× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری

دانلود کتابهای

فعالیت ورزشی ویژه سالمندان

نویسنده :گیل ام. سالیوان

نویسنده :آلیس کی. پامیدور

تنظیم ملکولی وسلولی سازگاری بافعالیت ورزشی

نویسنده :کلود بوچارد

مترجم :عباسعلی گائینی

اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی (جلد دوم)

مترجم :ولی الله دبیدی روشن

نویسنده :رابرت آ. رابرگز

راهنمای کامل تغذیه ورزشی

ناشر :سازمان سمت

نویسنده :آنیتا بین

بیوشیمی ورزشی و سوخت ‌و ‌ساز فعالیت ورزشی

ناشر :سازمان سمت

نویسنده :دان‌ مک‌لارن

فیزیولوژی ورزشی قلبی - عروقی پیشرفته

ناشر :سازمان سمت

نویسنده :دنیس ال. اسمیت

فیزیولوژی ورزشی پیشرفته (جلد اول)

ناشر :سازمان سمت

نویسنده :پیتر آ. فارل

درآمدی بر فیزیولوژی فعالیت ورزشی مولکولی

ناشر :سازمان سمت

نویسنده :هنینگ واکرهیج

اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی(جلد اول)

ناشر :سازمان سمت

نویسنده :رابرت آ. رابرگز

فیزیولوژی ورزشی غدد درون‌ ریز پیشرفته

ناشر :سازمان سمت

نویسنده :کاترینا‌تی. بورر

خستگی در ورزش و فعالیت ورزشی

ناشر :سازمان سمت

نویسنده :شان فیلیپس

فیزیولوژی ورزشی محیطی پیشرفته

ناشر :سازمان سمت

نویسنده :استیفن اس. چئونگ

آمادگی جسمانی

ناشر :سازمان سمت

نویسنده :عباسعلی گائینی

فیزیولوژی ورزشی کودکان

ناشر :سازمان سمت

مترجم :عباسعلی گائینی

متابولیسم فعالیت‌های ورزشی

ناشر :سازمان سمت

نویسنده :عباسعلی گائینی

هورمونها و فعالیت ورزشی

ناشر :سازمان سمت

مترجم :عباسعلی گائینی