× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
1 / 5

بازاریابی رابطه مند در ورزش

ناشر: سازمان سمت

نویسنده: ,

مترجم: ناهید اتقیا

کد کتاب : 2045

صفحات کتاب : 278

کنگره : ‏‫‭GV۷۱۶‏‫‬‭‭‏‫‭‏‫‭/ب۹ب۲ ۱۳۹۵

دیویی : ‏‫‭۷۹۶/۰۶۸۱‬

کتابشناسی ملی : ۴۵۹۶۲۸۹

شابک : 9786000203986

سال نشر : 1396

کد گروه پژوهشی : 15

شابک دیجیتال : 978-600-02-1577-4

برچسب ها: علوم ورزشی

خلاصه اثر

کتاب حاضر دربردارنده مطالب جدیدی در عرصه بازاریابی ورزشی است. مؤلف کوشیده است اصول بازاریابی رابطه مند را بررسی و سازمان های ورزشی حرفه ای و ارتباطات آنها با یکدیگر را شناسایی کند و به تحلیل دیدگاه هواداران در ورزش های حرفه ای در ارتباط با بازاریابی رابطه مند بپردازد؛ همچنین بر راهبردهای جلب و حفظ حمایت مالی حامیان و سرمایه گذاران و نقش رسانه ها در معرفی و ترویج بازاریابی رابطه مند تأکید می کند. وی ضمن تحلیل آمیخته های بازاریابی سنتی، سه آمیخته جدید را که اساساً مبتنی بر برقراری ارتباط با عموم مردم است، شناسایی و معرفی و نهایتاً به کارگیری اصول بازاریابی رابطه مند در ورزش های حرفه ای امروزی و آتی را تشریح می کند.

کتاب دیجیتال

79,200 تومان

حجم : 2.1 مگا بایت

توجه: این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 288

موضوعات

فهرست

مقدمه مترجم
پیشگفتار مؤلفان
فصل اول: مقدمه
مروری بر فصل
مقدمه
دلایل منطقی نگارش این کتاب
تمرکز اصلی این کتاب
خوانندگان بالقوه این کتاب
بازاریابی رابطه مند به عنوان چالشی جدید برای سازمان های ورزشی حرفه ای
محتوا و ساختار این کتاب
نتایج
سؤالات مورد بحث
مطالعات راهنما
وبسایت ها
فصل دوم: اصول بازاریابی رابطه مند
مروری بر فصل
مقدمه
از رویکرد بازاریابی تراکنشی تا بازاریابی رابطه مند
تعریف بازاریابی رابطه مند
ایجاد ارزش برای سازمان
بررسی ابزارهای اصلی بازاریابی رابطه مند
مزایا و محدودیت های بازاریابی رابطه مند
نتایج
سؤالات مورد بحث
مطالعات راهنما
وبسایت ها
فصل سوم: سازمان های ورزشی حرفه ای و ارتباطات آن ها
مروری بر فصل
مقدمه
تجارت ورزشی و ویژگی های منحصربه فرد آن
محصول ورزشی
بازیگران اصلی بازار تجارت ورزشی
سازمان های ورزشی حرفه ای و مشتریان/ ذی نفعان اصلی آنها
سازمان های ورزشی حرفه ای و ارتباطات اصلی آنها
نتایج
سؤالات مورد بحث
مطالعات راهنما
وبسایت ها
فصل چهارم: بازاریابی رابطه مند در ورزش ـ دیدگاه هواداران
مروری بر فصل
مقدمه
اهمیت هواداران برای سازمان های ورزشی حرفه ای
ماهیت هواداران
ارتباط بین سازمان های ورزشی و هواداران آن ها
ایجاد و حفظ ارتباطات سالم با هواداران
نتایج
سؤالات مورد بحث
مطالعات راهنما
وبسایت ها
فصل پنجم: بازاریابی رابطه مند در ورزش ـ دیدگاه حامی
مروری بر فصل
مقدمه
ماهیت حمایت ورزشی
اهمیت حمایت برای سازمان های ورزشی حرفه ای
اهمیت حمایت برای حامیان
ارتباط بین سازمان های ورزشی حرفه ای و حامیان آنها
عوامل مهم برای ارتباطات موفق در حمایت ورزشی
نتایج
سؤالات مورد بحث
مطالعات راهنما
وبسایت ها
فصل ششم: بازاریابی رابطه مند در ورزش ـ دیدگاه رسانه ها
مروری بر فصل
مقدمه
انواع مختلف رسانه ها در زمینه ورزش
اهمیت رسانه ها برای سازمان های ورزشی حرفه ای
رابطه بین سازمان های ورزشی حرفه ای و رسانه ها
فنون بازاریابی رابطه مند با هدف رسانه
نتایج
سؤالات مورد بحث
مطالعات راهنما
وبسایت ها
فصل هفتم: آمیخته بازاریابی گسترده در بازاریابی رابطه مند در ورزش
مروری بر فصل
مقدمه
محصول
قیمت
ترویج
مکان
مردم
فرایند
شواهد فیزیکی
کاربرد آمیخته بازاریابی گسترده در رویداد های ورزشی
نتایج
سؤالات مورد بحث
مطالعات راهنما
وبسایت ها
فصل هشتم: بازاریابی رابطه مند در ورزش ـ امروز و فردا
مروری بر فصل
مقدمه
خلاصه هفت فصل گذشته
اجرای برنامه کلینگر بازاریابی رابطه مند
گرایش ها و چالش ها در بازاریابی رابطه مند و در ورزش
نتایج
سؤالات مورد بحث
مطالعات راهنما
وب سایت ها
منابع

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات