× User account Order history Account charging Increasing the account credit by charge card My Library Financial Transaction Shopping card Logout
1 / 3

نظریه عکاسی

گزیده‌ ای از مهم ترین متون نظری عکاسی در قرن بیستم

Publisher: سازمان سمت

Translator: مجید اخگر

Editor: لیز ولز‏‫

Printed Page Count : 775

Congress Class : ‫‬‮‭TR146‫‬‮‭/ن6 1392

Dewey Decimal Classification : 770

National Bibliography Number : 3519923

ISBN : 9789645309693

Publish Year : 1392

Research Group Code : 37

Digital ISBN : 978-600-02-1389-3

کد کتاب : 1754

Labels:

Book summary

نظریه عکاسی گزیده جامعی است از متونی که در طول سده بیستم درباره عکاسی تولید، کاربردها و تأثیرات آن نوشته شده است. در این کتاب، که مقالاتی از عکاسانی چون ادوارد وستون و لاسلو موهوی نادی تا متفکران تأثیرگذاری چون والتر بنیامین و رولات بارت و سوزان سانتاگ را دربرمی گیرد، تحولات اندیشه های مربوط به عکاسی و مسائل مختلفی از قبیل هویت، مصرف، نگاه خیره، و فناوری دیجیتال بررسی شده است.

هر بخش حول مضمونی خاص تنظیم شده است و با مقدمه گردآورنده کتاب آغاز می شود و ایده ها و مباحث مربوطه را در زمینه تاریخی و نظری تبیین می کند. بخشهای کتاب شامل این موارد هستند: تأملاتی درباره عکاسی؛ دیدن عکاسانه؛ رمزگان و بلاغت شناسی؛ عکاسی و امر پست مدرن؛ عکاسی دیجیتال؛ عکاسی مستند و مطبوعاتی؛ نگاه خیره عکاسانه؛ تصویر و هویت؛ نهادها و زمینه ها.

TextBook

38,250 Toman

Volume : 6.3 M Byte

Notice: This file is usable only on SAMT bookreader application

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 697

Printed Book

51,000 Toman

Printed Page Count : 784

Publish Year : 1396

نوع جلد : شومیز

قطع : وزیری

وزن : 1074.08

کد یکتا : 21754

نوبت چاپ : 2

تیراژ : 250

Subjects

Content

یادداشت مترجم
مقدمه جامع
بخش یک: تأملاتی درباره عکاسی
مقدمه
فصل اول: گزیده هایی از «اتاق روشن» (رولان بارت)
فصل دوم: آنچه تنها یک بار رخ داده است (مارجوری پرلوف)
باغ زمستانی بارت/آرشیو مردگان بولتانسکی
فصل سوم: گزیده هایی از اثر هنری در عصر بازتولید مکانیکی (والتر بنیامین)
فصل چهارم: بنیامین و اقتصاد سیاسیِ عکس (دبلیو.
فصل پنجم: عکاسی در چارچوب علوم انسانی (سوزان سانتاگ)
فصل ششم: مطابق با تصویر خودِ ما (رایت موریس)
فصل هفتم: آتش و یخ (پیتر وولن)
بخش دو: دیدن عکاسانه
مقدمه
فصل هشتم: پنج یادداشت برای پدیدارشناسی تصویر عکاسی (هیوبرت دَمیش)
فصل نهم: چیزی که چشم نمی بیند (اوسیپ بریک)
فصل دهم: یک ابزار تازه دیدن (لاسلو موهوی­ نادی)
فصل یازدهم: مقدمه چشم عکاس (جان سارکوفسکی)
فصل دوازدهم: عکاسانه دیدن (ادوارد وستون)هر مدیوم بیانی محدودیتهای خاص خود را بر هنرمند تحمیل می کند ­ محدودیتهای درونی ابزارها، مواد کار، یا فرایندهایی که او به کار می گیرد.
بخش سه: رمزگان و بلاغت شناسی
مقدمه
فصل سیزدهم: بلاغت شناسی تصویر (رولان بارت)
فصل چهاردهم: یک عکس (امبرتو اکو)
فصل پانزدهم: نگریستن به عکسها (ویکتور برگین)به شب رساندن یک روز بدون دیدن عکس تقریباً همان قدر غیر معمول است که ندیدن کلمات مکتوب.
فصل شانزدهم: عکاسی و بت واره (کریستین متز)
بخش چهار: عکاسی و امر پست مدرن
مقدمه
فصل هفدهم: بردن بازی هنگامی که قواعد آن تغییر کرده اند (اَبیگِیل سالومون­گودائو)
عکاسی هنری و پست مدرنیسم
فصل هجدهم: بحران امر واقعی (اندی گروندبرگ)
عکاسی و پست مدرنیسم
فصل نوزدهم: عکسهای لحظه ایِ تاریخ (استیو ادواردز)
قطعاتی درباره مباحثه پست مدرن
بخش پنج: عکاسی دیجیتال
مقدمه
فصل بیستم: سایه شیء(1) (سارا کمبر)
عکاسی و واقع گرایی
فصل بیست ویکم: گزیده هایی از مقدمه ای بر تصویر عکاسی در فرهنگ دیجیتال (مارتین لیستر)
فصل بیست ودوم: فتوژنتیک (جفری بَچن)
فصل بیست وسوم: پارادوکسهای عکاسی دیجیتال (لِف مانوویچ)
بخش شش: عکاسی مستند و مطبوعاتی
مقدمه
فصل بیست وچهارم: گواهی، حقیقت، نظم (جان تَگ)
اسناد عکاسانه و رشد دولت
فصل بیست وپنجم: اندیشه هایی درونی، پیرامونی، پسینی (درباره عکاسی مستند) (مارتا رازلر)
فصل بیست وششم: دسترسی و توافق در عکاسیِ عمومی (لیزا هندرسن)
فصل بیست وهفتم: عکسهای عذاب (جان برگر)
فصل بیست وهشتم: عکاسی مطبوعاتی و نشریات قطع کوچک(1) (کارین ای.
فصل بیست ونهم: کوبا مرا چنین کرد (ادموندو دسنوس)
بخش هفت: نگاه خیره عکاسانه
مقدمه
فصل سی ام: بازخوانی ادوارد وستون (روبرتا مک گرَث)
فمینیسم، عکاسی و روانکاوی
فصل سی ویکم: برداشت دوگانه (لوسی آر.
خاطرات رابطه با یک تصویر
فصل سی ودوم: عکس به مثابه محل تقاطع نگاههای خیره (کاترین لوتس و جِین کالینز)
موردِ نشنال جئوگرافیک
بخش هشت: تصویر و هویت
مقدمه
فصل سی وسوم: سرگیجه جابه جایی (دیوید اِی.
فصل سی وچهارم: ستایش از آنِ ما (بل هوکس)
عکاسی و زندگی سیاه پوستان
فصل سی وپنجم: به خاطر آوردن (آنت کوهن)
کودکی که هیچ گاه نبودم
فصل سی وششم: عکس درمانی (رُزی مارتین و جو اسپنس)
واقع گرایی روانی به مثابه هنری شفابخش؟
فصل سی وهفتم: خودانگاره (آنجلا کِلی)
امر شخصی سیاسی است
بخش نه: زمینه ها: گالری، موزه، آموزش، آرشیو
مقدمه
فصل سی وهشتم: موضوعِ قدیمیِ موزه، موضوعِ جدید کتابخانه (داگلاس کریمپ)
فصل سی ونهم: کلمات و تصاویر (لیز وِلز)
درباره ریویونویسی بر عکاسی
فصل چهلم: هنر، آموزش، عکاسی (دیوید بِیت)
فصل چهل ویکم: قرائت یک آرشیو (آلن سِکولا)
عکاسی میان کار و سرمایه
مؤخره مترجم: تاریخ هنر جدید: درآمدی بر رویکردها و مفاهیم
واژه نامه فارسی­ انگلیسی
واژه نامه انگلیسی­ فارسی
نمایه

Similar products

More

Comments