× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
4 / 3

الگوهای آموزشی در تربیت بدنی

ناشر: سازمان سمت

نویسنده:

مترجم: رضوان رضوانی اصل , وحید رفیعی ده بیدی , محبوبه محمدپور , جواد آزمون

کنگره : GV۳۶۳‏‫‭/م۲۳‮الف‬۷ ۱۳۹۴

دیویی : ‫‬‭‬‭۶۱۳/۷۰۷۱

کتابشناسی ملی : 4020349

شابک : 9786000202071

سال نشر : 1402

کد گروه پژوهشی : 15

شابک دیجیتال : 9786000234799

کد کتاب : 1930

صفحات کتاب : 720

برچسب ها: علوم ورزشی

خلاصه اثر


کتاب حاضر به عنوان منبع درس «کارورزی» در دوره دکتری و نیز در دوره کارشناسی ارشد آموزش تربیت‌بدنی (هریک 2 واحد)، و به عنوان منبع دروس «اصول و روش‌های آموزش اثربخش در تربیت‌بدنی» (2 واحد)، و «تدوین برنامه درسی تربیت‌بدنی» (2 واحد) برای دوره کارشناسی ارشد آموزش تربیت‌بدنی معرفی شده است.
ضمناً این کتاب را می‌توان به عنوان منبع درس «الگوها و روش‌های تدریس تربیت‌بدنی پیش‌دبستانی، دبستانی» (2 واحد) و «الگوها و روش‌های تدریس تربیت‌بدنی دوره متوسطه» (2 واحد)، در برنامه دوره کارشناسی آموزش تربیت‌بدنی نیز معرفی و استفاده کردکتاب الکترونیکی

197,725 168,066 تومان

حجم : 9.1 مگا بایت

توجه: این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 719

موضوعات

فهرست

مقدمه ای بر ترجمه
پیشگفتار
بخش اول: اصول آموزش مبتنی بر الگو در تربیت بدنی
1: آموزش و برنام ههای امروزی تربیت بدنی
سیر تحول هدف های تربیت بدنی در ایالات متحده
سیر تحول محتوای برنامه های تربیت بدنی در ایالات متحده
سیر تحول آموزش تربیت بدنی: از روش تا الگو
آموزش رسمی و مستقیم
راهبردهای تدریس
سبک های تدریس
مهارت های تدریس
الگوهای آموزشی
استانداردها در تربیت بدنی
سنجش و استانداردها در تربیت بدنی
واحد وجود ندارد « بهترین راه » در تدریس، یک
الگو های آموزشی: نقشه های اولیه یاددهی و یادگیری
آموزش مبتنی بر الگو در تربیت بدنی
نیاز به الگو های متعدد در تربیت بدنی
مرور کتاب
فعالیت های یادگیری
موضوعاتی برای تأمل و بحث در گروه های کوچک
منابع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر
2: توصیف الگو های آموزشی در تربیت بدنی
الگو های آموزشی به عنوان نقشه های اولیه برای تدریس تربیت بدنی
مزایای استفاده از آموزش مبتنی بر الگو در تربیت بدنی
چارچوبی برای توصیف الگو ها
مبانی
مشخصه های یاددهی و یادگیری
مقتضیات اجرایی و تعدیلات
انتخاب الگوی آموزشی
خلاصه
فعالیت های یادگیری
موضوعاتی برای تأمل و بحث در گروه های کوچک
3: حوزه های دانش برای آموزش مبتنی بر الگو در تربیت بدنی
پایه دانشی برای تدریس تربیت بدنی
بافت های یادگیری
یادگیرندگان
نظریه های یادگیری
عمل متناسب با رشد در تربیت بدنی
حیطه ها و اهداف یادگیری
محتوای تربیت بدنی
سنجش
فضای اجتماعی/عاطفی
تساوی حقوق در سالن ورزش
الگوهای برنامه درسی تربیت بدنی
پرورش معلمان تربیت بدنی متخصص
خلاصه
فعالیت های یادگیری
موضوعاتی برای تأمل و بحث در گروه های کوچک
منابع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر
4: راهبردهای تدریس در آموزش مبتنی بر الگو
راهبردهای مدیریتی
برنامه های مدیریت پیشگیرانه
راهبردهای مدیریت تعاملی
راهبردهایی برای گروه بندی دانش آموزان
راهبردهای آموزشی
راهبردهای ارائه تکلیف
راهبردهایی برای ساختار تکلیف و درگیرسازی دانش آموزان در فرایند یادگیری
راهبردهایی برای انتخاب فعالیت های یادگیری
راهبردهایی برای پیشبرد تکلیف
راهبردهایی برای بیشینه سازی ایمنی دانش آموزان در تربیت بدنی
راهبردهایی برای مرور و خاتمه درس
خلاصه
فعالیت های یادگیری
موضوعاتی برای تأمل و بحث در گروه های کوچک
5: مهارت های تدریس اثربخش در آموزش مبتنی بر الگو
حوزه :1 برنامه ریزی برای آموزش
حوزه :2 مدیریت زمان و کلاس
مدیریت زمان
مدیریت کلاس
حوزه :3 ارائه تکلیف و ساختار تکلیف
ارائه تکلیف
ساختار تکلیف
حوزه :4 ارتباطات
حوزه :5 ارائه اطلاعات آموزشی
رهنمودها
راهنمایی
بازخورد
حوزه : 6استفاده از پرسش برای یادگیری
نکته تأکیدی پرسش ها
ا نواع پرسش های محتوایی
مهارت های استفاده از پرسش برای یادگیری
حوزه :7 مرور و خاتمه درس
خلاصه
فعالیت های یادگیری
موضوعاتی برای تأمل و بحث در گروه های کوچک
منابع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر
:6 برنامه ریزی برای آموزش اثربخش در تربیت بدنی
مروری کلی بر برنامه ریزی
دستورالعمل هایی برای برنامه ریزی
برنامه در حکم یک راهنمای عملی
برنامه ریزی در سطح واحد درسی
تحلیل بافت
تحلیل و فهرست بندی محتوای درس
اهداف عینی یادگیری
انتخاب الگوی آموزشی
طرحواره مدیریتی
فعالیت های یادگیری دانش آموز
سنجش و یا تعیین سطح
نقش ها و وظایف معلم در واحد درسی
نقش ها و وظایف دانش آموزان در واحد درسی
برنامه ریزی در سطح طرح درس
1) توضیح مختصری در مورد بافت
2) اهداف عینی یادگیری
3) رویه های مدیریت زمان و مکان
4) فعالیت های یادگیری
5) ارائه تکلیف و ساختار تکلیف
6) سنجش
7) مرور و خاتمه
چارچوب کلی طرح درس برای تربیت بدنی
تهیه طرح به صورت مجموعه ای از پرسش ها
بخش های غیرمدون طرح درس برای آمادگی کامل
خلاصه
فعالیت های یادگیری
موضوعاتی برای تأمل و بحث در گروه های کوچک
:7 سنجش یادگیری دانش آموزان در آموزش مبتنی بر الگو
پیوند دادن استانداردها به سنجش
مفاهیم و اصطلاحات کلیدی سنجش
سنجش و ارزشیابی
زمان بندی سنجش ها
مبنای عملکرد
برنامه های سازمان یافته برای سنجش
سنجش های سنتی در تربیت بدنی
مزایای سنجش های سنتی
کاستی های سنجش های سنتی
سنجش های بدیع در تربیت بدنی
مزایای سنجش های بدیع
کاستی های سنجش های بدیع
سنجش واقع گرایانه در تربیت بدنی
سنجش در آموزش مبتنی بر الگو
استفاده از سنجش در مستندسازی یادگیری
کاربردی ساختن سنجش ها
خلاصه
فعالیت های یادگیری
موضوعاتی برای تأمل و بحث در گروه های کوچک
منابع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر
بخش دوم: هشت الگوی آموزشی در تربیت بدنی
:8 آموزش مستقیم، معلم در نقش رهبر آموزشی
مرور کلی
مبانی
نظریه و منطق
فرضیه های یاددهی و یادگیری
معلم در نقش رهبر آموزشی :« آموزش مستقیم » پیام اصلی الگوی
اولویت های حیطه های یادگیری و تعاملات حیطه ای
نیازهای رشدی دانش آموز
اعتبارسنجی الگو
مشخصه های یاددهی و یادگیری
صراحت و جامعیت
تکالیف یادگیری
طرح های درگیرسازی دانش آموزان در فرایند یادگیری
قش ها و مسئولیت های معلم و دانش آموز
تعیین صحت و سقم فرایند های آموزشی
سنجش یادگیری
مقتضیات اجرایی و تعدیلات
تخصص معلم
مهارت های کلیدی تدریس
مقتضیات بافتی
انتخاب تعدیل (( آموزش مستقیم))
توصیه هایی برای برنامه ریزی (( آموزش مستقیم))
خلاصه
فعالیت های یادگیری
موضوعاتی برای تأمل و بحث در گروه های کوچک
منابع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر(( آموزش مستقیم))
:9 نظام آموزش شخصی سازی شده، دان شآموزان در حد توانشان سریع، و در حد ...
مرور کلی
مبانی
نظریه و منطق
فرضیه های یاددهی و یادگیری
دانش آموزان در حد توانشان سریع، و در حد نیازشان آهسته ... :PSI پیام اصلی
اولویت های حیطه های یادگیری و تعاملات حیطه ای
نیازهای رشدی دانش آموز
اعتبارسنجی الگو
مشخصه های یاددهی و یادگیری
صراحت و جامعیت
تکالیف یادگیری
طرح های درگیرسازی دانش آموزان در فرایند یادگیری
نقش ها و مسئولیت های معلم و دانش آموز
تعیین صحت و سقم فرایند های آموزشی
سنجش یادگیری
مقتضیات اجرایی و تعدیلات
تخصص معلم
مهارت های کلیدی تدریس
مقتضیات بافتی
انتخاب و تعدیل PSI
توصیه هایی برای برنامه ریزی PSI
خلاصه
فعالیت های یادگیری
موضوعاتی برای تأمل و بحث در گروه های کوچک
منابع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر PSI
: 10یادگیری مشارکتی، دان شآموزان با هم، به وسیله هم و برای هم یاد م یگیرند.
مرور کلی
مبانی
نظریه و منطق
فرضیه های یاددهی و یادگیری
پیام اصلی (( یادگیری مشارکتی)): دانش آموزان با هم به وسیله هم و...
اولویت های حیطه های یادگیری و تعاملات حیطه ای
نیازهای رشدی دانش آموز
اعتبارسنجی الگو
مشخصه های یاددهی و یادگیری
صراحت و جامعیت
تکالیف یادگیری
طرح های درگیرسازی دانش آموزان در فرایند یادگیری
نقش ها و مسئولیت های دانش آموز و معلم
تعیین صحت و سقم فرایند های آموزشی
سنجش یادگیری
مقتضیات اجرایی و تعدیلات
تخصص معلم
مهارت های کلیدی تدریس
مقتضیات بافتی
انتخاب و تعدیل یادگیری مشارکتی
توصیه هایی برای برنامه ریزی (( یادگیری مشارکتی))
خلاصه
فعالیت های یادگیری
موضوعاتی برای تأمل و بحث در گرو ههای کوچک
منابع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر(( یادگیر مشارکتی))
:11 تعلیم و تربیت ورزشی، یادگیری برای تبدیل شدن به ورزشکاری متبحر ...
مرور کلی
مبانی
نظریه و منطق
فرضیه های یاددهی و یادگیری
یادگیری برای تبدیل شدن به ... :« تعلیم و تربیت ورزشی » پیام اصلی الگوی
الویت های حیطه های یادگیری و تعاملات حیطه ای
نیازهای رشدی دانش آموز
اعتبارسنجی الگو
مشخصه های یاددهی و یادگیری
صراحت و جامعیت
تکالیف یادگیری
طرح های درگیرسازی دانش آموزان در فرایند یادگیری
نقش ها و مسئولیت های معلم و دانش آموز
تعیین صحت و سقم فرایند های آموزشی
سنجش یادگیری
مقتضیات اجرایی و تعدیلات
تخصص معلم
مهارت های کلیدی تدریس
مقتضیات بافتی
انتخاب و تعدیل (( تعلیم و تربیت ورزشی))
توصیه هایی برای برنامه ریزی (( تعلیم و تربیت وزشی))
خلاصه
فعالیت های یادگیری
موضوعاتی برای تأمل و بحث در گروه های کوچک
منابع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر(( تعلیم و تربیت ورزشی))
12: تدریس از طریق همتا (( من به تو درس می دهم سپس تو به من درس بده))
مرور کلی
مبانی
نظریه و منطق
فرضیه های یاددهی و یادگیری
پیام اصلی (( تدریس از طریق همتا)): من به تو درس می دهم سپس تو به من درس بده
اولویت های حیطه های یادگیری و تعاملات حیطه ای
نیازهای رشدی دانش آموز
اعتبارسنجی الگو
مشخصه های یاددهی و یادگیری
صراحت و جامعیت
تکالیف یادگیری
طرح های درگیرسازی دانش آموزان در فرایند یادگیری
نقش ها و مسئولیت های معلم و دانش آموز
تعیین صحت و سقم فرایند های آموزشی
سنجش یادگیری
مقتضیات اجرایی و تعدیلات
تخصص معلم
مهارت های کلیدی تدریس
مقتضیات بافتی
انتخاب و تعدیل (( تدریس از طریق همتا))
توصیه هایی برای برنامه ریزی (( تدریس از طریقه همتا))
خلاصه
فعالیت های یادگیری
موضوعاتی برای تأمل و بحث در گروه های کوچک
منابع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر(( تدریس از طریق همتا))
:13 تدریس از طریق پرس وجو، یادگیرنده در نقش ح لکننده مسئله
مرور کلی
مبانی
نظریه و منطق
فرضیه های یاددهی و یادگیری
یادگیرنده در نقش حل کننده مسئله :« تدریس از طریق پرس وجو » پیام اصلی
اولویت های حیطه های یادگیری و تعاملات حیطه ای
نیازهای رشدی دانش آموز
اعتبارسنجی الگو
مشخصه های یاددهی و یادگیری
صراحت و جامعیت
تکالیف یادگیری
طرح های درگیرسازی دانش آموزان در فرایند یادگیری
نقش ها و مسئولیت های معلم و دانش آموز
تعیین صحت و سقم فرایند های آموزشی
سنجش یادگیری
مقتضیات اجرایی و تعدیلات
تخصص معلم
مهارت های کلیدی تدریس
مقتضیات بافتی
انتخاب و تعدیل (( تدریس از طریق پرس و جو))
توصیه هایی برای برنامه ریزی (( تدریس از طریق پرس و جو))
خلاصه
فعالیت های یادگیری
موضوعاتی برای تأمل و بحث در گروه های کوچک
منابع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر(( تدریس از طریق پرس و جو))
:14 بازی های ورزشی تاکتیکی، تدریس باز یهای ورزشی برای فهمیدن
مرور کلی
مبانی
نظریه و منطق
فرضیه های یاددهی و یادگیری
تدریس بازی های ورزشی برای فهمیدن :« بازی های ورزشی تاکتیکی » پیام اصلی
اولویت های حیطه های یادگیری و تعاملات حیطه ای
نیازهای رشدی دانش آموز
اعتبارسنجی الگو
مشخصه های یاددهی و یادگیری
صراحت و جامعیت
تکالیف یادگیری
طرح های درگیرسازی دانش آموزان در فرایند یادگیری
نقش ها و مسئولیت های معلم و دانش آموز
تعیین صحت و سقم فرایند های آموزشی
سنجش یادگیری
مقتضیات اجرایی و تعدیلات
تخصص معلم
مهارت های کلیدی تدریس
مقتضیات بافتی
انتخاب و تعدیل (( بازی های ورزشی تاکتیکی))
« بازی های ورزشی تاکتیکی » توصیه هایی برای برنام هریزی
خلاصه
فعالیت های یادگیری
موضوعاتی برای تأمل و بحث در گروه های کوچک
منابع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر(( بازی های ورزشی تاکتیکی))
:15 تدریس مسئولیت پذیری فردی و اجتماعی، تلفیق، انتقال، توانمندسازی و ...
مرور کلی
مبانی
نظریه و منطق
فرضیه های یاددهی و یادگیری
پیام اصلیTPSR: تلفیق، انتقال، توانمندسازی و روابط بین دانش آموز و معلم
اولویت های حیطه های یادگیری و تعاملات حیطه ای
سطوح مسئولیت پذیری
نیازهای رشدی دانش آموز
اعتبارسنجی الگو
مشخصه های یاددهی و یادگیری
صراحت و جامعیت
تکالیف یادگیری
طرح های درگیرسازی دانش آموزان در فرایند یادگیری
نقش ها و مسئولیت های معلم و دانش آموز
تعیین صحت و سقم فرایند های آموزشی
سنجش یادگیری
مقتضیات اجرایی و اصلاحات
تخصص معلم
مهارت های کلیدی تدریس
مقتضیات بافتی
انتخاب و تعدیل TPSR
توصیه هایی برای برنامه ریزی TPSR
خلاصه
فعالیت های یادگیری
موضوعاتی برای تأمل و بحث در گروه های کوچک
منابع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر TPSR
منابع
واژه نامه فارسی به انگلیسی
واژه نامه انگلیسی به فارسی

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات

98990****5206

سلام،کتاب چاپی یعنی کپی شده؟؟؟؟

1399-9-3 13:32:02

پاسخ
نشر الکترونیک سمت

1399-9-4 07:58:27