× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
80 / 4.7

داوری تجاری بین المللی

ناشر: سازمان سمت

نویسنده:

سال نشر : 1401

کد گروه پژوهشی : 18

شابک دیجیتال : 978-600-02-3616-8

کد کتاب : 1639

صفحات کتاب : 384

کنگره : K۲۴۰۰‭‮‬

دیویی : ‫‭‬‭‭۳۴۱/۵۲۲‭‮‬

کتابشناسی ملی : 6087269

شابک : 9789645308221

برچسب ها: حقوق

خلاصه اثر

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته حقوق در مقطع کارشناسی به عنوان درس اختیاری «داوری بین‌الملل» به ارزش 1 واحد و کارشناسی ارشد، به عنوان منبع اصلی درس «داوری بین‌الملل» به ارزش 2 واحد تدوین شده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی، سایر علاقه‌مندان نیز از آن بهره‌مند شوند

کتاب الکترونیکی

108,900 92,565 تومان

حجم : 5.7 مگا بایت

توجه: این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 396

موضوعات

فهرست

پیشگفتار
مقدمه
فصل اول: مفهوم، انواع و قوانین ناظر به داوری
گفتار اول: مفهوم و ویژگیهای داوری
الف) تعریف داوری
ب) ویژگیهای داوری
گفتار دوم: انواع داوری
الف) داوری داخلی و بین المللی
ب) داوری موردی و سازمانی
1- داوری موردی
2- داوری سازمانی
ج) داوری اختیاری و اجباری
د) داوری تجاری و غیر تجاری (مدنی)
گفتار سوم: قوانین و مقررات ناظر به داوری در ایران
الف) قانون آیین دادرسی مدنی
ب) قانون داوری تجاری بین المللی
ج) کنوانسیون شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی
د) سایر قوانین و مقررات عمده ناظر به داوری
فصل دوم: داوری و سایر روشهای حل وفصل اختلاف
گفتار اول: داوری و دادرسی
الف) مشکلات و مسائل دادرسی
1- دادگاه صالح
2- تعیین دادگاه از سوی طرفین
3- اجرای آرای دادگاههای خارجی
ب) امتیازات و معایب داوری در مقایسه با دادرسی
1- امتیازات داوری نسبت به دادرسی
2- معایب داوری نسبت به دادرسی
گفتار دوم: داوری و شیوه های جایگزین حل اختلافات
الف) مذاکره
ب) کارشناسی
ج) دادرسی خصوصی
د) سازش و میانجیگری
1- مفهوم سازش و میانجیگری
2- مراحل سازش
3- قواعد اختیاری سازش
4- مقررات قانونی راجع به سازش
فصل سوم: موافقتنامه داوری
گفتار اول: شرایط صحت موافقتنامه داوری
الف) قصد و رضا و بیان اراده
ب) اهلیت طرفین
ج) داوری پذیری اختلاف
د) معین بودن موضوع موافقتنامه داوری
گفتار دوم: تنظیم موافقتنامه داوری
الف) شرط داوری و قرارداد مستقل داوری
ب) مفاد موافقتنامه داوری
فصل چهارم: سازمانهای داوری
گفتار اول: دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی
الف) تشکیلات دیوان داوری اتاق
ب) مقررات دیوان داوری اتاق
ج) فرایند رسیدگی در دیوان
گفتار دوم: مرکز بین المللی حل وفصل اختلافات سرمایه گذاری
الف) تشکیل مرکز داوری ایکسید
ب) صلاحیت مرکز داوری ایکسید
ج) سازمان مرکز داوری ایکسید
د) مقررات داوری ایکسید
گفتار سوم: مرکز سازش و داوری وایپو
الف) صلاحیت مرکز سازش و داوری وایپو
ب) مقررات داوری وایپو
گفتار چهارم: مرکز داوری منطقه ای تهران
الف) سازمان حقوقی مشورتی آسیایی ـ افریقایی
ب) نقش سازمان حقوقی مشورتی آسیایی ­ افریقایی در داوری
ج) مرکز داوری منطقه ای تهران
د) مقررات داوری مرکز داوری منطقه ای تهران
گفتار پنجم: مرکز داوری اتاق ایران
الف) تشکیلات مرکز داوری اتاق ایران
ب) مقررات داوری مرکز داوری اتاق ایران
گفتار اول: تعداد داوران
الف) تعداد داوران در صورت توافق
1- حداقل و حداکثر تعداد داوران
2- فرد یا زوج بودن تعداد داوران
3- داور واحد یا هیئت داوران
ب) تعداد داوران در صورت عدم توافق
1- داوری واحد
2- هیئت سه نفره داوری
3- روش دوگانه
گفتار دوم: انتخاب داوران
الف) انتخاب داوران قبل از بروز اختلاف از سوی طرفین
ب) انتخاب داوران بعد از بروز اختلاف از سوی طرفین
ج) انتخاب داوران بعد از بروز اختلاف و عدم توافق طرفین
1- داوری سازمانی
2- داوری موردی
3- تعیین داور از سوی دادگاه
د) انتخاب داوران در صورت وجود بیش از دو طرف اختلاف
گفتار سوم: شرایط داوران
الف) شرایط داوران در صورت انتخاب از سوی طرفین
1- اهلیت داوران
2- تابعیت داوران
3- بی طرفی و استقلال
4- شرایط ویژه داوران
ب) شرایط داوران در صورت انتخاب از سوی مقام ناصب یا دادگاه
1- مشخصات مقرر از سوی طرفین
2- تابعیت داوران
3- بی طرفی و استقلال داوران
4- سایر شرایط
گفتار چهارم: جرح داوران
الف) موجبات جرح داوران
ب) آیین جرح داوران
ج) اعتراض به نظر دیوان داوری در مورد رد جرح
گفتار پنجم: خاتمه مأموریت داوران و جایگزینی آنان
فصل ششم: شروع، ابلاغ و صلاحیت دیوان داوری
گفتار اول: شروع جریان داوری
الف) درخواست داوری
1- مقررات داوری آنسیترال
2- مقررات داوری اتاق بازرگانی بین المللی
3- قانون داوری تجاری بین‏المللی
ب) ابلاغ اوراق و اخطاریه ها
ج) شروع داوری
گفتار دوم: اختیارات دیوان داوری
الف) صلاحیت دیوان داوری
1- اعتبار موافقتنامه داوری
2- قلمرو موافقتنامه داوری
3- تشریفات رسیدگی به ایراد صلاحیت
4- طرح دعوی در دادگاه و صلاحیت دیوان
ب) سازمان دهی و هدایت داوری
1- نحوه رسیدگی
2- تعیین زبان داوری
3- تعیین مقر داوری
ج) صدور دستور موقت
1- صدور دستور موقت از سوی دیوان داوری
2- صدور دستور موقت از سوی دادگاه ملی
3- اجرای دستور موقت
فصل هفتم: قانون حاکم
گفتار اول: قانون حاکم بر آیین و فرایند داوری
الف) نظریه حاکمیت
ب) نظریه قراردادی
ج) نظریه استقلال
د) دیدگاه برخی از قوانین
گفتار دوم: قانون حاکم بر ماهیت اختلاف
الف) تعیین قانون حاکم به وسیله طرفین
ب) سکوت طرفین نسبت به قانون حاکم
گفتار سوم: لزوم حل وفصل اختلاف بر اساس قانون
فصل هشتم: رسیدگی، ادله اثبات و رأی داوری
گفتار اول: رسیدگی به اختلاف
الف) تبادل لوایح
ب) تشکیل جلسات استماع دعوی
ج) سازش و مصالحه طرفین
گفتار دوم: ادله اثبات دعوی
الف) مقررات ناظر به ادله در دادرسی و داوری
ب) بار دلیل
ج) احصای ادله در دادرسی و داوری
د) دسترسی به ادله در داوری
ﻫ) مهم ترین ادله در داوری
1- اسناد و مدارک
2- گواهی (شهادت)
3- کارشناسی
4- بازرسی اموال یا اسناد
گفتار سوم: صدور رأی داوری
الف) مفهوم رأی داوری
ب) انواع رأی داوری
1- رأی نهایی
2- رأی جزئی
3- رأی (دستور) موقت
ج) شرایط رأی داوری
1- مکتوب بودن رأی
2- امضای رأی به وسیله داوران
3- تاریخ و مکان صدور رأی
4- دلایل استنادی رأی
5- ثبت رأی
6- ابلاغ رأی
د) محتوی رأی داوری
1- مفاد رأی
2- هزینه های داوری
ﻫ) اثر رأی داوری
1- اعتبار امر مختوم
2- فراغ داور
3- قدرت اجرایی رأی داوری
4- ختم داوری
فصل نهم: اعتراض به رأی داوری
گفتار اول: تجدید نظر از سوی دیوان داوری
الف) تصحیح، تفسیر یا تکمیل رأی
ب) تجدید نظر در رأی داوری
1- پیش بینی تجدید نظر در موافقتنامه داوری
2- امکان تجدید نظر به موجب قانون
گفتار دوم: اعتراض به رأی داوری نزد دادگاه
الف) دادگاه صالح برای ابطال رأی
ب) موارد نقض رأی
1- فقدان اهلیت یکی از طرفین اختلاف
2- بطلان موافقتنامه داوری
3- عدم رعایت مقررات ابلاغ
4- عدم امکان ارائه دلایل و مدارک
5- تجاوز داوران از حدود اختیارات
6- عدم ترکیب هیئت داوری یا آیین دادرسی مطابق موافقتنامه داوری
7- مشارکت داور جرح شده در رأی
8- صدور رأی به استناد سند مجعول
9- کتمان مدارک
10- داوری نپذیری اختلاف
11- مخالفت رأی با نظم عمومی و اخلاق حسنه
12- مخالفت رأی با قواعد آمره
13- مخالفت رأی مربوط به املاک با قوانین آمره و اسناد رسمی
ج) تأثیر نقض رأی
فصل دهم: شناسایی و اجرای رأی داوری
گفتار اول: اجرای رأی داوری خارج از قلمرو کنوانسیون نیویورک
الف) وحدت شرایط ناظر به اجرای آرای داوری
ب) عدم وحدت شرایط ناظر به اجرای آرای داوری
گفتار دوم: اجرای رأی داوری مطابق کنوانسیون نیویورک
الف) قلمرو کنوانسیون نیویورک
1- داوریهای مشمول کنوانسیون
2- قلمرو کنوانسیون از نظر محل صدور رأی
ب) تعهدات ناشی از کنوانسیون نیویورک
1- احترام به موافقتنامه داوری
2- لزوم شناسایی و اجرای رأی داوری
ج) شناسایی و اجرای رأی داوری
1- فقدان اهلیت یکی از طرفین اختلاف یا بطلان موافقتنامه داوری
2- عدم رعایت تشریفات صحیح قانونی
3- تجاوز داوران از حدود اختیارات
4- عدم ترکیب هیئت داوری یا آیین دادرسی مطابق موافقتنامه داوری
5- نقض یا تعلیق رأی داوری
6- داوری نپذیری اختلاف
7- مخالفت رأی با نظم عمومی
8- مخالفت رأی با اصل 139 قانون اساسی
پیوست 1: قانون داوری تجاری بین المللی
پیوست 2: کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی
منابع و مآخذ
الف) منابع فارسی
ب) منابع انگلیسی
ج) اسناد بین المللی

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات

98910****0610

من کد محصول بعد از خرید کپی نکردم چیکار کنم فکر کتاب خودشداخل کتابخونه ولی نیست پولم رفت

1399-10-9 23:57:32

پاسخ
نشر الکترونیک سمت

فرهیخته گرامی سلام؛ در صورتیکه کتاب الکترونیکی خرید نموده اید لطفا ابتدا نرم افزار کتابخوان سمت را بر روی یک دستگاه اندرویدی و یا ios از طریق سایت samta.samt.ac.ir دانلود کنید. سپس از قسمت پروفایل، گزینه ورود به حساب کاربری، شماره موبایلی که حین خرید وارد نموده اید را وارد کنید، سپس از قسمت پروفایل کتابخانه ابری، کتاب خود را دانلود کنید. با تشکر


1399-10-10 09:14:43

98905****7363

چراازحسابم پول کم شدولی کتابی دانلودنشد؟دوباره ک واردشدم هم نوشت قبلا این کتابوخریدید!!!!!

1399-9-29 00:29:02

پاسخ
نشر الکترونیک سمت

فرهیخته گرامی سلام؛ در صورتیکه کتاب الکترونیکی خرید نموده اید لطفا ابتدا نرم افزار کتابخوان سمت را بر روی یک دستگاه اندرویدی و یا ios از طریق سایت samta.samt.ac.ir دانلود کنید. سپس از قسمت پروفایل، گزینه ورود به حساب کاربری، شماره موبایلی که حین خرید وارد نموده اید را وارد کنید، سپس از قسمت پروفایل کتابخانه ابری، کتاب خود را دانلود کنید. با تشکر


1399-10-8 09:04:10

98918****1002

سلام. من هزینه دانلود کتاب داوری تجاری بین المللی رو پرداخت کردم ولی دانلود نمیشه. تکلیف چیه؟

1399-9-25 13:43:31

پاسخ
نشر الکترونیک سمت

فرهیخته گرامی سلام؛ در صورتیکه کتاب الکترونیکی خرید نموده اید لطفا ابتدا نرم افزار کتابخوان سمت را بر روی یک دستگاه اندرویدی و یا ios از طریق سایت samta.samt.ac.ir دانلود کنید. سپس از قسمت پروفایل، گزینه ورود به حساب کاربری، شماره موبایلی که حین خرید وارد نموده اید را وارد کنید، سپس از قسمت پروفایل کتابخانه ابری، کتاب خود را دانلود کنید. با تشکر


1399-10-8 09:02:05

98917****6879

سلام وقت بخیر خوبید خریدم ولی دانلود نمیشه

1399-9-23 13:58:39

پاسخ
نشر الکترونیک سمت

فرهیخته گرامی سلام؛ در صورتیکه کتاب الکترونیکی خرید نموده اید لطفا ابتدا نرم افزار کتابخوان سمت را بر روی یک دستگاه اندرویدی و یا ios از طریق سایت samta.samt.ac.ir دانلود کنید. سپس از قسمت پروفایل، گزینه ورود به حساب کاربری، شماره موبایلی که حین خرید وارد نموده اید را وارد کنید، سپس از قسمت پروفایل کتابخانه ابری، کتاب خود را دانلود کنید. با تشکر


1399-10-8 09:34:19

98915****2985

هزینه اش رو پرداخت کردم ولی دانلود نمیشه

1399-9-13 22:47:02

پاسخ
نشر الکترونیک سمت

1399-9-14 08:59:05

98917****5978

کتاب خوبیه من واسه امتحان پیام نور خوندمش عالیه

1399-2-15 18:46:07

پاسخ
98913****3701

بسیار عالی ولی چرا محو شد.

1396-10-10 20:07:31

پاسخ
98917****0312

very nice

1395-12-12 00:20:01

پاسخ
98916****5711

خوب

1395-10-7 23:40:28

پاسخ
98901****8059

تشکر

1395-10-6 00:02:00

پاسخ