× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
13 / 4.6

حقوق تجارت

ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته

ناشر: سازمان سمت

نویسنده:

مجموعه اثر : حقوق تجارت

کتابشناسی ملی : 2071643‬

شابک : 9789645300874

سال نشر : 1392

کد گروه پژوهشی : 18

شابک دیجیتال : 978-600-02-1957-4

کد کتاب : 0202

صفحات کتاب : 243

کنگره : KMH1942‭‮‬‫‭/‮الف‬5ح7 1392‭‮‬

دیویی : 346/55078‭‮‬

برچسب ها:

خلاصه اثر

دکتر ربیعا اسکینی، استاد ممتاز حقوق خصوصی ایران مدرک کارشناسی حقوق را در سال ۱۳۴۸ از دانشگاه تهران دریافت کرد. سپس به فرانسه رفت و در دانشگاه نانتر پاریس، دوره کارشناسی ارشد حقوق را با رتبه اول به پایان رساند و با ارائه پایان نامه «تعیین و پرداخت ثمن در بیع تجاری بین المللی»، موفق به دریافت مدرک دکتری حقوق خصوصی از دانشگاه نانتر پاریس شد.

دکتر اسکینی پس از بازگشت به کشور، به عضویت هیأت علمی سازمان انرژی اتمی درآمد و در دانشگاههای تربیت مدرس، شیراز، دانشکده حقوق علوم سیاسی آزاد تهران مرکز، علامه طباطبایی و مؤسسه علوم اداری، به تدریس دروس حقوق تجارت، حقوق تجارت بین الملل، حقوق تجارت تطبیقی و داوری بین الملل پرداخت. وی همچنین سابقه 17 سال کار در سمت مدیر کلی دفتر حقوقی سازمان انرژی اتمی ایران و 6 سال قضاوت در دادگستری را در کارنامه کاری خود دارد.

کتاب های حقوق تجارت (ویژه دانشجویان رشته های علوم اقتصادی و بازرگانی)، حقوق تجارت (برات، سفته، قبض، انبار، اسناد در وجه حامل و چک)، حقوق تجارت، شرکتهای تجاری ( جلد اول )، حقوق تجارت: شرکتهای تجاری (جلد دوم)، حقوق تجارت: ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته، حقوق تجارت: کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری، آثار منتشر شده به قلم ربیعا اسکینی در «سمت» است.

کتاب دیجیتال

75,900 تومان

حجم : 2.5 مگا بایت

توجه: این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 277

موضوعات

فهرست

پیشگفتار
مقدمه
بخش اول: ورشکستگی در حقوق تطبیقی
مبحث اول: کشورهای اروپای قاره ای
مبحث دوم: کشورهای آنگلوساکسون
بخش دوم: ورشکستگی از نظر حقوق بین الملل
مبحث اول: ورشکستگی از نظر تعارض قوانین و دادگاه ها
مبحث دوم: ورشکستگی از نظر حقوق معاهداتی
بخش سوم: ورشکستگی در حقوق ایران
مبحث اول: ورشکستگی قبل از تصویب قانون تجارت
مبحث دوم: ورشکستگی بعد از تصویب قوانین تجاری
باب اول: ورشکستگی
دفتر اول: تحقق و احراز ورشکستگی
فصل اول: تحقق ورشکستگی
بخش اول: تاجر بودن، شرط اساسی ورشکستگی
مبحث اول: تاجر حقیقی در قید حیات
مبحث دوم: تاجر متوفی
مبحث سوم: شرکت های تجاری
بخش دوم: توقف از پرداخت دیون
مبحث اول: مفهوم توقف
مبحث دوم: ماهیت حقوقی دیون
فصل دوم: احراز ورشکستگی
بخش اول: دادگاه صلاحیتدار
مبحث اول: صلاحیت ذاتی
مبحث دوم: صلاحیت محلی
بخش دوم: اشخاصی که می توانند تقاضای ورشکستگی تاجر را تقدیم کنند
مبحث اول: اعلام توقف به وسیلة تاجر
مبحث دوم: اعلام توقف به وسیلة طلبکاران
مبحث سوم: اعلام توقف به وسیلة دادستان
بخش سوم: شرایط صدور حکم ورشکستگی
مبحث اول: حکم دادگاه
مبحث دوم: آگهی حکم دادگاه
مبحث سوم: اجرای موقت حکم ورشکستگی و طرق شکایت از آن
فصل سوم: آثار ورشکستگی
بخش اول: آثار ورشکستگی نسبت به اموال تاجر (منع مداخله)
مبحث اول: ماهیت حقوقی منع مداخله
مبحث دوم: وسعت و حدود منع مداخله
مبحث سوم: آثار منع مداخله
مبحث چهارم: ضمانت اجرای منع مداخله
بخش دوم: اثر ورشکستگی در روابط تاجر با اشخاص ثالث
مبحث اول: تعلیق دعاوی فردی طلبکاران علیه تاجر و برعکس
مبحث دوم: حال شدن دیون و منع پرداخت خسارت تأخیر تأدیه
مبحث سوم: بطلان معاملات تاجر
دفتر دوم: مسئولیتها و مجازاتهای ناشی از ورشکستگی
فصل اول: مسئولیتها و مجازاتهای تاجر حقیقی
بخش اول: مسئولیتها و مجازاتها در ورشکستگی به تقصیر یا تقلب
مبحث اول: مجازات جزایی ناشی از ورشکستگی به تقصیر و تقلب
مبحث دوم: محرومیتهای اجتماعی ناشی از ورشکستگی به تقصیر و تقلب
بخش دوم: مسئولیتها و مجازاتها در ورشکستگی عادی
فصل دوم: مسئولیتها و مجازاتهای اشخاص ثالث
بخش اول: مسئولیت شرکا
بخش دوم: مسئولیت مدیر تصفیه
بخش سوم: مسئولیت اشخاص دیگر
مبحث اول: مسئولیت مدیران شرکت
مبحث دوم: مسئولیت سایر اشخاص
باب دوم: تصفیه امور ورشکسته
دفتر اول: ارگانهای تصفیه
فصل اول: ارگانهای تصفیه به موجب قانون تجارت
بخش اول: نقش دادگاه
مبحث اول: صلاحیت
مبحث دوم: اعتراض به تصمیمات دادگاه
بخش دوم: دادستان
بخش سوم: مدیر تصفیه
مبحث اول: انتصاب
مبحث دوم: صلاحیت
بخش چهارم: عضو ناظر
مبحث اول: انتصاب
مبحث دوم: صلاحیت
فصل دوم: ارگانهای تصفیه به موجب قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی
بخش اول: ساختار تشکیلاتی اداره تصفیه
مبحث اول: کارمندان تصفیه
مبحث دوم: ابزارهای تصفیه
بخش دوم: ساختار مالی اداره تصفیه
مبحث اول: وصول درآمدهای صندوقهای « ب» و « الف »
مبحث دوم: طرز مصرف درآمدهای صندوقهای « ب» و « الف »
دفتر دوم: اقدامات مربوط به تصفیه
فصل اول: اقدامات اولیه تصفیه
بخش اول: مهروموم و صورت برداری از اموال
مبحث اول: مهروموم اموال
مبحث دوم: صورت برداری از اموال
بخش دوم: اقدامات تأمینی
مبحث اول: اقدامات برای حفظ حقوق ورشکسته
مبحث دوم: اقدامات برای حفظ حقوق طلبکاران
بخش سوم: ادامه کار تاجر
مبحث اول: ادامه کار تاجر به موجب قانون اداره تصفیه
مبحث دوم: ادامه کار تاجر به موجب قانون تجارت
بخش چهارم: وضع قراردادهای جاری
فصل دوم: تعیین دارایی تاجر ورشکسته
بخش اول: دعوت از اشخاص ذی نفع
مبحث اول: دعوت از طلبکاران
مبحث دوم: دعوت از بدهکاران تاجر
مبحث سوم: دعوت از سایر اشخاص
بخش دوم: رسیدگی به مطالبات
مبحث اول: اعلام مطالبات
مبحث دوم: تشخیص و قبول مطالبات
بخش سوم: وصول مطالبات تاجر
فصل سوم: قرارداد ارفاقی
بخش اول: دعوت از طلبکاران
بخش دوم: شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی
بخش سوم: آثار قرارداد ارفاقی
مبحث اول: اثر قرارداد ارفاقی نسبت به طلبکاران
مبحث دوم: اثر قرارداد ارفاقی نسبت به ورشکسته
مبحث سوم: اثر قرارداد ارفاقی نسبت به اشخاص ثالث
بخش چهارم: محو قرارداد ارفاقی
مبحث اول: ابطال قرارداد ارفاقی
مبحث دوم: فسخ قرارداد ارفاقی
مبحث سوم: آثار محو قرارداد ارفاقی
بخش پنجم: ورشکستگی مجدد تاجر پس از قرارداد ارفاقی
فصل چهارم: فروش اموال تاجر ورشکسته
بخش اول: دسته بندی اموال
مبحث اول: اموالی که فروش آنها جنبه فوری دارد
مبحث دوم: سایر اموال
بخش دوم: شرایط فروش اموال تاجر
مبحث اول: طریق فروش
مبحث دوم: شرایط فروش
بخش سوم: نحوة نگهداری حاصل فروش
فصل پنجم: تقسیم دارایی تاجر ورشکسته
بخش اول: دعاوی استرداد
مبحث اول: حقوق عام استرداد اموال
مبحث دوم: حقوق بایع در استرداد مبیع
مبحث سوم: طریق طرح دعوای استرداد
بخش دوم: تقسیم دارایی تاجر میان طلبکاران
مبحث اول: طبقه بندی طلبکاران
مبحث دوم: نحوه تقسیم دارایی تاجر میان طلبکاران
فصل ششم: خاتمه ورشکستگی
بخش اول: موارد ختم ورشکستگی
مبحث اول: ختم ورشکستگی با انعقاد قرارداد ارفاقی
مبحث دوم: انتفای بدهکاری تاجر
مبحث سوم: عدم کفایت دارایی تاجر
بخش دوم: قواعد مشترک راجع به موارد ختم ورشکستگی
دفتر سوم: اعاده اعتبار تاجر ورشکسته
فصل اول: موارد اعاده اعتبار تاجر
بخش اول: اعاده اعتبار پس از پرداخت کلیه دیون
بخش دوم: اعاده اعتبار تاجری که کلیه دیون خود را نپرداخته است
فصل دوم: تشریفات تحصیل اعاده اعتبار
بخش اول: طرح و بررسی تقاضا در نزد رئیس دادگستری
بخش دوم: طرح و بررسی تقاضا در دادگاه
بخش سوم: اعاده اعتبار ورشکسته به تقلب
منابع و مآخذ

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات