× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
5 / 4.6

تفسیر نهج البلاغه

ناشر: سازمان سمت

نویسنده:

کنگره : ‫BP38/0422‭‬‭/د8 ‫1395‬

دیویی : ‫‭297/9515

کتابشناسی ملی : 4176675

شابک : 9786000202712

سال نشر : 1395

کد گروه پژوهشی : 8

شابک دیجیتال : 978-600-02-1188-2

کد کتاب : 1972

صفحات کتاب : 562

خلاصه اثر

نهج البلاغه گنجینه ای بس گران سنگ در میراث فرهنگی و تمدنی بشر و دریای آموزه های معارف دینی است. یادگار ماندگاری که فقط یک کتاب نیست، بلکه کتابخانه ای از آموزه ها و معارف گوناگون و متنوع، آن هم در اوج بلاغت و فصاحت است که امکان مطالعات گسترده و عمیق را در بسیاری از عرصه های معرفتی فراهم می سازد. کتاب حاضر با نگاه به ویژگیهای کلی نهج البلاغه و سه شرح مهم بر این اثر به منظور آشنایی با این کتاب و شناخت مهم ترین مباحث آن و آگاهی از روش سه شارح برجسته نهج البلاغه در شرح خود: ابن ابی الحدید معتزلی (مباحث ادبی و تاریخی نهج البلاغه)، ابن میثم بحرانی (مباحث کلامی و اعتقادی نهج البلاغه) و محمدجواد مغنیه (مباحث تربیتی و اجتماعی نهج البلاغه) و نیز آشنایی با روش شرح تجزیه ای نهج البلاغه در پنج بخش سامان یافته است.

کتاب دیجیتال

158,400 تومان

حجم : 2.4 مگا بایت

توجه: این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 501

موضوعات

فهرست

پیشگفتار
بخش اول: ویژگیهای کلّی نهج البلاغه
تألیف نهج البلاغه
1- عصر تألیف نهج البلاغه
1ـ1-روزگار تحوّلات سیاسی بزرگ
2ـ1-روزگاری پربار در عرصۀ فرهنگی
2- مؤلّف نهج البلاغه
1 ـ2-جایگاه خانوادگی شریف رضی
2 ـ 2-نبوغ و استعداد شریف رضی
3 ـ2-جایگاه علمی شریف رضی
4 ـ2-تألیفات و تصنیفات شریف رضی
3- انگیزۀ تألیف نهج البلاغه
4- سبک تألیف نهج البلاغه
ساختار نهج البلاغه
1- باب بندی کتاب
2- کمّیّت کتاب
3- کیفیّت نهج البلاغه
1 ـ3-واژه ها و مفردات
2 ـ3-مرکّبات
3 ـ 3-عبارات
4 ـ3-هندسۀ کلام
5 ـ3-موسیقی کلام
6 ـ3-وجوه کلام
7 ـ 3-تأثیرگذاری
8 ـ3-راهگشایی
اعتبار نهج البلاغه
1- نیاوردن اسناد
1ـ1-جایگاه تألیف
2ـ1-اعتبار شریف رضی
3ـ1-شأن نهج البلاغه
روشهای مطالعه و تحقیق نهج البلاغه
1- روش ترتیبی
2- روش تجزیه ای
3- روش موضوعی
پرسش و پژوهش
منابع برای مطالعۀ بیشتر
بخش دوم: چهرۀ ادبی و تاریخی نهج البلاغه
شرح ابن ابی الحدید و چهرۀ ادبی و تاریخی نهج البلاغه در آن
1- ابن ابی الحدید معتزلی
2- شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید
چهرۀ ادبی نهج البلاغه
1- بلاغت نهج البلاغه
2- ابن ابی الحدید و بلاغت نهج البلاغه
3- مفردات و مرکّبات
4- صنایع ادبی در نهج البلاغه
1 ـ4-سجع
2 ـ4-تشبیه
3 ـ4-استعاره
4 ـ 4-کنایه
چهره تاریخی نهج البلاغه
1- شرح نهج البلاغۀ ابن ابی الحدید و جلوۀ تاریخ در آن
2- تاریخ در نگاه امام علی (ع)
3- تاریخ در نهج البلاغه
1 ـ3-عبرت آموزی از تاریخ
2 ـ 3-روش رویکرد به تاریخ
3 ـ 3-قوانین و سنّتهای حاکم بر تاریخ
4 ـ 3-پیش بینی آینده و آینده نگری تاریخی
5 ـ3-نمونه هایی از تاریخ گذشتگان دور
6 ـ 3-تاریخ صدر اسلام
ریشۀ مخالفتها و مقابله های براندازانه با حکومت امام علی (ع)
قدرت طلبی و ریاست خواهی طلحه و زبیر در برپا کردن فتنۀ جمل
پاسداشت اخلاق در جنگ
پرسش و پژوهش
منابع برای مطالعۀ بیشتر
بخش سوم: چهرۀ کلامی و اعتقادی نهج البلاغه
شرح ابن میثم بحرانی و چهرۀ کلامی و اعتقادی نهج البلاغه در آن
1- ابن میثم بحرانی
2- شرح نهج البلاغه ابن میثم بحرانی
مبدأ و معاد در نهج البلاغه
مبدأ: خداشناسی
1- راههای خداشناسی در نهج البلاغه
1ـ1-راه فطرت
2ـ1-راه عقل
3ـ1-راه گسستگی تصمیمها و گشودگی گرهها
4ـ1-راه پیدایش آفریدگان
5ـ1-راه معلولیّت عالم
2- مرز معرفت الهی
3- توحید
4- عدل الهی
5- قضا و قدر، جبر و اختیار
معاد
1- مفهوم و جایگاه معاد
2- اصالت معاد
3- امکان و ضرورت معاد
1ـ3-حکیمانه و هدفمندانه بودن هستی
2 ـ3-قانونمند و عادلانه بودن هستی
4- نقش باور به معاد در زندگی
1 ـ 4-پروا داری
2 ـ4-پاسداشت مسئولیّتهای انسانی و اجتماعی
3 ـ4-تضعیف جاذبه های مادّی
4 ـ 4-دوری از ستم و زیر پا گذاشتن حقوق
5 ـ 4-تسلیت ستمدیدگان و تهدید ستمگران
6 ـ4-گشاده دستی و بخشش گری
7 ـ 4-زیرساخت اخلاق
پیامبری و پیشوایی در نهج البلاغه
پیامبری
1- جایگاه پیامبری
2- فلسفۀ پیامبری
3- ارکان پیامبری
1ـ3-وحی
2ـ3-اعجاز
3 ـ 3-عصمت
4- ویژگیهای پیامبران
1 ـ4-پاکی نیاکانی
2 ـ 4-زهد و پارسایی
3 ـ 4-ساده زیستی
4 ـ 4-تواضع و فروتنی
5 ـ4-صبر و پایداری
6 ـ4-مصمّمی و اراده ورزی
7 ـ4-شجاعت و دلیری
8 ـ4-مجاهدت و فداکاری
5- وظایف پیامبران
1 ـ5-تبلیغ و دعوت
2 ـ5-بشارت و انذار
3 ـ5-هدایت گری
خاتمیّت
1- جایگاه خاتمیّت
2- پیام آور خاتم
3- رهاورد پیامبر اکرم (ص)
4- قرآن معجزۀ جاوید پیامبر خاتم
پیشوایی
1- استمرار پیامبری در پیشوایی
2- ارکان پیشوایی
1 ـ2-علم
2 ـ 2-عصمت
3 ـ 2-وصایت
3- ویژگیهای پیشوایان دین
1 ـ 3-ویژگیهای شخصیّتی
2 ـ3-ویژگیهای نسبتی
3 ـ 3-ویژگیهای رسالتی
4 ـ3-ویژگیهای راهبری
4- وظایف پیشوایان دین
1ـ4-پاسداشت دین و میراث نبوی
2 ـ4-تبیین اسلام و تفکیک دو اسلام و آموزش آن
3ـ 4-هدایت و تربیت فرد و جامعه
پرسش و پژوهش
منابع برای مطالعۀ بیشتر
بخش چهارم: چهرۀ تربیتی و اجتماعی نهج البلاغه
شرح فی ظلال نهج البلاغة و چهرۀ تربیتی و اجتماعی نهج البلاغه در آن
1- محمّدجواد مغنیه
2- شرح فی ظِلال نهج البلاغة
تربیت در نهج البلاغه
1- اهمّیّت و ضرورت تربیت
2- راه تربیت
3-مفهوم و تعریف تربیت
مبانی تربیت
1- شناخت انسان
2- اهداف تربیت
1ـ2-اصلاح رابطۀ انسان با خدا
2ـ2-اصلاح رابطۀ انسان با خودش
3ـ2-اصلاح رابطۀ انسان با جامعه
4ـ2-اصلاح رابطۀ انسان با طبیعت
5ـ2-اصلاح رابطۀ انسان با تاریخ
3- شناخت فطرت
4- عوامل مؤثّر در تربیت
1 ـ4-وراثت
2 ـ4-محیط
3 ـ4-سختیها و شداید
4 ـ 4-کار
5 ـ4-عوامل ماورای طبیعت
6 ـ4-ارادۀ انسان
اصول تربیت
1-اصل اعتدال
2- اصل تدرّج و تمکّن
3- اصل تسهیل و تیسیر
4- اصل کرامت
حقوق اجتماعی در نهج البلاغه
1- مفهوم شناسی حقّ
2- عرصۀ اجتماعی
1 ـ2-پاسداشت حریم انسانها در روابط و مناسبات اجتماعی
2 ـ 2-مسئولیّت اجتماعی و نظارت عمومی
3 ـ2-پاسداشت حقوق گروههای اجتماعی
3- عرصۀ سیاسی
1ـ 3-حقّ آزادی تعیین سرنوشت سیاسی
2 ـ3-حقّ آزادی انتخاب زمامدار
3 ـ 3-حقّ آزادی در بیعت
4 ـ3-حقّ آزادی نظر دادن، انتقاد کردن، اعتراض نمودن، دادخواهی کردن
4- عرصۀ حکومتی
1 ـ4-حقّ عدالت ورزی
2 ـ4-حقّ رفاه عمومی
3 ـ4-حقّ امنیّت همه جانبه
4 ـ 4-حقّ برابری همگان مقابل قانون
5 ـ4-حقّ آگاهی، آموزش و تربیت
6 ـ4-حقّ کفایت امور
7 ـ4-حقّ راستی و شفّاف سازی امور
8 ـ4-حقّ مشارکت مردم در امور
مدیریّت در نهج البلاغه
1- مفهوم و جایگاه مدیریّت
2- ساختار مباحث مدیریّتی در نهج البلاغه
مبانی مدیریّت
1- نگاه شناسی
1ـ1-نگاه به خدا
2ـ1-نگاه به خود
3ـ1-نگاه به کار و مسئولیّت
4ـ1-نگاه به مردم
5ـ1-نگاه به مسئولان
2- حقوق شناسی
1 ـ2-حقوق خدا
2 ـ 2-حقوق خود
3 ـ2-حقوق کار و مسئولیّت
4 ـ2-حقوق مردمان
5 ـ2-حقوق مسئولان
3- وظیفه شناسی
1 ـ3-وظایف کلان
2 ـ3-وظایف خُرد
اصول مدیریّت
1- اصول سلبی شخصیّتی: اصل نفی خودگزینی و امتیازجویی
2- اصول ایجابی شخصیّتی: اصل پایبندی به کیفیّت استخدام وسیله
3- اصول سلبی رفتاری: اصل نفی شتاب ورزی، سستی، لجاجت ورزی
4- اصول ایجابی رفتاری: اصل سعۀ صدر
5- اصول سلبی کارکردی: اصل نفی شهوت تغییر
6- اصول ایجابی کارکردی: اصل خدمتگزاری
پرسش و پژوهش
منابع برای مطالعۀ بیشتر
بخش پنجم: تفسیر تجزیه ای نهج البلاغه
شرح خطبۀ شصت وچهارم نهج البلاغه
1- منابع و اسناد
2- جغرافیای سخن
3- سبب صدور
4- تاریخ
5- مخاطب
6- موضوعات
7- اهداف
8- شرح و تفسیر
1ـ8-آگاهی از جاودانگی عمل
2 ـ8-اندوختن بهترین توشه از این جهان ناپایدار
3ـ8-هشیار ماندن در برابر شهوات و آرزوهای پست با تقوا
شرح نامۀ چهل وپنج نهج البلاغه به عثمان بن حُنَیْف
1- منابع و اسناد
2- جغرافیای سخن
3- سبب صدور
4- تاریخ
5- مخاطب
6- موضوعات
7- اهداف
8- شرح و تفسیر
1ـ8-گزارش مهمانی و واکنش امام (ع)
2ـ8-اِعمال قدرت به روشهای نرم: راهنمایی و الگودهی
3ـ8-به زور گرفته شدن فدک و اظهار بی نیازی از آن و نیازمندی به پرواداری
4ـ8-پیروزی امام بر خواهش نفس و تعهّد او در برابر مردم
5ـ8-رسالت پیشوایی و انسانیِ زمامداران، و وظیفۀ همدردی و همراهی با مردم
6ـ8-پارسایی ورزیدن و مجاهدانه زیستن
7ـ8-جایگاه امام علی (ع) نزد پیامبر خدا (ص) و ایستادگی وی بر حقّ و عدالت
8ـ8-سرزنش دنیای نکوهیده و وارستگی از آن
9 ـ 8-تربیت خویش برای وارستگی از دنیای نکوهیده
10ـ8-خوشبختی اطاعت پیشگان و عبادت ورزان
شرح بیست حکمت نخست نهج البلاغه
حکمت 1
1- منابع و اسناد
2- جغرافیای سخن
3- سبب صدور
4- تاریخ
5- مخاطب
6- موضوعات
7- اهداف
8- شرح و تفسیر
موضع گیری صحیح در شرایط تباه و روزگار درگیریها و آشوبها
حکمت 2
1- منابع و اسناد
2 و 3 و 4- جغرافیای سخن، سبب صدور، تاریخ
5- مخاطب
6- موضوعات
7- اهداف
8- شرح و تفسیر
پرهیز از آزمندی
پرهیز از پرده برداری از پریشان روزگاری خویش
پرهیز از فرمانروا ساختن زبان بر خویش
حکمت 3
1- منابع و اسناد
2 و 3 و 4 و 5-جغرافیای سخن، سبب صدور، تاریخ، مخاطب
6- موضوعات
7- اهداف
8- شرح و تفسیر
زشتی و پیامد تنگ چشمی
زشتی و پیامد ترسویی
پیامدهای تنگدستی و ناداری از نظر اجتماعی
حکمت 4
1- منابع و اسناد
2 و 3 و 4- جغرافیای سخن، سبب صدور، تاریخ
5- مخاطب
6- موضوعات
7- اهداف
8- شرح و تفسیر
توجّه به ناتوانی و پیامد آن
سنخ شناسی پایداری
گران قدری بر کنار بودن از دنیاپرستی
جایگاه پارسایی
سنخ شناسی و خشنودی [به قضای الهی و داشته ها]
حکمت 5
1- منابع و اسناد
2 و 3 و 4- جغرافیای سخن، سبب صدور، تاریخ
5- مخاطب
6- موضوعات
7- اهداف
8- شرح و تفسیر
گران قدری علم و دانش
کهنگی ناپذیری زیباییهای آداب [انسانی]
جایگاه اندیشه و تفکّر
حکمت 6
1- منابع و اسناد
2 و 3 و 4 و 5- جغرافیای سخن، سبب صدور، تاریخ، مخاطب
6- موضوعات
7- اهداف
8- شرح و تفسیر
نگهداری راز خویش
نقش خوشرویی در روابط اجتماعی
نقش بردباری و سازگاری در روابط اجتماعی
پیامد خودپسندی در روابط اجتماعی
حکمت 7
1- منابع و اسناد
2 و 3 و 4- جغرافیای سخن، سبب صدور، تاریخ
5- مخاطب
6- موضوعات
7- اهداف
8- شرح و تفسیر
نقش بخشش راستین در زندگی
نمایان بودن کردار آدمیان در برابرشان در جهان پسین
حکمت 8
1- منابع و اسناد
2 و 3 و 4 و 5- جغرافیای سخن، سبب صدور، تاریخ، مخاطب
6- موضوعات
7- اهداف
8- شرح و تفسیر
چهار شگفتی آفرینش الهی در بدن آدمی
قدرتمندی خداوند در آفرینش
حکمت 9
1- منابع و اسناد
2- جغرافیای سخن
3- سبب صدور
4- تاریخ
5- مخاطب
6- موضوعات
7- اهداف
8- شرح و تفسیر
روی کردن و پشت کردن دنیا به مردم
حکمت 10
1- منابع و اسناد
2- جغرافیای سخن
3- سبب صدور
4- تاریخ
5- مخاطب
6- موضوعات
7- اهداف
8- شرح و تفسیر
معاشرت اخلاق مدارانه و مردمدارانه ـ محبوب بودن در زمان زنده بودن و پس از مردن
حکمت 11
1- منابع و اسناد
2 و 3 و 4 و 5- جغرافیای سخن، سبب صدور، تاریخ، مخاطب
6- موضوعات
7- اهداف
8- شرح و تفسیر
بخشیدن دشمن در حال توان داشتن بر او
حکمت 12
1- منابع و اسناد
2 و 3 و 4 و 5- جغرافیای سخن، سبب صدور، تاریخ، مخاطب
6- موضوعات
7- اهداف
8- شرح و تفسیر
هشدار نسبت به ناتوانی در به دست آوردن دوست و هشدار در از دست دادن دوستان
حکمت 13
1- منابع و اسناد
2 و 3 و 4 و 5- جغرافیای سخن، سبب صدور، تاریخ، مخاطب
6- موضوعات
7- اهداف
8- شرح و تفسیر
شکرگزاری نعمتها در زندگی
حکمت 14
1- منابع و اسناد
2 و 3 و 4 و 5- جغرافیای سخن، سبب صدور، تاریخ، مخاطب
6- موضوعات
7- اهداف
8- شرح و تفسیر
یاری شدن از جانب بیگانگان، پس از واگذاشته شدن از جانب نزدیکان
حکمت 15
1- منابع و اسناد
2- جغرافیای سخن
3- سبب صدور
4- تاریخ
5- مخاطب
6- موضوعات
7- اهداف
8- شرح و تفسیر
بزرگواری در رویارویی با گرفتار فتنه شدگان و منحرفان
حکمت 16
1- منابع و اسناد
2 و 3 و 4 و 5- جغرافیای سخن، سبب صدور، تاریخ، مخاطب
6- موضوعات
7- اهداف
8- شرح و تفسیر
حاکمیّت قضا و قدر بر همۀ امور

حکمت 17
1- منابع و اسناد
2- جغرافیای سخن
3- سبب صدور
4- تاریخ
5- مخاطب
6- موضوعات
7- اهداف
8- شرح و تفسیر
نظر امام (ع) دربارۀ سفارش پیامبر اکرم (ص) به خضاب کردن
حکمت 18
1- منابع و اسناد
2- جغرافیای سخن
3- سبب صدور
4- تاریخ
5- مخاطب
6- موضوعات
7- اهداف
8- شرح و تفسیر
دیدگاه امام (ع) دربارۀ کناره گیران از جبهۀ حقّ و باطل
حکمت 19
1- منابع و اسناد
2 و 3 و 4 و 5- جغرافیای سخن، سبب صدور، تاریخ، مخاطب
6- موضوعات
7- اهداف
8- شرح و تفسیر
شناخت آرزوگرایی و سرانجام آن
حکمت 20
1- منابع و اسناد
2 و 3 و 4 و 5- جغرافیای سخن، سبب صدور، تاریخ، مخاطب
6- موضوعات
7- اهداف
8- شرح و تفسیر
درگذشتن از لغزشهای جوانمردان و یاری خداوند نسبت به جوانمردان هنگام لغزشهای آنان
پرسش و پژوهش
منابع برای مطالعۀ بیشتر
فهرست منابع

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات

98910****1905

فرهیخته گرامی سلام؛ لطفا ابتدا نرم افزار کتابخوان سمت را بر روی یک دستگاه اندرویدی و یا ios از طریق سایت samta.samt.ac.ir دانلود کنید. سپس از قسمت پروفایل، گزینه ورود به حساب کاربری، شماره موبایلی که حین خرید وارد نموده اید را وارد کنید، سپس از قسمت کتابخانه ابری، کتاب خود را دانلود کنید. با تشکر

1399-7-7 11:47:26

پاسخ
98913****3245

من کتاب را انلاین خریداری کردم چطور استفاده کنم

1399-7-6 22:23:39

پاسخ