن و جمعیت
4 2 2 مسکن و اقتصاد
4 2 3 مسکن و فرهنگ
4 2 4 مسکن و فقر
4 2 5 مسکن و رفاه
4 2 6 مسکن و بهداشت
4 2 7 مسکن و عدالت
4 2 8 مسکن و دولت
4 2 9 نماگرهای جهانی مسکن
4 3 شاخص های مسکن شهری
4 3 1 شاخص های کالبدی
4 3 2 شاخص های اقتصادی
4 3 3 شاخص های اجتماعی
4 4 جمع بندی
4 5 پژوهش کنید
منابع
فصل پنجم: سیری در اندیشه های متفکران حوزه مطالعات مسکن
5 1 مقدمه
5 2 اندیشمندان خارجی
5 2 1 پیتر کینگ
5 2 2 برایان لاند
5 2 3 ریچارد راجر
5 2 4 استوارت لاو
5 2 5 دیوید کلافام
5 2 6 پیتر کمپ
5 2 7 آلن گیلبرت
5 2 8 ساشا تسنکووا
5 3 اندیشمندان ایرانی
5 3 1 کرامت الله زیاری
5 3 2 حسین عبده تبریزی
5 3 3 فردین یزدانی
5 3 4 کمال اطهاری
5 3 5 مینو رفیعی
5 3 6 بهروز ملکی
5 4 مرور کلی آراء و عقاید اندیشمندان
5 5 جمع بندی
5 6 پژوهش کنید
منابع
بخش دوم: تجربه ها و آموزه های ایران
فصل ششم: برنامه ریزی مسکن شهری در ایران
6 1 مقدمه
6 2 شهرنشینی و مسکن در ایران
6 3 برنامه ریزی مسکن شهری در دوران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی
6 4 برنامه ریزی مسکن شهری در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی
6 4 1 مسکن در برنامه اول توسعه ( 1368 1372)
6 4 2 مسکن در برنامه دوم توسعه ( 1374 1378)
6 4 3 مسکن در برنامه سوم توسعه ( 1379 1383)
6 4 4 مسکن در برنامه چهارم توسعه ( 1384 1388)
6 4 5 مسکن در برنامه پنجم توسعه ( 1390 1394)
6 5 سیاست ها و برنامه های مسکن در ایران
6 5 1 پس انداز، انبوه سازی و کوچک سازی (پاک)
6 5 2 مسکن تعاونی
6 5 3 شهرهای جدید
6 5 4 آماده سازی زمین
6 5 5 اجاره به شرط تملیک
6 5 6 مسکن مهر
6 5 7 مسکن اجتماعی
6 6 چالش های حوزه برنامه ریزی مسکن شهری در ایران
6 7 جمع بندی
6 8 پژوهش کنید
منابع
نتیجه گیری نهایی: مروری آسیب شناسانه
منابع

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات