× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری

علوم ورزشی - لیست آثار

مبانی مدیریت ورزش

جیمز اسکینر

از 17,000 تا 34,000 از 8,500 تا 17,000 تومان

رشد و یادگیری حرکتی

پاملا اس.هی باخ بیچ

از 31,500 تا 63,000 از 15,750 تا 31,500 تومان

تنظیم ملکولی وسلولی سازگاری بافعالیت ورزشی

کلود بوچارد

از 31,000 تا 62,000 از 15,500 تا 31,000 تومان

اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی (جلد دوم)

ولی الله دبیدی روشن

از 30,500 تا 61,000 از 15,250 تا 30,500 تومان

آموزش هندبال

سازمان سمت

از 13,000 تا 26,000 از 6,500 تا 13,000 تومان

راهنمای کامل تغذیه ورزشی

سازمان سمت

از 22,500 تا 45,000 از 11,250 تا 22,500 تومان

اکتساب مهارت در ورزش

سازمان سمت

از 19,000 تا 38,000 از 9,500 تا 19,000 تومان

آموزش فنون کشتی

سازمان سمت

از 3,500 تا 7,000 از 1,750 تا 3,500 تومان

استعدادیابی در ورزش

سازمان سمت

از 4,500 تا 23,000 از 2,250 تا 11,500 تومان

فیزیولوژی ورزشی ویژه گروه های خاص

سازمان سمت

از 13,500 تا 27,000 از 6,750 تا 13,500 تومان

عملکرد ایمنی در ورزش و فعالیت ورزشی

سازمان سمت

از 10,000 تا 44,000 از 5,000 تا 22,000 تومان

آموزش فوتسال

سازمان سمت

از 8,500 تا 17,000 از 4,250 تا 8,500 تومان

اصول و مبانی تربیت بدنی و علوم ورزشی

سازمان سمت

از 6,500 تا 19,000 از 3,250 تا 9,500 تومان

روش تحقیق در تربیت بدنی (جلد اول)

سازمان سمت

از 9,000 تا 18,000 از 4,500 تا 9,000 تومان

بیولوژی فعالیت بدنی

سازمان سمت

از 14,500 تا 29,000 از 7,250 تا 14,500 تومان

مدیریت سازمانهای ورزشی

سازمان سمت

از 5,000 تا 22,000 از 2,500 تا 11,000 تومان

فیزیولوژی ورزشی (1)

سازمان سمت

از 15,000 تا 44,000 از 7,500 تا 22,000 تومان

فیزیولوژی ورزشی عصبی ـ عضلانی پیشرفته

سازمان سمت

از 7,000 تا 13,500 از 3,500 تا 6,750 تومان

روش تحقیق در تربیت بدنی (جلد دوم)

سازمان سمت

از 8,000 تا 37,000 از 4,000 تا 18,500 تومان

فیزیولوژی ورزشی قلبی - عروقی پیشرفته

سازمان سمت

از 7,000 تا 33,000 از 3,500 تا 16,500 تومان

ناراستایی قامت و اختلالات عضلانی اسکلتی

سازمان سمت

از 5,500 تا 10,500 از 2,750 تا 5,250 تومان

فیزیولوژی ورزشی پیشرفته (جلد اول)

سازمان سمت

از 14,500 تا 42,000 از 7,250 تا 21,000 تومان

روش تدریس تربیت بدنی در مدارس

سازمان سمت

از 4,000 تا 18,000 از 2,000 تا 9,000 تومان

کلیات تربیت‌ بدنی در مدارس

سازمان سمت

از 5,000 تا 10,000 از 2,500 تا 5,000 تومان

سنجش و اندازه‌گیری در تربیت بدنی (1)

سازمان سمت

از 3,750 تا 7,500 از 1,875 تا 3,750 تومان

شیمی در علوم ورزشی

سازمان سمت

از 4,000 تا 10,000 از 2,000 تا 5,000 تومان

ساختار و عملکرد عضله اسکلتی

سازمان سمت

از 12,000 تا 24,000 از 6,000 تا 12,000 تومان