× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری

دانلود کتابهای

تاثیر محیط بر فعالیتهای ورزشی

نویسنده :لارنس آرمسترانگ

مترجم :عباسعلی گائینی

روش های پژوهش در علوم ورزشی و تندرستی

نویسنده :سوزان هال

نویسنده :نانسی گچل

فعالیت ورزشی ویژه سالمندان

نویسنده :گیل ام. سالیوان

نویسنده :آلیس کی. پامیدور

تنظیم ملکولی وسلولی سازگاری بافعالیت ورزشی

نویسنده :کلود بوچارد

مترجم :عباسعلی گائینی

اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی (جلد دوم)

مترجم :ولی الله دبیدی روشن

نویسنده :رابرت آ. رابرگز

راهنمای کامل تغذیه ورزشی

ناشر :سازمان سمت

نویسنده :آنیتا بین

فیزیولوژی ورزشی محیطی پیشرفته

ناشر :سازمان سمت

نویسنده :استیفن اس. چئونگ

خستگی در ورزش و فعالیت ورزشی

ناشر :سازمان سمت

نویسنده :شان فیلیپس

فیزیولوژی ورزشی پیشرفته (جلد اول)

ناشر :سازمان سمت

نویسنده :پیتر آ. فارل

فیزیولوژی ورزشی غدد درون ریز پیشرفته

ناشر :سازمان سمت

نویسنده :کاترینا‌تی. بورر

درآمدی بر فیزیولوژی فعالیت ورزشی مولکولی

ناشر :سازمان سمت

نویسنده :هنینگ واکرهیج

فیزیولوژی ورزشی قلبی - عروقی پیشرفته

ناشر :سازمان سمت

نویسنده :دنیس ال. اسمیت

بیوشیمی ورزشی و سوخت و ساز فعالیت ورزشی

ناشر :سازمان سمت

نویسنده :دان‌ مک‌لارن