× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
2 / 5

تحلیل و ارزیابی مسائل عمده اقتصاد اسلامی

ناشر: سازمان سمت

نویسنده:

کنگره : ‫‬‮‭BP230/2‫‬‮‭/ر24ت4 1391

دیویی : ‫‬‮‭297/4833

کتابشناسی ملی : 3046827

شابک : 9789645308160‬

سال نشر : 1391

شابک دیجیتال : 978-600-02-1804-1

کد کتاب : 1633

صفحات کتاب : 334

کتاب الکترونیکی

94,600 تومان

حجم : 2.4 مگا بایت

توجه: این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 344

موضوعات

فهرست

مقدمه
فصل اول: مروری به گذشته موضوع
فصل دوم: توضیح مفاهیم اساسی اقتصاد اسلامی
مفهوم مالکیت
فلسفۀ مالکیت
اقسام مالکیت
مالکیت خصوصی (اهداف، اسباب و حدود)
مالکیت عمومی و دولتی
کار
اهمیت کار از نظر اسلام
اقسام کار از دیدگاه اسلام و علمای اقتصاد
تولید
عوامل تولید
رابطۀ تولید و ثروت
منابع تولید
توزیع
روش های توزیع برای تعدیل ثروت
نظریه های توزیع
هدف توزیع
عاید
تنوع و تحرک عایدات اسلامی
چگونگی تعیین عاید
عواید دولتی
مصرف
تعریف مصرف
انگیزه های مصرف و وجوه صرف درآمد
وجوه صرف درآمد
اسراف و تبذیر از نظر اسلام
سطح معیشت مطلوب از دیدگاه اسلام
ثروت و سرمایه
تعریف ثروت و سرمایه
چگونگی استفاده از سرمایه در رابطه با کار
نگهداری سرمایه
انواع ثروت و سرمایه
تعدیل ثروت و سرمایه در اقتصاد اسلامی
ثروت و مال وسیلۀ عبادت و آزمایش
زکات و صدقات
زکات
صدقات
عشر
باج (جزیه) و خراج
جزیه و مقدار آن
خراج و انواع آن
فصل سوم: تحلیل فعالیت های اقتصادی اسلام
تجارت و اهمیت آن در اسلام
فایدۀ (سود) تجارت
اخلاق و آداب تجارت
قراردادهای تجارتی
نحوۀ تطبیق قوانین اقتصادی در نظام اقتصاد اسلامی
تأمین غرامات در معاملات تجارتی
چگونگی استفاده از ثروت های طبیعی در نظام اقتصاد اسلامی
زمین
احیای موات
حمیٰ، قطیعه و معادن
مالیات و منابع آن
بیع و عقد
بیع
عقد
شرکت
انواع شرکت
مسائل سرمایه شرکت
اعضای شرکت
امتیازات شرکت
شرکت های باطل
مضاربت
اهمیت و مقاصد اقتصادی مضاربت در اسلام
ارکان و انواع مضاربت
شرایط مضاربت
فصل چهارم: تحلیل معاملات پولی و قیمت ها در نظام اقتصاد اسلامی
پول و وظایف آن
تفاوت پول با سایر اموال
آثار اقتصادی پول
احکام حقوقی و فقهی پول
ضمانت پولی
دادوستد
ربا (سود) و اقسام آن
ثبوت تحریم سود
حکمت حرمت سود
وسایل ازدیاد ثروت بدون ربا
تثبیت و تعیین قیمت ها
فصل پنجم: نقش بانک ها در نظام اقتصاد اسلامی
چگونگی فعالیت های بانکداری اسلامی
فعالیت های مالی کوتاه مدت و درازمدت بانک ها
خدمات بانک ها
بانک مرکزی: اهداف و وظایف
سیاستهای پولی در بانکداری اسلامی
تغییر نرخ ذخیره قانونی
عملیات بازار آزاد
تغییر نسبت های مشارکت
تغییر حداقل نرخ سود مورد انتظار
تغییر امتیازات و جوایز سپرده های قرض الحسنه
کاهش قدرت بانک مرکزی در اجرای سیاست پولی
موفقیت بانکداری اسلامی در جهان
بانک های اختصاصی و وظایف آن
فصل ششم: ارزیابی مقایسوی برخی از مسائل اساسی اقتصاد اسلامی و نظام های اقتصادی دیگر
نظام انگیزشی در اقتصاد اسلامی
سعادت فرد و انگیزه کسب عاید و درآمد
انگیزه ها و اهداف مشروع و قانونی مصارف و عواید
سطح معیشت مطلوب از دیدگاه اسلام
نیاز از دیدگاه اسلام و سایر نظام ها
تعریف نیاز
تنوع نیازها
نیازهای واقعی از نظر احکام شرعی
پاسخ به امیال و خواسته ها
اهداف استراتیژیک اقتصادی از دیدگاه اسلام
مقایسه اهداف نظام اقتصادی اسلام و نظام اقتصادی سرمایه داری
تفاوت در هدف غایی
تفاوت در اهداف غیر اقتصادی
تفاوت در مفهوم سعادت و رفاه مادی فرد
تفاوت در اهمیت عدالت در مقابل رشد
نظام اقتصادی سرمایه داری
اهداف
نظام انگیزشی
مقایسه مسائل عمده اقتصاد اسلامی و اقتصاد مارکسیسم
فصل هفتم: شیوه های تطبیق و تعمیل نظام اقتصاد اسلامی در کشور
نتیجه گیری
نظرها و پیشنهادها
منابع و مآخذ

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات