× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
12 / 4.7

حقوق تجارت

برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک

ناشر: سازمان سمت

نویسنده:

مجموعه اثر : حقوق تجارت

صفحات کتاب : 324

کتابشناسی ملی : 2780362

شابک : 9789645301468

سال نشر : 1390

کد گروه پژوهشی : 18

شابک دیجیتال : 978-600-02-1768-6

کد کتاب : 0099

برچسب ها:

خلاصه اثر

دکتر ربیعا اسکینی، استاد ممتاز حقوق خصوصی ایران مدرک کارشناسی حقوق را در سال ۱۳۴۸ از دانشگاه تهران دریافت کرد. سپس به فرانسه رفت و در دانشگاه نانتر پاریس، دوره کارشناسی ارشد حقوق را با رتبه اول به پایان رساند و با ارائه پایان نامه «تعیین و پرداخت ثمن در بیع تجاری بین المللی»، موفق به دریافت مدرک دکتری حقوق خصوصی از دانشگاه نانتر پاریس شد.

دکتر اسکینی پس از بازگشت به کشور، به عضویت هیأت علمی سازمان انرژی اتمی درآمد و در دانشگاههای تربیت مدرس، شیراز، دانشکده حقوق علوم سیاسی آزاد تهران مرکز، علامه طباطبایی و مؤسسه علوم اداری، به تدریس دروس حقوق تجارت، حقوق تجارت بین الملل، حقوق تجارت تطبیقی و داوری بین الملل پرداخت.

وی همچنین سابقه 17 سال کار در سمت مدیر کلی دفتر حقوقی سازمان انرژی اتمی ایران و 6 سال قضاوت در دادگستری را در کارنامه کاری خود دارد.

کتاب های حقوق تجارت (ویژه دانشجویان رشته های علوم اقتصادی و بازرگانی)، حقوق تجارت (برات، سفته، قبض، انبار، اسناد در وجه حامل و چک)، حقوق تجارت، شرکت های تجاری ( جلد اول )، حقوق تجارت: شرکتهای تجاری (جلد دوم)، حقوق تجارت: ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته،حقوق تجارت: کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری، آثار منتشر شده به قلم ربیعا اسکینی در «سمت» است.

کتاب دیجیتال

89,100 تومان

حجم : 6.0 مگا بایت

توجه: این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 324

موضوعات

فهرست

اختصارها
پیشگفتار چاپ اول
پیشگفتار چاپ چهارم
مقدمه
باب اول: برات
فصل اول: معرفی برات
بخش اول: تاریخچه برات
مبحث اول: تاریخچه اقتصادی برات
مبحث دوم: تاریخچه حقوقی برات
بخش دوم: نقش برات در حیات اقتصادی
مبحث اول: برات، وسیله پرداخت
مبحث دوم: برات، وسیله تأمین اعتبار
بخش سوم: ماهیت حقوقی برات
مبحث اول: نظریه های کلاسیک
مبحث دوم: نظریه های جدید
فصل دوم: صدور برات
بخش اول: شرایط شکلی برات
مبحث اول: مندرجات قانونی
مبحث دوم: مندرجات اختیاری برات
بخش دوم: شرایط ماهوی برات
مبحث اول: رضایت
مبحث دوم: اهلیت
مبحث سوم: جهت صدور برات
بخش سوم: شرط محل برات
مبحث اول: تعریف محل
مبحث دوم: ضرورت وجود محل
مبحث سوم: انتقال مالکیت محل
مبحث چهارم: رژیم حقوقی محل برات از نظر حقوق بی نالملل خصوصی
فصل سوم: قبول و نکول برات
بخش اول: قبول برات
مبحث اول: ارائه برات برای قبولی
مبحث دوم: شکل قبولی و ویژگیهای آن
مبحث سوم: آثار قبولی برات
بخش دوم: نکول برات
مبحث اول: مفهوم و خصایص نکول
مبحث دوم: آثار نکول
مبحث سوم: قبولی شخص ثالث
فصل چهارم: ظهرنویسی
بخش اول: ظهرنویسی برای انتقال
مبحث اول: شرایط شکلی ظهرنویسی
مبحث دوم: شرایط ماهوی ظهرنویسی
مبحث سوم: آثار ظهرنویسی
بخش دوم: ظهرنویسی برای وکالت
مبحث اول: تعریف و فایده
مبحث دوم: شکل ظهر نویسی برای وکالت
مبحث سوم: ماهیت حقوقی
بخش سوم: ظهرنویسی برای وثیقه
فصل پنجم: ضمانت
بخش اول: تعریف و فایده
بخش دوم: شکل ضمانت
مبحث اول: ضمانت در ورقه برات
مبحث دوم: ضمانت به موجب سند جداگانه
بخش سوم: شرایط ماهوی ضمانت
مبحث اول: اشخاصی که می توانند پرداخت برات را ضمانت کنند
مبحث دوم: تعیین مضمون عنه
مبحث سوم: موضوع ضمانت
بخش چهارم: آثار ضمانت
مبحث اول: تعهد ضامن در مقابل دارنده
مبحث دوم: تعهد مضمون عنه
مبحث سوم: تعهد مضون عنه در مقابل ضامن
مبحث چهارم: تعهد دیگر مسئولان برات در مقابل ضامن
فصل ششم: پرداخت برات
بخش اول: شرایط پرداخت برات
مبحث اول: ارائه برات
مبحث دوم: پرداخت برات توسط براتگیر
مبحث سوم: پرداخت برات توسط شخص ثالث
مبحث چهارم: آثار پرداخت برات
بخش دوم: اعتراض (واخواست)
مبحث اول: ضرورت اعتراض
مبحث دوم: تشریفات اعتراض
بخش سوم: مسئولیت امضا کنندگان برات
مبحث اول: تکالیف دارنده برات
مبحث دوم: نحوه اعمال حقوق دارنده برات
بخش چهارم: مرور زمان
مبحث اول: رژیم خاص مرور زمان برات
مبحث دوم: شمول یا عدم شمول منع کلی مرور زمان نسبت به ...
فصل هفتم: برات و سیستم تعارض قوانین
بخش اول: قانون حاکم بر صدور برات
بخش دوم: قانون حاکم بر تعهدات بعد از صدور
بخش سوم: قانون حاکم بر طرق اعمال حقوق ناشی از برات
باب دوم: سفته، قبض انبار و اسناد در وجه حامل
فصل اول: سفته
بخش اول: تاریخچه و فایده سفته
بخش دوم: شکل سفته
مبحث اول: مندرجات سفته
مبحث دوم: ضمانت اجرای عدم قید مندرجات قانونی
بخش سوم: ماهیت سفته
بخش چهارم: اجرای مقررات برات در مورد سفته
فصل دوم: قبض انبار
بخش اول: تعریف و ماهیت قبض انبار
بخش دوم: ظهرنویسی قبض انبار
بخش سوم: پرداخت قبض انبار
فصل سوم: اسناد در وجه حامل
بخش اول: رژیم حقوقی اسناد در وجه حامل
مبحث اول: تعریف سند در وجه حامل
مبحث دوم: مقررات حاکم بر سند در وجه حامل
بخش دوم: موارد استفادة اسناد در وجه حامل
بخش سوم: مفقود شدن اسناد در وجه حامل
مبحث اول: اسناد در وجه حامل دارای کوپن
مبحث دوم: اسناد دیگر در وجه حامل
باب سوم: چک
فصل اول: تعریف، فایده و قواعد عمومی چک
بخش اول: تعریف و فایده اقتصادی چک
مبحث اول: تعریف و ماهیت حقوقی چک
مبحث دوم: فایده اقتصادی چک
بخش دوم: تاریخچه چک و مقررات حاکم بر آن
بخش سوم: چک در حقوق بین الملل
فصل دوم: صورت چک
بخش اول: چک عادی
مبحث اول: صورت چک
بخش دوم: چکهای خاص
مبحث اول: چک تضمین شده
مبحث دوم: انواع دیگر چک
فصل سوم: الزامات صدور چک
بخش اول: الزامات مربوط به اشخاص ذی نفع
مبحث اول: شرایط مربوط به صادر کننده
مبحث دوم: شرایط مربوط به محال علیه
مبحث سوم: شرایط مربوط به دارنده
بخش دوم: ضرورت وجود محل
مبحث اول: مفهوم و ویژگیهای محل
مبحث دوم: ضمانت اجرای صدور چک بلامحل
فصل چهارم: انتقال چک
بخش اول: صور انتقال
بخش دوم: آثار انتقال
مبحث اول: ظهرنویسی برای انتقال مالکیت
مبحث دوم: ظهرنویسی برای وکالت و وثیقه
فصل پنجم: پرداخت چک
بخش اول: شرایط پرداخت
مبحث اول: تکالیف دارنده در ارائه چک
مبحث دوم: تکالیف بانک
بخش دوم: آثار و نتایج عدم پرداخت چک
مبحث اول: شرایط مسئولیت مسئولان چک
مبحث دوم: حدود حق رجوع دارنده به مسئولان
پیوست: قانون اصلاحیه چک 1382
منابع و مآخذ

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات

98914****8443

الان من این کتاب را خریدم وقتی در موبایلم بازش می کنم با توجه به فرمت پی دی اف اختصاصی کتابها اندازه کلمات تغییر پیدا نمی کند و در یک گوشی 6 اینچی با توجه به کوچک بودن کلمات و خستگی چشم، آدم بیخیال مطالعه کردن می شود. اگر کتابها را به صورت کلمات قابل تغییر اندازه قرار دهید عالی می شود و راندمان مطالعه نیز بالا می رود.
با تشکر

1398-3-11 15:30:00

پاسخ
98933****4161

این کتاب ها باید رایگان باشند.

1396-10-2 19:56:16

پاسخ
98916****8470

واقعا متاسفم چرا اینها رو مجانی نمیذارید؟

1395-9-9 08:11:26

پاسخ