× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
1 / 5

گل اناری (شاه عباسی)

خاستگاه، سیر دگرگونی شیوه ی طراحی

ناشر: سازمان سمت

نویسنده:

صفحات کتاب : 212

کنگره : NC815

دیویی : 743/7

کتابشناسی ملی : 7645315

شابک : 9786000223045

سال نشر : 1400

شابک دیجیتال : 9786000224288

کد کتاب : 2444

برچسب ها:

کتاب الکترونیکی

58,300 49,555 تومان

حجم : 6.2 مگا بایت

توجه: این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 212

موضوعات

فهرست

سخن آغازین
گفتار نخست: نگاهی به گل اناری
پرسش های برآمده
پیش فرض های ورود به بحث
1. مبنای تاریخی بحث
2. تمرکز تاریخی گفتارها
3. نام گذاری
4. بررسی ساختار گل اناری در آثار دورۀ اسلامی
دیدگا ههای پیشین
طرح شاه عباسی
نق شما ۀی شاه عباسی یا گل اناری
اجزاءِ گل اناری
دیدگاه پوپ و بررسی آن
گفتار دوم: آرایه های نیلوفری در روزگار هخامنشی
آرا ۀی نیلوفری در هنر هخامنشی
ساختار نیلوفر یهای هخامنشی
نیلوفری در هنر هند
نیلوفر یهای خاوری )هنر شرق دور و مانویان(
گفتار سوم: آرایه های برگ نخلی
برگ نخلی بر آثار دورۀ باستان
پیشینۀ تاریخی
بررسی ساختاری
گفتار چهارم: آرای ۀاناری در دوره باستان
جایگاه انار در باورهای کهن
نقش انار بر آثار دورۀ باستان
اناری های تر یکبی در هنر ساسانی
نیلوفری ها در آثار ساسانی
گفتار پنجم: گل های اناری در سده های آغازین اسلامی
انار و برگ نخلی
گستردگی اناری ها در آثار
شیوه های هنری
نیلوفری ها
اناری ها پس از سده های آغازین اسلامی
گفتار ششم: اجرای گل های اناری )شاه عباسی(
طراحی اناری )شاه عباسی(
شیوۀ نخست: طراحی با دایره های هم مرکز
شیوۀ دوم: طراحی با چهارگوشه های هم جوار
شیوۀ سوم: طراحی با تقسیم دایره
شیوۀ چهارم: طراحی آزاد
اناری های افشان
گفتار هفتم: طراحی از اناری های سده های پیشین
واکاوی و ترسیم نمونه های کهن
کاشی مینایی دورۀ ایلخانی
ترنج در نخستین صفحۀ نسخه ای از شاهنامۀ فردوسی
بشقاب سرامیک دورۀ صفوی
پارچۀ ابریشمین دورۀ صفوی
جلد کتاب مجالس العشاق
تکه پارچۀ مخمل برجسته
زرنگاری برگ خوشنویسی اثر میرعماد
برگۀ زرنگار نیمه تمام
قالی ابریشم شاه عباسی
تکه ای از یک قالی صفوی
قالی اهدایی ایران به عثمانی
قالی شاه عباسی
صفحۀ افتتاح دیوان حافظ
صفحۀ افتتاح کلیله و دمنۀ بهرامشاهی
پیوست تصویری
کتابنامه
نمایه فارسی
نمایه لاتین

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات