× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
2 / 5

مدیریت رفتار سازمانی (رفتار فردی)

ناشر: سازمان سمت

نویسنده:

صفحات کتاب : 476

کنگره : HD۵۸/۷‏‫‬‭/ق۷۶م۴ ۱۳۸۶‬

دیویی : ‏‫‬‭۳۰۲/۳۵

کتابشناسی ملی : 20401327

شابک : 9789645302250

سال نشر : 1401

کد گروه پژوهشی : 36

شابک دیجیتال : 9786000229993

کد کتاب : 1148

برچسب ها: مدیریت

خلاصه اثر

این کتاب برای دانشجویان رشته مدیریت گرایش‌های دولتی، بازرگانی، کارآفرینی، صنعتی و ام.بی.ای در مقطع کارشناسی و کارشناسی‌ارشد به عنوان منبع اصلی دروس رهبری و رفتار سازمانی، مدیریت رفتار سازمانی و رفتار سازمانی پیشرفته هر یک به ارزش 3 واحد تدوین شده است.

کتاب دیجیتال

130,900 تومان

حجم : 8.9 مگا بایت

توجه: این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 476

موضوعات

فهرست

پیشگفتار
مقدمه
فصل اول: کلیات
سازمانها ضرورت اجتنا بناپذیر زندگی
مهارتها و قابلیتهای مدیران
ضرورت مطالعه رفتار سازمانی
ریشه های رفتار سازمانی
متغیرهای مورد مطالعه در رفتار سازمانی
سطح تجزیه و تحلیل در رفتار سازمانی
چالشهای رفتار سازمانی
فناوری اطلاعات
نسبیت پسامدرنیستی
جهانی شدن
تنوع نیروی کار
مشتری گرایی
توانمندسازی
نسل X
تعادل بین زندگی شغلی و شخصی
اشتغال و استخدام
بحران اخلاق
سرمایه اجتماعی و انسانی
رفتارهای سازمانی مثبت
کلمات کلیدی
پرسشها
مطالعه موردی1 : نگرانی بیشتر یا فناوری برتر
مطالعه موردی2 : نظریه های واقعی یا خیالی؟
مطالعه موردی3 : عدم قطعیت در رفتار سازمانی
پیوست: مجلات معتبر در رفتار سازمانی
فصل دوم: انگیزش
فرایند انگیزش
نیازهای اولیه و ثانویه
انگیزه های درونی و بیرونی
نظریه های انگیزش
نظریه های محتوایی انگیزش
نظریه های فرایندی شناختی انگیزش
انگیزش در دهکده جهانی
اعجاز انگیزشی پول
کلمات کلیدی
پرسشها
مطالعه موردی: انگیزش در عمل
فصل سوم: ارزشها و نگرشها
نظام ارزشی
نگرش
کارکردهای نگرش
ایجاد و تغییر نگرش
نگرش و رفتار
ناهمسانی شناختی
سنجش نگرش
نگرشهای کاری
کلمات کلیدی
پرسشها
مطالعه موردی1 : تغییر نگرش یعنی تحول در زندگی
مطالعه موردی2 : نسل ناامید
فصل چهارم: ادراک
سیستم ادراک
ویژگیهای ادرا کشونده
ویژگیهای ادرا ککننده
سازمان ادراکی
1. شکل زمینه
2. دسته بندی ادراکی
3. ثبات ادراکی
هویت اجتماعی
خطاها و تعصبات ادراکی متداول در تصمیم گیری
1. ادراک کلیشه ای
2. اثر هاله ای
3. فرافکنی
4. اثر مقایسه ای
5. تشدید تعهد
6. تمایل به تأیید
7. خطای تکی هگاه تعدیل
8. خطای دسترسی و اثر قال ببندی
9. خطای نمونه یا نماینده
10. خطای شانس خرافات
11. توهم یا خطای پس گویی
12. اطمینان بیش از حد
13. اثر تقدم و تأخر
14. اثر ملایمت و تمایل به مرکزیت
اثر گالاتیا و اثر پیگمالیون
نظریه اسناد
نظریه اسناد کِلی
خطاهای اسناد
مدیریت تصویرسازی (تأثیرگذاری)
روشهایی برای بهبود ادراک
1. شناخت خود: پنجرة جو هری
2. همدلی با دیگران
کلمات کلیدی
پرسشها
مطالعه موردی: مدیریت تصویرسازی از طریق جراحی زیبایی
فصل پنجم: شخصیت
منشأ شخصیت
ناخودآگاه فردی و شخصیت
تحلیل مراوده ای (تعاملی)
انواع مراودات
وضعیتهای چهارگانه زندگی
ناخودآگاه جمعی و شخصیت
برون گرایی و درون گرایی
ویژگیهای شخصیتی آلپرت
عوامل شخصیتی کتل
نظریه نوع آیزنک
شاخص نوع مایرز بریگز
مدل پنج عاملی
تناسب شخصیت با شغل
ویژگیهای مهم شخصیتی
فرهنگ و شخصیت
کلمات کلیدی
پرسشها
مطالعه موردی: فراز و فرود در مدیریت
فصل ششم: احساس
احساس و مفاهیم مرتبط
ویژگیهای احساسات
عوامل مؤثر بر احساس
مدیریت احساسات
جنسیت و احساس
احساسات و رفتار سازمانی
ناهمسانی احساسی
نظریه وقایع عاطفی
کلمات کلیدی
پرسشها
مطالعه موردی: برون سپاری در عمل
فصل هفتم: استرس
تحولات جوامع و استرس
مفهوم استرس
استرس کارکردی
استرس و مفاهیم مرتبط
علل استرس یا استرس زاها
استرس ادراک شده
پیامدهای استرس
مفهوم سازگاری
تعدیل کننده های استرس
استراتژیهای مدیریت استرس
1. استراتژیهای فردی پیشگیری از استرس زاها
2. استراتژیهای سازمانی پیشگیری از استرس زاها
3. استراتژیهای فردی پیشگیری از استرس
4. استراتژیهای سازمانی پیشگیری از استرس
5. استراتژیهای فردی پیشگیری و درمان پیامدهای استرس
6. استراتژیهای سازمانی پیشگیری و درمان پیامدهای استرس
کلمات کلیدی
پرسشها
مطالعه موردی1 : استرس دائمی
مطالعه موردی2 : شغل استرس زا
فصل هشتم: هوش
مؤلفه های ژنتیکی محیطی هوش
اندازه گیری هوش
تستهای هوش
هوش چندگانه
هوش احساسی (عاطفی هیجانی)
هوش معنوی
هوش اجتماعی فرهنگی
کلمات کلیدی
پرسشها
مطالعه موردی: در جستجوی ارتقا
فصل نهم: یادگیری و تعدیل رفتار سازمانی
عقل گرایی
1. شرطی شدن کلاسیک
2. شرطی شدن عامل یا کنشگر
3. یادگیری شناختی و یادگیری اجتماعی
شکل دهی رفتار کارکنان
برنامه زمانی تقویت
سبکهای یادگیری
بازخور به عنوان عامل یادگیری
خودمدیریتی
کلمات کلیدی
پرسشها
مطالعه موردی: تنبیه؛ اولین یا آخرین اهرم
فصل دهم: کارکردهای آشکار و کژکارکردهای پنهان رفتار سازمانی
رضایت شغلی
تعهد سازمانی
عجین شدن با شغل
رفتار شهروندی سازمانی
هویت سازمانی
عملکرد شغلی
ترک خدمت
غیبت
سخن آخر: لبه تاریک رفتار سازمانی
کلمات کلیدی
پرسشها
مطالعه موردی: کاهش ترک خدمت کارکنان
منابع و مأخذ
نمایه موضوعی
نمایه اسامی

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات

98910****6339

خوبه

1400-2-2 11:52:48

پاسخ
98901****3736

تشکر

1399-8-22 22:58:05

پاسخ