× User account Order history Account charging Increasing the account credit by charge card My Library Financial Transaction Shopping card Logout
1 / 5

حکیم پارسا

یادمان استادحجة الاسلام والمسلمین دکتر احمداحمدی

Publisher: سازمان سمت

Collectors: محمد ذبیحی , غلامرضا زکیانی

Printed Page Count : 772

Congress Class : LB 1778/ 4 1398

Dewey Decimal Classification : 378/120955

National Bibliography Number : 5719716

ISBN : 9786000206994

Publish Year : 1398

Digital ISBN : 978-600-02-1948-2

کد کتاب : 2255

Printed Book

87,000 Toman

Add to cart

PDF

20,000 Toman

Volume : 5.8 M Byte

Notice: This file is usable only on SAMT bookreader application

Add to cart

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 1

Subjects

Content

پیام مقام معظم رهبر ی (به تاریخ 19؛ 3؛ 1397)
پیشگفتار: یاد استاد؛ محمد ذبیحی غلامرضا زکیانی
گاهشمارِ زندگی استاد فقید، مرحوم حجه الاسلام دکتر احمد احمدی
معامله با آشنا؛ حضرت آیت الله العظمی عبدالله جوادی آملی
مقالات مربوط به آراء و اندیشه های فلسفی استاد
کانت در ایران و سه سنجش ایرانی از آن؛ مسعود امید
اصل هوهویت یا عدم تناقض؛ احمد بهشتی
بررسی تحلیل استاد احمدی از قضیه وجودی در آراء هیوم و کانت؛ زهره تواز یانی
اخلاق ارسطویی در میان مسیحیان و مسلمانان؛ محسن جوادی
منزلت معرفت شناختی علیت در نظر استاد دکتر احمدی؛ سید محمد حکا ک
فطرت و معنویت؛ محمدجواد رودگر
واکاوی بازگشت قضیه شرطیه به حملیه در ...؛ ملیحه صابری نجف آبادی
درباره حقیقت؛ سیدحمید طالب زاده
بررسی نقدهای دکتر احمدی بر کانت در باب گزاره های تحلیلی و تألیفی؛ محمدعلی عبداللهی
نقش صورت ذهنی در دلالت الفاظ؛ ...؛ یارعلی کرد فیروزجا ئی
نقد دکتر احمد احمدی (رحمه الله علیه) در باب ...؛ محمد محمدرضایی
حق و حکم ...؛ سید طه مرقاتی خویی
A Tribute to Dr. Ahmadi and Reflections…؛ Hajj Muhammad Legenhausen
مقالات اهدایی به یادمان استاد
1. مقالات در حوزه فلسفه اسلامی
چیستی »شخصیت« و مبانی هستی شناختی و ...؛ مرضیه اخلاقی
تحلیل و نقادی تفسیر جبرگرایانه ملاصدرا از دو آیه قرآن؛ علی افضلی
تحلیل و نقادی «تفسیر جبرگرایانه ملاصدرا از دو آیه قرآن» علی افضلی
تجریدالاعتقاد نوشته خواجه نصیرالدین طوسی است : ...؛ رضا اکبری
یک منظومه حکمی؛ اکبر ثبوت
احیای میراث فلسفه اسلامی در رهگذر فلسفه تطبیقی ...؛ سیدحمیدرضا حسنی هادی موسوی
کلان نظریه های انسان شناسی نوصدرایی؛ عبدالحسین خسروپناه
الوجود و الماهیه؛ منوچهر صدوقی سها
حضوری بودن علم به محسوسات در ادراکا ت حسی؛ عسکری سلیمانی امیری
2. مقالات در حوزه فلسفه غرب
فلسفه قاره ای و فلسفه تحلیلی؛ شهین اعوانی
حکومت اراده و اختیار بر معرفت و امیال، از دیدگاه دکارت؛ رضا برنجکار
امتداد دکارتی واقعی نیست بلکه آن یک توتولوژی است؛ سید موسی دیباج
ملاحظاتی چند در نسبت میان عقل و دین در تاریخ تفکر غرب؛ حسین کلباسی اشتری
نسبت میان عشق و فلسفه در مهمانی افلاطون؛ شمس الملوک مصطفوی
تفاسیر جدید از رابطه دین و اخلاق کانت؛ احمدرضا مفتاح مصطفی صالحی اردکانی
ماهیت و اهمیت متافیزیک؛ نرگس نظرنژاد
3. مقالات در حوزه فلسفه تطبیقی
معرفت شناسی دینی تطبیقی؛ قاسم پورحسن
بررسی تطبیقی اوسیا در فلسفه ارسطو و ابن سینا؛ حمیدرضا خادمی
4. مقالات در حوزه عرفان اسلامی
تأنیث خلاّق؛ انشاء الله رحمتی
فرشته شناسی در منابع و متون اسلامی؛ سعید رحیمیان
شرح بیتی از مثنوی : ...؛ حسین غفاری
5. مقالات در حوزه فلسفه اخلاق
درباره اصول عام عدالت و اخلاق: ...؛ علی پایا
جایگاه اخلاق و سیاست در سیره علوی؛ غلامرضا زکیانی
6. مقالات در حوزه فلسفه دین
چیستی و چرایی معنویت در اندیشه سکولار و دینی؛ محمد جعفری
بررسی و نقد نقش تاریخمندی دین در تفکیک دین و معنویت؛ احمد غفاری قره باغ
بررسی مبانی نظری افراطی گری دینی و راهکارهای مقابله با آن؛ یوسف نوظهور
سایر مقالات
زندگی معطوف به هدف؛ مترجم: مهین رضائی
اروپامحوری و مدرنیته؛ مترجم: مالک شجاعی جشوقانی
گستره بخش اعتباری در اقتصاد متعارف و تأثیرپذیری نظریات علمی اقتصاد ...؛ حسن آقانظری
مصاحبه
مصاحبه با استاد دکتر غلامرضا اعوانی
یادداشت ها در ذکر فضایل اخلاقی استاد
پیر پارسا؛ صالح ادیبی کردستانی
یادی از یک تجربه؛ سیدمحمدرضا حسینی بهشتی
دکتر احمدی را این گونه شناختم؛ زهرا خزاعی
تربیت مدرس قم از آغاز تا انجام؛ محمد ذبیحی
فضیلت های به یادآورده شده؛ بازخوانشی از سلوک آیت الله دکتر احمد احمدی؛ حسینعلی قبادی
سخنرانی در مجلس بزرگداشت مرحوم دکتر احمد احمدی در ...؛ محسن قمی
مردی از جنس صداقت، غیرت و محبت؛ قاسم کاکایی

Similar products

More

Comments