× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
1 / 3

حقوق رقابت در عرصه مالکیت های فکری (جلد دوم)

سوء استفاده از موقعیت مسلط، تمرکزات و ضمانت اجراهای رقابتی

ناشر: سازمان سمت

نویسنده: ,

مجموعه اثر : حقوق رقابت در عرصه مالکیت های فکری

کد کتاب : 2322

صفحات کتاب : 488

کنگره : HB801

دیویی : 306/3

کتابشناسی ملی : 6104266

شابک : 9786000219970

سال نشر : 1398

شابک دیجیتال : 9786000221881

برچسب ها:

خلاصه اثر

در کتاب حاضر سه مقولۀ مهم حقوق رقابت در عرصۀ مالکیت های فکری بررسی می شود:
نخست، سوءاستفاده از موقعیت مسلّط، که بنگاه های صاحب قدرت بازاری و برخوردار از دارایی های فکری اثرگذار انجام می دهند، و گاه این سوءاستفاده در بازارهای مرتبط با آفرینش های فکری اخلال ایجاد می کند.

دوم: قواعد ناظر به تمرکزات، که عمدتاً در قالب ادغام و تملکِ شرکت های تجاری تبلور یافته و در شرایطی، به واسطۀ کاهش چشمگیر رقابت، منشأ انحصارگرایی می شود و مسیر ارتقای نوآوری و توسعۀ فناورانه را با موانعی مواجه می کند و سوم ماهیت و وظایف مراجع رقابتی که با کاربست ضمانت اجراهای رقابتی به مقابله با رویه های مخرب رقابت در گسترۀ دارایی های فکری میپردازند تا بدین تمهید، بهبود مستمر کارایی پویای اقتصادی و تأمین حقوق مصرف کنندگان تضمین شود.

در کتاب پیش رو تلاش می شود تا در نگرشی تحلیلی و نقادانه، رهیافت های نظام های پیشرو در عرصۀ حقوق رقابت و مالکیت فکری واکاوی و نتایج با رویکردهای حقوق ایران تطبیق داده شود تا از یک سو، اهداف آموزشی محقق و از سوی دیگر، راهکارها و پیشنهادهایی برای حقوقدانان و متولیان حوزه های حقوق رقابت و حقوق مالکیت فکری ارائه گردد.

کتاب دیجیتال

134,200 تومان

حجم : 4.9 مگا بایت

توجه: این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 488

موضوعات

فهرست

علائم اختصاری
مقدّمه
فصل اوّل: سوءاستفاده از موقعیت مسلّط در گسترۀ مالکیت های فکری
مبحث اول: موازین شناختی سوء استفاده از موقعیت مسلط
مبحث دوم: مصادیق سوء استفاده از موقعیت مسلط در حوزه مالکیت های فکری
فصل دوّم: تمرکزات در حیطۀ مالکیت های فکری
مبحث اول: شناخت تمرکزات و مصادیق آن
مبحث دوم: رویکرد کلی موازین رقابتی تمرکزات نسبت به مالکیت های فکری
مبحث سوم: شاخص ها و عناصر ملحوظ در ارزیابی رقابتی تمرکزات
مبحث چهارم: موارد کارایی تمرکزات و عوامل خنثی کننده تبعات مخلّ رقابت
مبحث پنجم: تحلیل و نقد ابعاد ارزیابی رقابتی تمرکزات
مبحث ششم: موازین حقوق ایران نسبت به تمرکزات متضمن مالکیت های فکری
فصل سوّم: ضمانت اجراهای رقابتی
مبحث اول: مراجع رقابتی
مبحث دوم: اهداف و اصول ناظر به ضمانت اجراهای رقابتی
مبحث سوم: انواع ضمانت اجراهای رقابتی
مبحث چهارم: مراجع رقابتی و ضمانت اجراهای رقابتی در حقوق ایران
جمع بندی
منابع

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات