× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
14 / 4.7

اصول و مبانی تربیت بدنی و علوم ورزشی

ناشر: سازمان سمت

نویسنده: , ,

سال نشر : 1387

کد گروه پژوهشی : 15

شابک دیجیتال : 978-600-02-1786-0

کد کتاب : 1119

صفحات کتاب : 277

کنگره : GV341‏‫‭/خ8‮الف‬6 1387

دیویی : 796/07

کتابشناسی ملی : 1115428

شابک : 9789645301918

برچسب ها: علوم ورزشی

کتاب دیجیتال

79,200 تومان

حجم : 2.2 مگا بایت

توجه: این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 287

موضوعات

فهرست

پیشگفتار
بخش اول: کلیات تربیت بدنی و ورزش
فصل اول: ماهیت و حیطه تربیت بدنی و ورزش
برنامه های معاصر تربیت بدنی و ورزش
تعریف تربیت بدنی و ورزش و حیطه آن
تربیت بدنی و علوم ورزشی به منزله یک حوزه
حرفه تربیت بدنی و ورزش
تربیت بدنی و ورزش به منزله یک رشته علمی
خرده رشته تربیت بدنی، علوم فعالیتهای حرکتی و ورزش
تخصص و یکپارچگی
مجادله نام
حوزه های وابسته
واژگان فنی
سؤالات
منابع بخش اول
بخش دوم: مبانی زیست شناختی، روا نشناختی و تاریخی ...
فصل دوم: مبانی زیست شناختی و آناتومیک، حرکت شناسی و ...
آناتومی عملکرد جسمانی
سیستم قلبی عروقی
عنوان صفحه
شش
انرژی برای ورزش
تمرین برای عملکرد جسمانی
آمادگی برای زندگی
بیومکانیک
تعریف و عملکرد بیومکانیک
سؤالات
فصل سوم: مبانی روا نشناختی ورزش
اهمیت روان شناسی ورزش
نگرش در ورزش
پرخاشگری در ورزش
انگیزش در ورزش
اعتماد به نفس در ورزش7
سؤالات7
فصل چهارم: اصول و مبانی رشد، نمو و بالیدگی
رشد حرکتی
تاریخچه رشد حرکتی
نظریه های رشد حرکتی
سؤالات
فصل پنجم: اصول و مبانی یادگیری و تعلیم حرکتی
مهارت
مهارت و توانایی 7
اصول و نظریه های یادگیری و یادگیری حرکتی
اصول و فرایند تدریس
سؤالات
فصل ششم: مبانی تاریخی تربیت بدنی و ورزش
پایه های تربیت بدنی و ورزش در تاریخ
پایه های تربیت بدنی و ورزش در اقوام باستان
پایه های تربیت بدنی و ورزش در جهان معاصر
پایه های تربیت بدنی و ورزش در ایران معاصر
پایه های تربیت بدنی و ورزش در کشورهای غربی (معاصر)
جنبش المپیک
فناوری
سؤالات
منابع بخش دوم
بخش سوم: دیدگاه فلسف ی تربیتی و روان ی اجتماعی تربیت بدنی و علوم ورزشی
فصل هفتم: دیدگاه فلسفی
اصول و فلسفه تربیت بدنی چیست؟
تعریف فلسفه
فلسفه و تربیت بدنی
مؤلفه های فلسفه
تعیین فلسفه شخصی در تربیت بدنی
سؤالات
فصل هشتم: مکاتب فلسفی و تربیتی
ایدئالیسم
رئالیسم
پراگماتیسم
اگزیستانسیالیسم
مذهب و ورزش
واقع گرایی اسلامی
سؤالات
فصل نهم: تعلیم و تربیت و تربیت بدنی
مفهوم تعلیم و تربیت
مراحل تربیت
مبانی تعلیم و تربیت
قلمروهای تعلیم و تربیت
سؤالات
فصل دهم: اهداف تربیت بدنی و ورزش
منظور از اهداف چیست؟
هدف زندگی چیست؟
اهداف تعلیم و تربیت
اهداف تربیت بدنی، علم تمرین و ورزش
آیا در اهداف تربیت بدنی و ورزش اولویتی وجود دارد؟
یادگیری اندازه گیری و سنجش و ارتباط آن با اهداف
سؤالات
فصل یازدهم: نقش تربیت بدنی در مسائل زیستی، روانی و اجتماعی
فواید زیس تشناختی فعالیتهای جسمانی
فواید روان شناختی فعالیتهای جسمانی
فواید اجتماعی فعالیتهای بدنی
سؤالات
منابع بخش سوم
بخش چهارم: مبانی اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در ...
فصل دوازدهم: مبانی اجتماعی ورزش و تربیت بدنی
علوم اجتماعی چیست؟
اهمیت و هدف جامعه شناسی
جامعه چیست؟
سؤالات
فصل سیزدهم: جامعه شناسی ورزشی
تعریف و چهارچوب جامعه شناسی ورزشی
پدیده اجتماعی ورزش
نهاد اجتماعی ورزش
اجتماعی شدن در ورزش
ورزش، گروهها و طبقات اجتماعی
سؤالات
فصل چهاردهم: مبانی فرهنگی ورزش و تربیت بدنی
اهمیت فرهنگی ورزش
آسیبهای فرهنگی ورزش
مبانی فرهنگ شناسی
ساختارهای فرهنگی ورزشی
رفتارهای فرهنگی ورزشی
سؤالات
فصل پانزدهم: مبانی سیاسی ورزش و تربیت بدنی
علم سیاست و جامعه شناسی سیاسی
سیری در تاریخ سیاسی ورزش
جنگ سرد یا همزیستی مسالمت آمیز
فلسفه سیاسی کوبرتن
ژانوس ورزش
سیاست گذاری در ورزش
سؤالات
فصل شانزدهم: مبانی اقتصادی ورزش و تربیت بدنی
علم اقتصاد و جامعه شناسی اقتصادی
توسعه ورزشی، توسعه اقتصادی
ورزش حرف های و درامد ورزشکاران
تبلیغات تجاری در فرایند ورزشی
سؤالات
منابع بخش چهارم

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات