× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
3 / 5

روشهای تحقیق در علوم اجتماعی(جلد دوم)

ناشر: سازمان سمت

نویسنده:

مترجم: رضا فاضل

شابک : 9789645305893

سال نشر : 1390

کد گروه پژوهشی : 30

شابک دیجیتال : 978-600-02-1275-9

کد کتاب : 0588

صفحات کتاب : 714

کنگره : ‫‬‭H62‫‭/ب2ر9 1390

دیویی : ‫‬‭300/72

کتابشناسی ملی : 2475300

برچسب ها: علوم اجتماعی

خلاصه اثر

روش آزمایش روش دقیق مشاهده علمی است که به طور کلی بیش از روشهای دیگر تحقیق با علوم ساختمند ارتباط دارد. آزمایش اساساً شامل 1) عمل و 2) مشاهده نتایج آن عمل است. در این روش، محقق علوم اجتماعی گروهی آزمودنی را برای اجرای آزمایش انتخاب می کند. سپس متغیری را بر آنان وارد می سازد و به مشاهده تأثیر آن متغیر بر گروه آزمایشی می پردازد. در این فصل، منطق و فنون مختلف آزمایش در علوم اجتماعی را بررسی خواهیم کرد.

نخست ذکر این نکته لازم است که غالباً در پژوهشهای غیرعلمی نیز از آزمایش استفاده می شود. مثلاً برای تهیه یک غذا، نخست نمک و ادویه در غذا می ریزیم، بعد آن را می چشیم، اگر نمک و ادویه آن کم بود، دوباره قدری به آن اضافه می کنیم و باز می چشیم. یا مثلاً هنگام خنثی کردن بمب، نخست یک سیم آن را قطع می کنند و مشاهده می کنند که آیا منفجر می شود یا خیر، اگر منفجر نشد، سیم دیگر آن را قطع می کنند و... .

همچنین برای ایجاد شناخت کلی درباره دنیایی که در آن زندگی می کنیم به تفصیل به آزمایش می پردازیم. همه مهارتها از طریق آزمایش آموخته می شوند: خوردن، راه رفتن، صحبت کردن، دوچرخه سواری، شنا کردن و غیره. دانشجویان از طریق آزمایش درمی یابند که هرقدر بیشتر درس بخوانند، به پیشرفت تحصیلی بیشتری نایل می شوند.

استادان از طریق آزمایش متوجه می شوند که برای یک کلاس درس موفق باید چه میزان مطالعه کنند و چقدر آمادگی داشته باشند. در این فصل، درباره برخی از روش های آزمایش که محققان علوم اجتماعی مورد استفاده قرار می دهند تا به شناخت کلی دست یابند به بحث خواهیم پرداخت. در پایان، مانند روش های دیگر علوم اجتماعی، نقاط قوت و ضعف آزمایش را تشریح خواهیم کرد.

کتاب دیجیتال (TEXT)

190,300 تومان

حجم : 6.3 مگا بایت

توجه: این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 558

موضوعات

فهرست

بخش سوم: شیوه های مشاهده
فصل هشتم: آزمایش ها
مقدمه
موضوعهای مناسب برای آزمایش
آزمایش کلاسیک
متغیر مستقل و متغیر وابسته
آزمون مقدماتی و آزمون نهایی
گروه آزمایشی و گروه گواه
آزمایش بی خبری مضاعف
نحوه انتخاب آزمودنی ها
نمونه گیری احتمالی
انتخاب تصادفی
همانندسازی
همانندسازی یا انتخاب تصادفی
انواع طرح های آزمایشی
طرح های پژوهشی آزمایشی مقدماتی
مسائل مربوط به اعتبار در تحقیق آزمایشی
مثالی درباره طر ح آزمایشی
محیطهای آزمایشی دیگر
آزمایش ها بر پایه «وب»
آزمایش های «طبیعی»
نقاط قوت و ضعف روش آزمایش
نکات اصلی این فصل
موضوع های مناسب برای آزمایش ها
اصطلاحات کلیدی
مروری بر سؤال ها و تمرین ها
خواندنی های بیشتر
منابع آن لاین برای مطالعه
فصل نهم: تحقیق پیمایشی
مقدمه
موضوعهای مناسب برای تحقیق پیمایشی
رهنمودهایی برای پرسیدن سؤال ها
انتخاب اشکال مناسب پرسش
سؤال های پرسشنامه را واضح طرح کنید.
از طرح سؤال های مضاعف خودداری کنید.
پاسخگویان باید توانایی پاسخ دادن را داشته باشند
پاسخگویان باید علاقه مند به پاسخ دادن باشند
سؤال ها باید مربوط و مناسب باشند
سؤال های کوتاه بهترین سؤالات اند
از طرح سؤال های منفی بپرهیزید
از طرح سؤال ها و اصطلاحات جانبدارانه بپرهیزید
ساختن پرسشنامه
شکل کلی پرسشنامه
قالبهای پاسخ برای پاسخگویان
سؤال های مشروط
سؤال های ماتریسی
ترتیب سؤال ها در پرسشنامه
دستورالعمل ها به پاسخگویان برای تکمیل پرسشنامه
آزمون مقدماتی پرسشنامه
یک مثال ترکیبی
پرسشنامه هایی که خود پاسخگویان تکمیل می کنند.
نحوه توزیع و بازگشت پرسشنامه های پستی
نظارت بر پرسشنامه های تکمیل شده بازگشته
ارسال پرسشنامه های پُستی پیرو
میزان پاسخهای قابل قبول
یک مطالعه موردی
پیمایش های مصاحبه ای
نقش مصاحبه گر پیمایشی
رهنمودهای کلی برای مصاحبه پیمایشی
هماهنگی و نظارت
پیمایش های تلفنی
مصاحبه تلفنی به کمک رایانه (CATI)
میزان پاسخ ها در پیمایش های مصاحبه ای
فناوری های جدید و پژوهش پیمایشی
مقایسه این سه روش
نقاط قوت و ضعف تحقیق پیمایشی
تحلیل ثانوی
نکات اصلی این فصل
مروری بر سؤال ها و تمرین ها
خواندنی های بیشتر
منابع آن لاین برای مطالعه
فصل دهم: تحقیق میدانی کیفی
مقدمه
موضوع های مناسب برای تحقیق میدانی
ملاحظات ویژه در تحقیق میدانی کیفی
نقشهای گوناگون مشاهده گر
ارتباط با آزمودنی ها
برخی از الگوهای تبیینی تحقیق میدانی کیفی
طبیعت گرایی
روش شناسی مردمی
نظریه بازکاوی
مطالعات موردی و روش موردی ممتد
مردم شناسی نهادی
اقدام پژوهی مشارکتی
انجام تحقیق میدانی کیفی
تدارک ورود به میدان
مصاحبه کیفی
گروههای کانونی
ثبت مشاهدات
مثال هایی درباره تحقیق میدانی
مطالعه شیطان پرستان
زندگی در گوشه خیابان
مشاهده موتورسواران قانون شکن
رعایت موازین اخلاقی در تحقیق میدانی
نقاط قوت و ضعف تحقیق میدانی کیفی
اعتبار
قابلیت اعتماد
نکات اصلی این فصل
اصطلاحات کلیدی
مروری بر سؤال ها و تمرین ها
خواندنیهای بیشتر
منابع آن لاین برای مطالعه
فصل یازدهم: تحقیق بدون مزاحمت
مقدمه
تفسیری بر سنجه های بدون مزاحمت
تحلیل محتوا
موضوعهای مناسب برای تحلیل محتوا
نمونه گیری در تحلیل محتوا
کدگذاری در تحلیل محتوا
نمونه ای از تحلیل محتوا
نقاط قوت و ضعف تحلیل محتوا
تحلیل آمارهای موجود
مطالعه خودکشی توسط دورکیم
پیامدهای جهانی شدن
واحدهای تحلیل
مسائل مربوط به اعتبار
مسائل مربوط به قابلیت اعتماد
منابع آمارهای موجود
تحلیل تاریخی؛تطبیقی
نمونه هایی از تحلیل تاریخی؛ تطبیقی
منابع داده های تاریخی؛تطبیقی
فنون تحلیلی
نکات اصلی این فصل
اصطلاحات کلیدی
مروری بر سؤال ها و تمرین ها
خواندنیهای بیشتر
منابع آن لاین برای مطالعه
فصل دوازدهم: تحقیق ارزشیابی
مقدمه
موضوعهای مناسب برای تحقیق ارزشیابی
صورتبندی مسئله: مربوط به سنجش
مشخص کردن نتایج
سنجش شرایط آزمایش
مشخص کردن مداخله ها
مشخص کردن جمعیت
سنجه های جدید در برابر سنجه های موجود
عملیاتی کردن موفقیت؛شکست
انواع طرح های تحقیق ارزشیابی
طرح های آزمایشی
طرح های نیمه آزمایشی
ارزشیابی های کیفی
زمینه اجتماعی
مسائل تدارکاتی (لجیستیکی)
چند موضوع اخلاقی
استفاده از نتایج تحقیق
تحقیق شاخص های اجتماعی
مجازات مرگ و بازدارندگی
شبیه سازی رایانه ای
نکات اصلی این فصل
اصطلاحات کلیدی
مروری بر سؤال ها و تمرین ها
خواندنی های بیشتر
منابع آن لاین برای مطالعه
بخش چهارم: تحلیل داده ها
فصل سیزدهم: تحلیل داده های کیفی
مقدمه
پیوند نظریه و تحلیل
کشف الگوها
روش نظریه بازکاوی
نشانه شناسی
تحلیل گفتگو
پردازش داده های کیفی
کدگذاری
یادداشت برداری
ترسیم نقشه مفهومی
برنامه های رایانه ای برای داده های کیفی
کتاب لاویان از دید NUD*IST
استفاده از NVivo برای شناخت زنان کارگردان فیلم، توسط ساندراین زربیب
تحلیل کیفی داده های کمی
نکات اصلی این فصل
اصطلاحات کلیدی
مروری بر سؤال ها و تمرین ها
خواندنی های بیشتر
منابع آن لاین برای مطالعه
فصل چهاردهم: تحلیل داده های کمی
مقدمه
کمی کردن داده ها
ایجاد مقوله های کد
کدنامه سازی
ورود داده ها
تحلیل یک متغیری
توزیعها
گرایش مرکزی
پراکندگی
متغیرهای پیوسته و گسسته
ریزه کاریها در برابر سامان پذیری
مقایسه های خرده گروهی
«ادغام» مقوله های پاسخ
برخورد با پاسخهای «نمی دانم»
توصیفهای عددی در تحقیق کیفی
تحلیلهای دومتغیری
درصدی کردن یک جدول
ساختن و خواندن جدولهای دومتغیری
مقدمه ای بر تحلیل چند متغیری
تشخیص جامعه شناختی
نکات اصلی این فصل
اصطلاحات کلیدی
مروری بر سؤال ها و تمرین ها
خواندنیهای بیشتر
منابع آن لاین برای مطالعه
فصل پانزدهم: مدل تشریحی
مقدمه
تاریخچه مدل تشریحی
الگوی تبیینی تشریحی
تکرار
تبیین
تفسیر
تخصیص
پالایش الگوی تبیینی تشریحی
تشریح و فرضیه سازی پس رویدادی
نکات اصلی این فصل
اصطلاحات کلیدی
مروری بر سؤال ها و تمرین ها
خواندنیهای بیشتر
منابع آن لاین برای مطالعه
فصل شانزدهم: تحلیلهای آماری
مقدمه
آمار توصیفی
تلخیص داده ها
سنجه های پیوستگی
تحلیل رگرسیون
آمار استنباطی
استنباطهای یک متغیری
آزمونهای معنی داری آماری
منطق معنی داری آماری
مربع خی
فنون دیگر تحلیل چندمتغیری
تحلیل مسیر
تحلیل سلسله های زمانی
تحلیل عاملی
تحلیل واریانس
تحلیل تمایز
مدل های لگاریتم خطی
نظام های اطلاعات جغرافیایی
نکات اصلی این فصل
اصطلاحات کلیدی
مروری بر سؤال ها و تمرین ها
خواندنیهای بیشتر
منابع آن لاین برای مطالعه
فصل هفدهم: خواندن و نگارش تحقیق اجتماعی
مقدمه
سازماندهی مرور ادبیات
مجله ها در برابر کتابها
ارزشیابی گزارشهای تحقیقاتی
استفاده آگاهانه از اینترنت
برخی از وب سایتهای سودمند
کاوش وب
ارزشیابی کیفیت مطالب اینترنت
چگونگی نقل کردن از مطالب اینترنت
نگارش تحقیق اجتماعی
برخی از ملاحظات اساسی
سازماندهی گزارش
رهنمودهایی برای گزارش تحلیلها
نکات اصلی این فصل
اصطلاحات کلیدی
مروری بر سؤال ها و تمرین ها
خواندنیهای بیشتر
منابع آن لاین برای مطالعه
پیوستها
پیوست الف: استفاده از کتابخانه
مقدمه
کمک گرفتن
منابع مرجع
استفاده از مخزنها
فهرست برگداری
طبقه بندی کتابخانه به روش کنگره
طبقه بندی کتابخانه کنگره (مختصر)
فایل های کتابخانه رایانه ای
خواندنی های بیشتر
پیوست ب: جدول اعداد تصادفی
پیوست ج: توزیع مربع خی
پیوست د: منابع منحنی نرمال
پیوست هـ : خطای نمونه گیری تقریبی
منابع و مآخذ
واژه نامه توضیحی
واژه نامه: انگلیسی به فارسی
واژه نامه: فارسی به انگلیسی
نمایه

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات