× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری

behavioral sciences and management - لیست آثار

روشهای تدریس تعلیمات دینی

سازمان سمت

از 5,500 تا 27,000 تومان

نوآوری و کارآفرینی

سازمان سمت

از 7,000 تا 16,000 تومان

روش سنجی و کارسنجی

سازمان سمت

از 5,000 تا 37,000 تومان

مدیریت اسلامی

سازمان سمت

از 5,000 تا 12,000 تومان

مشاوره گروهی

سازمان سمت

از 16,000 تا 46,000 تومان

مدیریت تعارض و مذاکره

سازمان سمت

از 2,500 تا 18,000 تومان

آموزش و پرورش تطبیقی

سازمان سمت

از 11,000 تا 42,000 تومان

مدیریت بازاریابی

سازمان سمت

از 11,000 تا 54,000 تومان

مباحث ویژه مدیریت دولتی

سازمان سمت

از 2,250 تا 12,000 تومان

مدیریت تحول سازمانی

سازمان سمت

از 5,000 تا 21,000 تومان