× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
1 / 5

برنامه درسی بین‌ رشته‌ ای در آموزش عالی

مبانی ، اصول ، رویکردها و الگوها

ناشر: سازمان سمت

نویسنده: ,

صفحات کتاب : 353

کنگره : LB2361‫‭/م7ب4 1394

دیویی : 378/125

کتابشناسی ملی : 3802230

شابک : 9786000201333

سال نشر : 1394

کد گروه پژوهشی : 31

شابک دیجیتال : 978-600-02-1207-0

کد کتاب : 1885

برچسب ها: علوم تربیتی

خلاصه اثر

رویکرد بین رشته ای در برنامه های درسی دانشگاهی زمانی اهمیت و اعتبار یافت که فعالیت های رشته ای و تخصص گرا در شناخت و فهم درست مسائل و واقعیت های پیچیده کارایی خود را از دست دادند. بر این اساس دانشمندان و پژوهشگران عرصه های مختلف علوم انسانی، اجتماعی، طبیعی و فناوری با تشریک مساعی و بهره گیری از شیوه های گوناگون تلفیق به پژوهش پرداختند. بدون تردید گره گشایی در عرصه واقعیت های حیات بشر بدون استفاده از جهت گیری و روش های بین رشته ای امکان پذیر نخواهد بود.

کتاب الکترونیکی

7,000 تومان

حجم : 2.4 مگا بایت

توجه: این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.

افزودن به سبد خرید

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 315

کتاب چاپی

16,000 تومان

افزودن به سبد خرید

صفحات کتاب : 363

سال نشر : 1396

نوع جلد : شومیز

قطع : وزیری

وزن : 497.31

کد یکتا : 21885

نوبت چاپ : 2

تیراژ : 500

موضوعات

فهرست

دیباچه ای بر کتاب
فصل اول: مبانی نظری برنامة درسی بین رشته ای در آموزش عالی
1- از نظام رشته ای تا نظام برنامة درسی بین رشته ای در آموزش عالی
1­1 رویکرد رشته ای؛ چیستی و چرایی؟
2- بین رشتگی به چه معناست؟
1­2 فلسفة بین رشتگی
2­2 دلایل و ضرورت های روی آوری به رویکرد بین رشته ای در آموزش عالی
3- مبانی برنامة درسی بین رشته ای در آموزش عالی
1­3 مبانی نظری
2­3 مبانی تاریخی­ اجتماعی بین رشته گرایی
3­3 مبانی فلسفی­ روان شناختی برنامة درسی بین رشته ای
4- نظریه های یادگیری و رویکرد بین رشته ای
5- گونه های یادگیری در برنامة درسی بین رشته ای
فصل دوم: گونه شناسی، رویکردها و الگوهای برنامه درسی بین رشته ای در آموزش عالی
مقدمه
1- مباحث مطرح در رویکرد بین رشته ای برنامة درسی
1­1 ملاحظات تربیتی و معرفت شناختی
2­1 بحث نقشة شناختی
3­1 بحث زبان رشته های تحصیلی
4­1 رویکرد بین رشته ای و اندیشه های (تفکرات) غالب
5­1 آثار وسعت برنامه های درسی در تخصص گرایی
6­1 ارزش گذاری مطالعات بین رشته ای در موقعیت های سازمانی (سازمان های آموزشی)
2- گونه های ساختار بین رشته ای
1­2 ساختار میان رشته ای یا چندرشته ای متقاطع
2­2 ساختار بین رشته ای
3­2 ساختار تکثررشته ای
2­4 ساختار فرارشته ای
3- برنامة درسی بین رشته ای در آموزش عالی
1­3 راهکارهای ایجاد انسجام در محتوای درسی
2­3 طراحی برنامة درسی بین رشته ای
3­3 تلفیق محتوای دروس رشته های درسی
4­3 رویکردهای بین رشته ای در برنامة درسی آموزش عالی
5­3 الگوهای طراحی فعالیت های بین رشته ای در برنامة درسی آموزش عالی
6­3 آموزش در برنامة درسی بین رشته ای
7­3 ارزشیابی برنامة درسی بین رشته ای
فصل سوم: الگوی نظری برنامة درسی بین رشته ای در آموزش عالی
مقدمه
1- مبانی الگو
2- اصول برنامة درسی بین رشته ای
3- عناصر الگوی نظری برنامة درسی بین رشته ای
1­3 هدف گذاری در برنامة درسی بین رشته ای
2­3 طراحی و سازماندهی محتوا و دروس بین رشته ای
3­3 آموزش (تدریس) در برنامة درسی بین رشته ای
4­3 زمان و فضا در برنامة درسی بین رشته ای
5­3 فعالیت های بین رشته ای در برنامة درسی
6­3 ارزشیابی برنامة درسی بین رشته ای
4- خلاصة الگو
فصل چهارم: طراحی دروس بین رشته ای؛ ارائة الگوی کاربردی
1- مبانی نظری
1­1 فرایند تصمیم گیری
2­1 فرایند تصمیم گیری با ویژگی راهیابانه یا خلاق
3­1 فرایند تصمیم گیری با ویژگی غیرخطی
4­1 فرایند تصمیم گیری با ویژگی تأملی
2- فرایند پژوهش بین رشته ای
3- فرایند طراحی برنامة درسی خرد (طراحی دروس بین رشته ای)
1­3 گام اول: تعیین موضوعات و مضامین
2­3 گام دوم: توجیه استفاده از رویکرد بین رشته ای
3­3 گام سوم: شناسایی رشته های تحصیلی مرتبط و انتخاب رشته های متناسب با موضوع
4­3 گام چهارم: دستیابی به شایستگی و کفایت در هرکدام از رشته های مرتبط با موضوع بین رشته ای
5­3 گام پنجم: تجزیه وتحلیل محتوای برنامة درسی بین رشته ای براساس بصیرت های حاصل از رشته های درسی
6­3 گام ششم: شناسایی تضاد و تفاوت های موجود در بصیرت های حاصل از رشته های درسی و شناسایی ریشه های آنها
7­3 گام هفتم: ایجاد یا کشف زمینه های مشترک بین رشته های درسی در پرداختن به موضوع
8­3 گام هشتم: تلفیق و ترکیب بینش های رشته ای
9­3 گام نهم: خلق فهم بین رشته ای از موضوع و ارزشیابی آن
4- جمع بندی الگو
فصل پنجم: طراحی الگوی برنامة درسی بین رشته ای کارشناسی علوم اجتماعی
مقدمه
1- مفاهیم پایه ای الگو
2- الگوی طراحی برنامة درسی بین رشته ای کارشناسی علوم اجتماعی
3- علوم اجتماعی در نظام های آموزش عالی جهان
4- معرفی اجمالی علوم اجتماعی
1­4 عناصر مرتبط با رشته های علوم اجتماعی
2­4 تجارب طراحی برنامة درسی بین رشته ای علوم اجتماعی و استفاده از آنها در برنامة درسی علوم اجتماعی ایران
3­4 برنامة درسی بین رشته ای در حوزة علوم اجتماعی (سطح کلان)
4­4 ساختار رشته های جدید حوزة علوم اجتماعی و برنامة درسی آنها
5­4 مشاوره و راهنمایی تحصیلی
فصل ششم: تجارب نظام های آموزشی در طراحی برنامه های درسی بین رشته ای
1- سطوح تلاش های بین رشته ای در آموزش عالی
1­1 سطح برنامه ریزی نهادی
2­1 سطح برنامه ریزی آموزش
3­1 سطح برنامه ریزی درسی
2- الگوی برنامة درسی بین رشته ای در حوزة علوم اجتماعی و مقایسة تجارب دانشگاه های متفاوت با این الگو
1­2 دانشگاه های انگلستان
2­2 دانشگاه جیمز مدیسون
3­2 دانشگاه واشینگتن
4­2 دانشگاه بوفالو
5­2 دانشگاه واترلو
6­2 دانشگاه کانزاس
7­2 دانشگاه ولز
پیوست ها: معرفی دوره های بین رشته ای به عنوان بخشی از مدرک کارشناسی بین رشته ای علوم اجتماعی
1- ارتباطات اجتماعی
دروس و واحدهای الزامی
2- سیاست گذاری محیطی
دروس و واحدهای الزامی
3- مطالعات بهداشت و سلامت
دروس و واحدهای الزامی
4- منابع انسانی و اجتماع
دروس و واحدهای الزامی
5- مطالعات بین المللی
دروس و واحدهای الزامی
6- حقوق و اجتماع
دروس و واحدهای الزامی
7- سیاست گذاری عمومی
دروس و واحدهای الزامی
منابع
الف) منابع فارسی
ب) منابع انگلیسی
ج) منابعی برای مطالعه بیشتر

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات