× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری

زبان انگلیسی تخصصی علوم پایه و فنی مهندسی esp - لیست آثار

English for the Students of Statistics

سازمان سمت

از 6,500 تا 7,000 تومان

English for the Students of Geology

سازمان سمت

از 7,500 تا 20,000 تومان

English for the Students of Nautical Studies

سازمان سمت

از 4,750 تا 11,000 تومان

Special English for the Students of Computer

سازمان سمت

از 6,250 تا 36,000 تومان

English for the Students of Chemistry

سازمان سمت

از 6,500 تا 28,000 تومان

English for the Students of Biology

سازمان سمت

از 3,000 تا 10,000 تومان

English for the Students of Engineering

سازمان سمت

از 5,750 تا 18,000 تومان

English for the Students of Agriculture (II)

سازمان سمت

از 4,000 تا 9,000 تومان