× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
4 / 5

روش تحقیق در تربیت بدنی (جلد اول)

ناشر: سازمان سمت

نویسنده: ,

مترجم: رحمت الله صدیق سروستانی

مجموعه اثر : روش تحقیق در تربیت بدنی

صفحات کتاب : 379

کنگره : GV361‏‫‬‭‬‭/ت9ر9 1392

دیویی : 613/71072

کتابشناسی ملی : 3343703

شابک : 9789645301925

سال نشر : 1392

کد گروه پژوهشی : 15

شابک دیجیتال : 978-600-02-1787-7

کد کتاب : 1120

برچسب ها: علوم ورزشی

خلاصه اثر

این کتاب اطلاعات مورد نیاز را در اختیار مصرف کننده و تولیدکننده تحقیق قرار می دهد. لازم است محققان، معلمان، کارشناسان، کارکنان حوزه بهداشت، رهبران ورزشی، مدیران و مشاوران ورزشی و مربیان با فرایند تحقیق آشنا باشند؛ در غیر این صورت مجبور خواهند شد اطلاعات را همان طور که به آن ها عرضه می شود، بپذیرند و در مورد ظاهر آن قضاوت کنند!

کتاب حاضر رشته های علم تمرین، حرکت شناسی، مطالعات حرکتی، تربیت بدنی، علم ورزش و مطالعات ورزشی را پوشش می دهد. محتوای کتاب نیز به گونه ای طراحی شده است که از نظر مفهومی در تمام وجوه فعالیت بدنی، در متن تمرین، ورزش ها، تدریس تربیت بدنی، صنعت، توان بخشی بدنی و مانند آن قابل استفاده باشد.

از نظر مترجم به عنوان کسی که بیش از 25 سال روش تحقیق خوانده، نوشته، تدریس و عمل کرده، این کتاب از همه کتابهای موجود در حوزه روش تحقیق در کل رشته های علوم انسانی، اجتماعی و ورزشی در کشور (چه تألیف، یا ترجمه) جامع تر، مفیدتر و کارامدتر است.

در خرید یک یا دو جلد از این کتاب برای استفاده شخصی یا هدیه دادن به دوستان تردید نکنید! این کتاب می تواند هدیه جالبی در مناسبت های مختلف باشد!

کتاب دیجیتال

104,500 تومان

حجم : 2.7 مگا بایت

توجه: این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 379

موضوعات

فهرست

پیشگفتار پانزده
مقدمه
بخش اول: مروری بر فرایند تحقیق
فصل اول: مقدمه ای بر تحقیق در فعالیت بدنی
ماهیت تحقیق
طیف تحقیق
عملی بودن و قابلیت دسترسی
خواندن تحقیق
روش های غیرعلمی حل مسئله در مقابل روشهای علمی آن
برخی روش های غیر علمی حل مسئله
روش علمی حل مسئله
الگوهای (مدل های) جایگزین در تحقیق
علم نرمال
اشکال جایگزین کندوکاو علمی
انواع تحقیق
تحقیق تحلیلی
تحقیق توصیفی
روشهای دیگر تحقیق توصیفی
تحقیق تجربی
تحقیق کیفی
مروری بر فرایند تحقیق
بخشهای یک پایان نامه: نگاهی به مراحل فرایند تحقیق
خلاصه و جمع بندی
آموخته های خود را بیازمایید
فصل دوم: طرح مسئله و کاربرد متون تحقیقی
مسئله یابی
رهنمودهایی برای یافتن موضوع
هدف از مرور متون نظری و تجربی
شناخت مسئله
تدوین فرضیات
تدوین روش
راهکارهای اصلی جستجوی متون
مراحل جستجوی متون نظری و تجربی
مرحله : بیان مسئله
مرحله : از منابع درجه دو استفاده کنید
مرحله : شاخصها را تعیین کنید
مرحله : جستجوی منابع اولیه تحقیق
مرحله : متون نظری و تجربی را مطالعه و یادداشت برداری کنید
مرحله : نوشتن نقد متون
خلاصه و جمع بندی
آموخته های خود را بیازمایید
فصل سوم: بیان مسئله
انتخاب عنوان
نوشتن مقدمه
شیوه نوشتن یک مقدمه خوب
نمونه هایی از مقدمه های خوب
بیان مسئله تحقیق
مشخص کردن متغیرها
ساختاربندی بیان مسئله
ارائه فرضیه تحقیق
تعریف عملیاتی مفاهیم
مفروضات اصلی، حدود و محدودیتها
مفروضات
حدود و محدودیتها
توجیه اهمیت تحقیق
نگاهی دوباره به پژوهشهای بنیادی و کاربردی
نگارش بخش مربوط به اهمیت تحقیق
تفاوتهای بین پایان نامه و مقاله علمی
خلاصه و جمع بندی
آموخته های خود را بیازمایید
فصل چهارم: تدوین روش تحقیق
نحوه طرح جزئیات روش شناختی
چرا برنامه ریزی برای روش مهم است؟
دو اصل در طراحی آزمایشها
توصیف آزمودنیها
نکات لازم درباره آزمودنیها
محافظت از آزمودنیها
توصیف ابزارها
توصیف روشهای جمع آوری داده
پرهیز از خطاهای روش شناختی
اهمیت کار مقدماتی
توصیف طراحی و تجزیه و تحلیل
رابطه علّی
تعامل آزمودنیها، سنجش و آزمایش
خلاصه و جمع بندی
آموخته های خود را بیازمایید
فصل پنجم: مسائل اخلاقی پژوهش و علم
هفت حوزه نادرستی علمی
سرقت علمی
جعل و دروغ پردازی
انتشار ندادن داد هها
روشهای نادرست جمع آوری داده
نگهداری نادرست داده ها
هم نویسی گمراه کننده
اعمال غیر قابل قبول مربوط به انتشار مقالات
مسائل اخلاقی مربوط به حق تألیف
نحوه برخورد با سوء استفاده علمی
مجازاتهای سوء استفاده های علمی
خلاصه و جمع بندی
بخش دوم: مفاهیم مربوط به آمار و انداز هگیری در تحقیق
فصل ششم: آشنایی با مفاهیم آماری
چرا به آمار نیاز داریم؟
کاربرد رایانه در تحلیلهای آماری
توصیف و تعمیم، جزء روشهای آماری نیستند
شیوه های انتخاب نمونه
انتخاب تصادفی
نمونه گیری تصادفی طبق های
نمونه گیری سیستماتیک (منظم)
تعیین تصادفی (انتساب تصادفی)
توجیه تبیینهای پسین
مشکل انتساب و نمونه گیری تصادفی
سنجه های گرایش به مرکز و تغییرپذیری
سنجه های گرایش به مرکز
سنجه های تغییرپذیری (سنجه های پراکندگی)
مفاهیم اساسی روشهای آماری
دو دسته آزمون آماری
روشهای آماری در مورد داده ها چه می گویند؟
وجه تمایز همبستگی با تفاوتها در روشهای آماری
احتمالات
شدت رابطه (مقدار تأثیر)
فاصله های اطمینان
قدرت آزمون آماری
خلاصه و جمع بندی
آموخته های خود را بیازمایید
فصل هفتم: روابط میان متغیرها
تحقیقات همبستگی چه چیزی را بررسی م یکنند؟
فهم ماهیت همبستگی
همبستگی: کامل و نه چندان کامل
همبستگی مثبت
همبستگی منفی
الگوهای رابطه
همبستگی و علیت
ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون
معنی ضریب همبستگی چیست؟
r تفسیر پایایی
r تفسیر مقدار بزرگی
Z به مقادیر r تبدیل
کاربرد همبستگی در پیش بینی
شیوه کار با معادلات رگرسیونی
محاسبه خط بهترین برازش
همبستگی جزئی (تفکیکی)
کاربردهای همبستگی نیمه جزئی (نیمه تفکیکی)
روشهای رگرسیون چندگانه
معادلات پیش بینی رگرسیونی چندگانه
برخی مسائل مرتبط با رگرسیون چندگانه
اشکال مختلف همبستگی چن دمتغیره
همبستگی متعارف
تحلیل عاملی
مدل بندی ساختاری
خلاصه و جمع بندی
آموخته های خود را بیازمایید
فصل هشتم: تفاوت بین گروهها
آمار چگونه تفاوتها را بررسی و آزمون می کند؟
انواع آزمون t
آزمون t بین میانگین یک نمونه و میانگین یک جمعیت
آزمون t مستقل
آزمون t وابسته
تفسیر آزمون t
آزمونهای t یک دامنه و دو دامنه
آزمونهای t و توان آزمون آماری در پژوهش
رابطه r و t
تحلیل واریانس
تحلیل واریانس ساده
تحلیل واریانس (آنوای) عاملی
تحلیل واریانس (آنوا) با استفاده از اندازه گیریهای مکرر
تحلیل کوواریانس (آنکوا)
روش به کارگیری آنکوا
محدودیتهای آنکوا
میزان خطای آزمایشی
درک روشهای چندمتغیره
تحلیل تمییز (تحلیل تمایزات)
تحلیل واریانس چند متغیره
اندازه گیریهای مکرر با چندین متغیر وابسته
خلاصه و جمع بندی
آموخته های خود را بیازمایید
فصل نهم: روشهای ناپارامتری
کای اسکور: آزمون مقادیر مشاهده شده در مقابل مقادیر مورد انتظار
جداول توافقی
محدودیتهای به کارگیری کای اسکور
ضریب توافقی
جداول توافقی چند متغیره: مدل لگاریتم خطی
روشهای مربوط به داده های رتبه ای
همبستگی
همبستگی ساده
همبستگی چندگانه
تفاوت بین گروهها
آزمون t
آنوای یک طرفه
آنوای عاملی
بسط به آنوای سنجه های مکرر و آنوای چند متغیره
خلاصه و جمع بندی
آموخته های خود را بیازمایید
فصل دهم: اندازه گیری متغیرهای تحقیق
روایی
نظریه پاسخ به آیتم
ویژگیهای نظریه پاسخ به آیتم
کاربرد نظریه پاسخ به آیتم
خلاصه و جمع بندی
آموخته های خود را بیازمایید
فصل دهم: اندازه گیری متغیرهای تحقیق
روایی
روایی منطقی
روایی محتوا
روایی معیار
روایی سازه
پایایی
منابع خطای آزمون
توضیح پایایی از طریق همبستگی
روشهای تعیین پایایی
پایداری
اشکال جایگزین
همسازی درونی
پایایی بین آزمایشگران (عینیت)
خطای معیار (استاندارد) اندازه گیری
به کارگیری نمره های استاندارد در مقایسه عملکرد
ارقام z
مقیاسهای T
اندازه گیری حرکت
اندازه گیری پاسخهای مکتوب
سنجش رفتار عاطفی
پرسشنامه های نگرش سنج
شخصیت پژوهی
مقیاسهای سنجش رفتارهای عاطفی
مقیاس لیکرت
مقیاس افتراق معنایی
مقیاسهای امتیازبندی
سنجش دانش
تحلیل آیتمهای آزمون
نظریه پاسخ به آیتم
ویژگیهای نظریه پاسخ به آیتم
کاربرد نظریه پاسخ به آیتم
خلاصه و جمع بندی
آموخته های خود را بیازمایید

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات