× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری

تربیت بدنی - لیست آثار

مبانی مدیریت ورزش

جیمز اسکینر

از 17,000 تا 34,000 از 13,600 تا 27,200 تومان

رشد و یادگیری حرکتی

پاملا اس.هی باخ بیچ

از 31,500 تا 63,000 از 25,200 تا 50,400 تومان

تنظیم ملکولی وسلولی سازگاری بافعالیت ورزشی

کلود بوچارد

از 31,000 تا 62,000 از 24,800 تا 49,600 تومان

اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی (جلد دوم)

ولی الله دبیدی روشن

از 30,500 تا 61,000 از 24,400 تا 48,800 تومان

آموزش هندبال

سازمان سمت

از 13,000 تا 26,000 از 10,400 تا 20,800 تومان

راهنمای کامل تغذیه ورزشی

سازمان سمت

از 22,500 تا 45,000 از 18,000 تا 36,000 تومان

اکتساب مهارت در ورزش

سازمان سمت

از 19,000 تا 38,000 از 15,200 تا 30,400 تومان

آموزش فنون کشتی

سازمان سمت

از 3,500 تا 7,000 از 2,800 تا 5,600 تومان

استعدادیابی در ورزش

سازمان سمت

از 4,500 تا 23,000 از 3,600 تا 18,400 تومان

عوامل روانی-عصبی-هورمونی ورزش و فعالیت ورزشی

سازمان سمت

از 8,500 تا 17,000 از 6,800 تا 13,600 تومان

فیزیولوژی ورزشی ویژه گروه های خاص

سازمان سمت

از 13,500 تا 27,000 از 10,800 تا 21,600 تومان

عملکرد ایمنی در ورزش و فعالیت ورزشی

سازمان سمت

از 10,000 تا 44,000 از 8,000 تا 35,200 تومان

آموزش فوتسال

سازمان سمت

از 8,500 تا 17,000 از 6,800 تا 13,600 تومان

اصول و مبانی تربیت بدنی و علوم ورزشی

سازمان سمت

از 6,500 تا 19,000 از 5,200 تا 15,200 تومان

روش تحقیق در تربیت بدنی (جلد اول)

سازمان سمت

از 9,000 تا 18,000 از 7,200 تا 14,400 تومان

بیولوژی فعالیت بدنی

سازمان سمت

از 14,500 تا 29,000 از 11,600 تا 23,200 تومان

مدیریت سازمانهای ورزشی

سازمان سمت

از 5,000 تا 22,000 از 4,000 تا 17,600 تومان

فیزیولوژی ورزشی (1)

سازمان سمت

از 15,000 تا 44,000 از 12,000 تا 35,200 تومان

فیزیولوژی ورزشی عصبی ـ عضلانی پیشرفته

سازمان سمت

از 7,000 تا 13,500 از 5,600 تا 10,800 تومان

روش تحقیق در تربیت بدنی (جلد دوم)

سازمان سمت

از 8,000 تا 37,000 از 6,400 تا 29,600 تومان

بیوشیمی ورزشی و سوخت ‌و ‌ساز فعالیت ورزشی

سازمان سمت

از 12,000 تا 54,000 از 9,600 تا 43,200 تومان

فیزیولوژی ورزشی قلبی - عروقی پیشرفته

سازمان سمت

از 7,000 تا 33,000 از 5,600 تا 26,400 تومان

ناراستایی قامت و اختلالات عضلانی اسکلتی

سازمان سمت

از 5,500 تا 10,500 از 4,400 تا 8,400 تومان

فیزیولوژی ورزشی پیشرفته (جلد اول)

سازمان سمت

از 14,500 تا 42,000 از 11,600 تا 33,600 تومان

روش تدریس تربیت بدنی در مدارس

سازمان سمت

از 4,000 تا 18,000 از 3,200 تا 14,400 تومان

کلیات تربیت‌ بدنی در مدارس

سازمان سمت

از 5,000 تا 10,000 از 4,000 تا 8,000 تومان

سنجش و اندازه‌گیری در تربیت بدنی (1)

سازمان سمت

از 3,750 تا 7,500 از 3,000 تا 6,000 تومان

شیمی در علوم ورزشی

سازمان سمت

از 4,000 تا 10,000 از 3,200 تا 8,000 تومان

اساس بیومکانیک حرکت انسان (جلد اول)

سازمان سمت

از 11,000 تا 44,000 از 8,800 تا 35,200 تومان