× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
4 / 5

توان بخشی عصب روان شناختی

ناشر: سازمان سمت

نویسنده: , , ,

مترجم: حسین زارع , محمدحسین عبداللهی

صفحات کتاب : 632

کنگره : RC387/5

دیویی : 617/4810443

کتابشناسی ملی : 8434036

شابک : 9786000223465

سال نشر : 1400

شابک دیجیتال : 9786000224981

کد کتاب : 2460

برچسب ها:
کتاب الکترونیکی

173,800 147,730 تومان

حجم : 14.9 مگا بایت

توجه: این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 632

موضوعات

فهرست

سخن مترجمان
بخش اول: مقوله های عمومی در توا نبخشی عصب رو ان شناختی
فصل اول: توسعه توا نبخشی عصب روانشناختی: بررسی تاریخی مقوله های نظری و عملی
فصل دوم: درمان مبتنی بر شواهد
فصل سوم: سازوکا رهای بهبودی پس از وقوع آسیب مغزی اکتسابی
فصل چهارم: ارزیابی برنامه ریزی توا نبخشی عصب روانشناختی
فصل پنجم: هدف گذاری در توا نبخشی
بخش دوم: افرادی که به توا نبخشی عصب روا نشناختی ارجاع داده میشوند
فصل ششم: بزرگسالان مبتلا به آسیب مغزی غیرپیش رونده
فصل هفتم: بزرگسالان مبتلا به بیماری های مغزی پیش رونده
فصل هشتم: کودکان مبتلا به آسیب مغزی شدید
فصل نهم: سایر بیماری های عصب شناختی کودکان
فصل دهم: افراد مبتلا به اختلالات هوشیاری
فصل یازدهم: توا نبخشی عصب روا نشناختی برای درمان اختلالات روا نپزشکی
بخش سوم: توا نبخشی اختلالات شناختی
فصل دوازدهم: توا نبخشی اختلالات توجه
فصل سیزدهم: توا نبخشی اختلالات حافظه کاری
فصل چهاردهم: توا نبخشی کارکردهای اجرایی
فصل پانزدهم: توا نبخشی کارکردهای اجرایی
فصل شانزدهم: توا نبخشی اختلالات زبانی در بزرگسالان و کودکان
بخش چهارم: توا نبخشی اختلالات روان ی اجتماعی
فصل هفدهم: درمان شناخت ی رفتاری افراد مبتلا به آسیب مغزی
فصل هجدهم: درمان های رفتاری و شناختی موج سوم: درمان مبتنی بر شفقت، درمان مبتنی بر ...
فصل نوزدهم: مدیریت مسائل خودآگاهی و هویت پس از آسیب مغزی
فصل بیستم: مداخله های روان ی اجتماعی ویژة کودکان/ کار با مدارس و خانواده ها
فصل بیست ویکم: حمایت مبتنی بر خانواده از افراد مبتلا به آسیب مغزی
فصل بیست ودوم: توا نبخشی حرفه ای و شغلی افراد مبتلا به آسیب مغزی
بخش پنجم: رویکردهای اخیر و نوظهور در توا نبخشی عصب روا نشناختی
فصل بیست وسوم: شکلهای جدید توانبخشی شناختی
فصل بیست وچهارم: استفاده از فناوری برای غلبه بر نقص های مربوط به کارکردهای ذهنی
فصل بیست وپنجم: ارائه خدمات توا نبخشی عصب روا نشناختی مبتنی بر فناوری
بخش ششم: ارزشیابی و نتایج کلی
فصل بیست وششم: سنجه های پیامدی
فصل بیست وهفتم: اجتناب از سوگیری در ارزشیابی توانبخشی
فصل بیست وهشتم: چالش های ارزشیابی تأثیرات توا نبخشی عصب روا نشناختی
فصل بیست ونهم: خلاصه و دستورالعمل هایی برای توا نبخشی عصب روا نشناختی
منابع و مآخذ

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات