× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
13 / 4.6

حقوق تجارت

ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته

ناشر: سازمان سمت

نویسنده:

شابک : 9789645300874

سال نشر : 1402

کد گروه پژوهشی : 18

شابک دیجیتال : 978-600-02-3498-0

کد کتاب : 0202

صفحات کتاب : 280

کنگره : ‫‬‮‭KMH۱۹۴۲‭‮‬

دیویی : ‏‫‬‮‭۳۴۶/۵۵۰۷۸‭‮‬

کتابشناسی ملی : 9409509

برچسب ها: حقوق

خلاصه اثر

این کتاب برای دانشجویان رشته حقوق در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «حقوق تجارت 4» به ارزش 2 واحد تدوین شده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی، سایر علاقه‌مندان نیز از آن بهره‌مند شوند.

کتاب الکترونیکی

77,000 تومان

حجم : 14.4 مگا بایت

توجه: این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 280

موضوعات

فهرست

پیشگفتار چاپ بیست و چهارم
پیشگفتار
مقدمه
بخش اول: ورشکستگی در حقوق تطبیقی
مبحث اول: کشورهای اروپای قاره ای
مبحث دوم: کشورهای آنگلوساکسون
بخش دوم: ورشکستگی از نظر حقوق بین الملل
مبحث اول: ورشکستگی از نظر تعارض قوانین و دادگاه ها
مبحث دوم: ورشکستگی از نظر حقوق معاهداتی
بخش سوم: ورشکستگی در حقوق ایران
مبحث اول: ورشکستگی قبل از تصویب قانون تجارت
مبحث دوم: ورشکستگی بعد از تصویب قوانین تجاری
باب اول: ورشکستگی
دفتر اول: تحقق و احراز ورشکستگی
فصل اول: تحقق ورشکستگی
بخش اول: اشخاص مشمول ورشکستگی
مبحث اول: تاجر حقیقی
مبحث دوم: اشخاص حقوقی
بخش دوم: توقف از پرداخت دیون
مبحث اول: مفهوم توقف
مبحث دوم: ماهیت حقوقی دیون
فصل دوم: احراز ورشکستگی
بخش اول: دادگاه صلاحیت دار
مبحث اول: صلاحیت ذاتی
مبحث دوم: صلاحیت محلی
بخش دوم: اشخاصی که می توانند تقاضای ورشکستگی تاجر را تقدیم کنند
مبحث اول: اعلام توقف به وسیله مدیون متوقف
مبحث دوم: اعلام توقف به وسیلة طلبکاران
مبحث سوم: اعلام توقف به وسیلة دادستان
بخش سوم: شرایط صدور حکم ورشکستگی
مبحث اول: حکم دادگاه
مبحث دوم: آگهی حکم دادگاه
مبحث سوم: اجرای موقت حکم ورشکستگی و طرق شکایت از آن
فصل سوم: آثار ورشکستگی
بخش اول: آثار ورشکستگی نسبت به اموال تاجر (منع مداخله)
مبحث اول: ماهیت حقوقی منع مداخله
مبحث دوم: وسعت و حدود منع مداخله
مبحث سوم: آثار منع مداخله
مبحث چهارم: ضمانت اجرای منع مداخله
بخش دوم: اثر ورشکستگی در روابط تاجر با اشخاص ثالث
مبحث اول: تعلیق دعاوی فردی طلبکاران علیه تاجر و برعکس
مبحث دوم: حال شدن دیون و منع پرداخت خسارت تأخیر تأدیه
مبحث سوم: بطلان معاملات ورشکسته
دفتر دوم: مسئولیتها و مجازاتهای ناشی از ورشکستگی
فصل اول: مسئولیتها و مجازاتهای شخص ورشکسته
بخش اول: مسئولیتها و مجازاتها در ورشکستگی به تقصیر یا تقلب
مبحث اول: مجازات جزایی ناشی از ورشکستگی به تقصیر و تقلب
مبحث دوم: محرومیتهای اجتماعی ناشی از ورشکستگی به تقصیر و تقلب
بخش دوم: مسئولیتها و مجازاتها در ورشکستگی عادی
بخش سوم: مسئولیتها و مجازاتها در ورشکستگی اشخاص حقوقی
فصل دوم: مسئولیتها و مجازاتهای ثالث
بخش اول: مسئولیت شرکا
بخش دوم: مسئولیت مدیر تصفیه
بخش سوم: مسئولیت اشخاص دیگر
مبحث اول: مسئولیت مدیران شرکت
مبحث دوم: مسئولیت سایر اشخاص
باب دوم: تصفیه امور ورشکسته
دفتر اول: ارگانهای تصفیه
فصل اول: ارگانهای تصفیه به موجب قانون تجارت
بخش اول: نقش دادگاه
مبحث اول: صلاحیت
مبحث دوم: اعتراض به تصمیمات دادگاه
بخش دوم: دادستان
بخش سوم: مدیر تصفیه
مبحث اول: انتصاب
مبحث دوم: صلاحیت
بخش چهارم: عضو ناظر
مبحث اول: انتصاب
مبحث دوم: صلاحیت
فصل دوم: ارگانهای تصفیه به موجب قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی
بخش اول: ساختار تشکیلاتی اداره تصفیه
مبحث اول: کارمندان تصفیه
مبحث دوم: ابزارهای تصفیه
بخش دوم: ساختار مالی اداره تصفیه
مبحث اول: وصول درآمدهای صندوقهای « ب» و « الف »
مبحث دوم: طرز مصرف درآمدهای صندوقهای « ب» و « الف »
دفتر دوم: اقدامات مربوط به تصفیه
فصل اول: اقدامات اولیه تصفیه
بخش اول: مهروموم و صورت برداری از اموال
مبحث اول: مهروموم اموال
مبحث دوم: صورت برداری از اموال
بخش دوم: اقدامات تأمینی
مبحث اول: اقدامات برای حفظ حقوق ورشکسته
مبحث دوم: اقدامات برای حفظ حقوق طلبکاران
بخش سوم: ادامه کار تاجر
مبحث اول: ادامه کار تاجر به موجب قانون اداره تصفیه
مبحث دوم: ادامه کار تاجر به موجب قانون تجارت
بخش چهارم: وضع قراردادهای جاری
فصل دوم: تعیین دارایی تاجر ورشکسته
بخش اول: دعوت از اشخاص ذی نفع
مبحث اول: دعوت از طلبکاران ورشکسته
مبحث دوم: دعوت از بدهکاران ورشکسته
مبحث سوم: دعوت از سایر اشخاص
بخش دوم: رسیدگی به مطالبات
مبحث اول: اعلام مطالبات
مبحث دوم: تشخیص و قبول مطالبات
بخش سوم: وصول مطالبات ورشکسته
فصل سوم: قرارداد ارفاقی
بخش اول: دعوت از طلبکاران
بخش دوم: شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی
بخش سوم: آثار قرارداد ارفاقی
مبحث اول: اثر قرارداد ارفاقی نسبت به طلبکاران
مبحث دوم: اثر قرارداد ارفاقی نسبت به ورشکسته
مبحث سوم: اثر قرارداد ارفاقی نسبت به اشخاص ثالث
بخش چهارم: محو قرارداد ارفاقی
مبحث اول: ابطال قرارداد ارفاقی
مبحث دوم: فسخ قرارداد ارفاقی
مبحث سوم: آثار محو قرارداد ارفاقی
بخش پنجم: ورشکستگی مجدد تاجر پس از قرارداد ارفاقی
فصل چهارم: فروش اموال تاجر ورشکسته
بخش اول: دسته بندی اموال
مبحث اول: اموالی که فروش آنها جنبه فوری دارد
مبحث دوم: سایر اموال
بخش دوم: شرایط فروش اموال ورشکسته
مبحث اول: طریق فروش
مبحث دوم: شرایط فروش
بخش سوم: نحوة نگهداری حاصل فروش
فصل پنجم: تقسیم دارایی تاجر ورشکسته
بخش اول: دعاوی استرداد
مبحث اول: حقوق عام استرداد اموال
مبحث دوم: حقوق بایع در استرداد مبیع
مبحث سوم: طریق طرح دعوای استرداد
بخش دوم: تقسیم دارایی تاجر میان طلبکاران
مبحث اول: طبقه بندی طلبکاران
مبحث دوم: نحوه تقسیم دارایی تاجر میان طلبکاران
فصل ششم: خاتمه ورشکستگی
بخش اول: موارد ختم ورشکستگی
مبحث اول: ختم ورشکستگی با انعقاد قرارداد ارفاقی
مبحث دوم: انتفای بدهکاری ورشکسته
مبحث سوم: عدم کفایت دارایی ورشکسته
بخش دوم: قواعد مشترک راجع به موارد ختم ورشکستگی
دفتر سوم: اعاده اعتبار تاجر ورشکسته
فصل اول: موارد اعاده اعتبار ورشکسته
بخش اول: اعاده اعتبار پس از پرداخت کلیه دیون
بخش دوم: اعاده اعتبار تاجری که کلیه دیون خود را نپرداخته است
فصل دوم: تشریفات تحصیل اعاده اعتبار
بخش اول: طرح و بررسی تقاضا در نزد رئیس دادستان
بخش دوم: طرح و بررسی تقاضا در دادگاه
بخش سوم: اعاده اعتبار ورشکسته به تقلب
منابع و مآخذ

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات