× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری

دانلود کتابهای

ترجمه متون ادبی

ناشر :سازمان سمت

نویسنده :محمدجواد کمالی

چهار گوهر

ناشر :سازمان سمت

نویسنده :کاظم دزفولیان

جغرافیای شهری

ناشر :سازمان سمت

نویسنده :دیوید اچ. کاپلان

گرافیک تبلیغات چاپی در رسانه ها

ناشر :سازمان سمت

نویسنده :کامران افشار مهاجر

حقوق انتقال فناوری

ناشر :سازمان سمت

نویسنده :ابراهیم رهبری

مالیه بین الملل

ناشر :سازمان سمت

نویسنده :بیتا شایگانی

ارزیابی ، برنامه ریزی آموزشی و بازپروری کودکان

ناشر :سازمان سمت

نویسنده : آدری‍ن‌ اک‍رز و ه‍م‍ک‍اران‌

مبانی ، کاربرد و تفسیر آزمون t

ناشر :سازمان سمت

نویسنده :علی عسگری

ارزشیابی آموزشی

ناشر :سازمان سمت

نویسنده :عباس بازرگان

شعر فارسی

ناشر :سازمان سمت

نویسنده :ناصر نیکوبخت

جامعه شناسی کشاورزی ایران

ناشر :سازمان سمت

نویسنده :عبدالعلی لهسائی زاده

اصول طراحی و تولید فیلمهای آموزشی

ناشر :سازمان سمت

نویسنده :عباس رضوی

فرایند نوردهی

ناشر :سازمان سمت

مترجم :مرتضی جانبخش

مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار

ناشر :سازمان سمت

نویسنده :آر. راداکریشنان

جغرافیای سیاسی فضای مجازی

ناشر :سازمان سمت

نویسنده :محمدرضا حافظ‌نیا

تصمیم گیری سازمانی و خط مشی گذاری عمومی

ناشر :سازمان سمت

نویسنده :رحمت الله قلی پور

پایان نامه و رساله دانشگاهی

ناشر :سازمان سمت

نویسنده :غلامرضا فدائی

جمله سازی ساده فارسی

ناشر :سازمان سمت

نویسنده :غلامحسین غلامحسین زاده

درسهای کاندینسکی در باهاوس

ناشر :سازمان سمت

نویسنده :واسیلی کاندینسکی

نگاهی تحلیلی به علم بیان

ناشر :سازمان سمت

نویسنده :حسین آقاحسینی

تمدن ساسانی (جلد دوم)

ناشر :سازمان سمت

نویسنده :علی سامی

درآمدی بر طراحی محوطه مجموعه های مسکونی

ناشر :سازمان سمت

نویسنده :رضا رامیار

جواهرشناسی سنگهای قیمتی ( جلد دوم )

ناشر :سازمان سمت

نویسنده :سوسن بیانی

راهنمای تدریس در دانشگاهها

ناشر :سازمان سمت

نویسنده :دبلیو. آر. میلر

زبان آموزی

ناشر :سازمان سمت

نویسنده :بهمن زندی

فقه و حقوق تطبیقی

ناشر :سازمان سمت

مکاتب زبان شناسی نوین در غرب

ناشر :سازمان سمت

نویسنده :پیتر آ. ام. سورن

Materials Development for English Language Teachers: A Practical Guide

نویسنده :Sasan Baleghizadeh

ناشر :سازمان سمت

برنامه ریزی اقتصادی

ناشر :سازمان سمت

نویسنده :زهرا افشاری

روش تحقیق در علوم اجتماعی

ناشر :سازمان سمت

نویسنده :علی ساعی