× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
7 / 5

رشد و یادگیری حرکتی

ناشر: سازمان سمت

نویسنده: , ,

مترجم: جلیل مرادی , حمید صالحی

شابک دیجیتال : 9786000220907

کد کتاب : 2316

صفحات کتاب : 456

کنگره : BF295

دیویی : ‏‫‬‭152/334

کتابشناسی ملی : 6168347

شابک : 9786000207762

سال نشر : 1398

برچسب ها: علوم ورزشی

خلاصه اثر

کتابهای زیادی در دنیا وجود دارد که در آنها به صورت مجزا به دو موضوع رشد حرکتی و یادگیری حرکتی پرداخته میشود. کتاب رش د و یادگیری حرکت ی، از معدود کتابهایی است که تلفیقی از این دو حیطه از مطالعات رفتار حرکتی را در یک کتاب در کنار هم قرار داده است و ارتباط و وجوه تمایز این دو حیطه را به شکلی بسیار منسجم و قابل استفاده برای دانشجویان و مربیان تبیین میکند. داشتن درک کاملی از عوامل مؤثر بر رشد مهارتهای حرکتی در طول عمر، آمادگی بهتری به شما میدهد تا مهارتهای حرکتی را به طور مؤثر به یادگیرندگان در هر ردة سنی و با هر سطحی از مهارت که باشند آموزش دهید. کتاب حاضر علاوه بر دانشجویان رشتة تربیت بدنی و علوم ورزشی، برای سایر رشته های مرتبط مانند رشته های روانشناسی، علوم تربیتی، کودکان استثنایی و کاردرمانی نیز مفید است.

کتاب الکترونیکی

47,250 تومان

حجم : 17.1 مگا بایت

توجه: این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 455

موضوعات

فهرست

دیباچه
رویکرد طول عمر
تغییرات ویراست دوم
سازماندهی مطالب کتاب
ویژگیهای آموزشی
منابع اینترنتی
سخنی با مدرس کتاب
سپاسگزاری
یادداشت مترجمان
بخش اول: نظریه و مفاهیم پایه
فصل اول: دیدگاههای متفاوت رفتار حرکتی
تعریف واژه ها در رفتار حرکتی
کنترل حرکتی
یادگیری حرکتی
رشد حرکتی
خلاصه
کمکهای آموزشی
واژه نامه
فصل دوم: درک کنترل حرکت
زمان واکنش
توجه
انگیختگی
نقش اطلاعات حسی
حافظه
خلاصه
کمکهای آموزشی
واژه نامه
فصل سوم: مبانی نظریدر رفتار حرکتی
نظریۀ پردازش اطلاعات
رویکرد بوم شناختی
رویکرد سیستم های پویا
خلاصه
کمکهای آموزشی
واژه نامه
فصل چهارم: مراحل اکتساب مهارت
کوه رشد حرکتی
مراحل یادگیری حرکتی
پیوند با رویکرد سیستم های پویا
استفادة کاربردی از مدل های یادگیری
خلاصه
کمکهای آموزشی
واژه نامه
فصل پنجم: ارزیابی یادگیری حرکتی
شاخصهای یادگیری حرکتی
آزمون های یادگیری و اجرا
طبقه بندیبازیها برایافزایش انتقال
ایجاد انتقال مثبت در هر مهارت حرکتی
خلاصه
کمکهای آموزشی
واژه نامه
بخش دوم: حرکت و فعالیت بدنی در طول عمر
فصل ششم: رشد حرکتی در طفولیت
رشد پیش از تولد
تواناییهای حسی
حرکات اولیه
نوزادان در معرض خطر
ارزیابی
خلاصه
کمکهای آموزشی
واژه نامه
فصل هفتم: مهارتهای بنیادی در کودکی
مهارتهای حرکتی
مهارتهای بنیادی جابه جایی و دستکاری
خلاصه
کمکهای آموزشی
واژه نامه
فصل هشتم: حرکت در بزرگسالی
سالمندی
فعالیت جسمانی
اوج اجرای ورزشی
الگوهای حرکتی
خلاصه
کمکهای آموزشی
واژه نامه
بخش سوم: قیود ساختاری و کارکردی
فصل نهم: رشد جسمانی
سرشت و تربیت
نمو و بالیدگی جسمانی
قیود سیستم بدن
خلاصه
کمکهای آموزشی
واژه نامه
فصل دهم: تغییرات جسمانی در سالمندی
سیستم اسکلتی
سیستم عضلانی
ظرفیت هوازی
سیستم قلبی عروقی
سیستم عصبی
سیستم غدد درونریز
ترکیب بدن
سیستمهای حسی
خلاصه
کمکهای آموزشی
واژ ه نامه
فصل یازدهم: رشد شناختی
رشد شناختی
انواع دانش
توجه
حافظه
تخصص ورزشی
خلاصه
کمکهای آموزشی
واژه نامه
فصل دوازدهم: رشد روانی اجتماعی و عاطفی اجتماعی
قیود روانی اجتماعی
قیود عاطفی اجتماعی
خودتنظیمی
خلاصه
کمکهای آموزشی
واژه نامه
فصل سیزدهم: عوامل روانی اجتماعی و شناختی در بزرگسالی
عوامل روانی اجتماعی
کارکرد شناختی
خلاصه
کمکهای آموزشی
واژه نامه
بخش چهارم: طراحی برنامه های مناسب رشدی
فصل چهاردهم: عوامل فیزیکی، عاطفی و آموزشی
استانداردهای طلایی در مقابل تغییرپذیری
عوامل فیزیکی
عوامل عاطفی
عوامل آموزشی
خلاصه
کمکهای آموزشی
واژه نامه
فصل پانزدهم: ملاحظات پیش از تمرین
هدف گزینی
نمایش
آموزش کلامی
هدایت توجه و ارائۀ راهنمایی
خلاصه
کمکهای آموزشی
واژه نامه
فصل شانزدهم: تمرین
میزان تمرین
تمرین متغیر
اثر تداخل زمینه ای
ویژگی تمرین
تمرین بخش بخش و کلی
تصویرسازی و تمرین ذهنی
توزیع تمرین
خلاصه
کمکهای آموزشی
واژه نامه
فصل هفدهم: بازخورد
کارکردهای بازخورد
انواع بازخوردها و شرایط آنها
ارائۀ بازخورد مؤثر
خلاصه
کمکهای آموزشی
واژه نامه
فصل هجدهم: طراحی یک برنامه
تحلیل بوم شناختی تکلیف
مطالعات موردی
خلاصه
واژه نامه
منابع
نمایه اسامی
نمایه موضوعی

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات