× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
1 / 5

آسیب شناسی حدیث

ناشر: سازمان سمت

نویسنده:

صفحات کتاب : 280

کنگره : BP۱۱۰/۳‏‫‬‭/م۵آ۵ ۱۳۹۷

دیویی : ۲۹۷/۲۶

کتابشناسی ملی : 5607568

شابک : 9789645308832

سال نشر : 1398

کد گروه پژوهشی : 8

شابک دیجیتال : 9786000229788

کد کتاب : 1688

خلاصه اثر

این کتاب برای دانشجویان رشته علوم قرآن و حدیث در مقطع کارشناسی ارشد با گرایش تفسیر اثری، تفسیر روایی و نهج‌البلاغه به عنوان منبع اصلی درس «آسیب‌شناسی حدیث» و همچنین منبع قابل استفاده دروس «بررسی آفت‌ها و آسیب‌شناسی حدیث» و «فقه الحدیث با تأکید بر نهج‌البلاغه» در مقطع دکتری تدوین شده است. امید است سایر علاقه‌مندان نیز از آن بهره‌مند شوند.

کتاب الکترونیکی

77,000 تومان

حجم : 2.9 مگا بایت

توجه: این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 280

موضوعات

فهرست

پیش گفتار
درس یکم: مباحث مقدماتی
اهداف درس
پرسش های نخستین
مفهوم و اهمیت آسیب شناسی
پیشینه آسیب شناسی
دسته بندی آسیب ها
ماده پژوهش
الف) مرحله صدور حدیث
ب) مرحله نقل حدیث
پژوهش
الف) روش پژوهش
ب) پژوهشگر
چکیده
پرسش و پژوهش
بخش نخست: آسیب های ماده پژوهش
درآمد
فصل اول: آسیب های مرحله صدور حدیث
درس دوم: بیان تدریجی، نسخ
اهداف درس
1.بیان تدریجی
راه حلّ آسیب
نمونه
2.نسخ
مفهوم و زمینه نسخ
دلیل وجود نسخ
آسیب نسخ و راه حلّ آن
نمونه
چکیده
پرسش و پژوهش
درس سوم: تقیه، توریه
اهداف درس
3. تقیه
مفهوم و زمینه تقیه
پیشینه تقیه
شرط و مرز تقیه
گستره وقوع تقیه
آثار تقیه
نمونه ها
راه حلّ کشف روایات تقیه ای
4. توریه
مفهوم توریه
نمونه
چکیده
پرسش و پژوهش
فصل دوم: آسیب های مرحله نقل حدیث
درس چهارم: تصحیف، تحریف و قلب
اهداف درس
5. تصحیف
تعریف تصحیف
زمینه تصحیف
گونه ها و نمونه ها
تصحیف های رایج در سند
نمونه های تصحیف در متن
راه حلّ تصحیف
6.تحریف
تعریف تحریف
تحریف متن
تحریف سند
7. قلب
تعریف قلب
گونه ها و نمونه ها
راه حلّ تحریف و قلب
چکیده
پرسش و پژوهش
درس پنجم: درج، سقط و اضطراب
اهداف درس
8.درج
تعریف درج
نمونه ها
درج در سند
درج نسخه بدل
9.سقط
تعریف و نمونه
10.اضطراب
تعریف اضطراب
اضطراب متنی
اضطراب سندی
راه حلّ کلی
چکیده
پرسش و پژوهش
درس ششم: تقطیع و اختصار
اهداف درس
11.تقطیع
تعریف تقطیع
زمینه تقطیع
جواز تقطیع و شرط آن
تقطیع ناخواسته
زیان های تقطیع نادرست
نمونه
راه حل تقطیع
12. اختصار
تعریف و راه حل
نمونه ها
چکیده
پرسش و پژوهش
درس هفتم: نقل معنا، آهنگ سخن
اهداف درس
13.نقل معنا
مفهوم و جواز نقل معنا
نتیجه نقل معنا
گستره نقل معنا
آسیب های محتمل
آسیب های پیش آمده
14.آهنگ سخن
زمینه آسیب
نمونه ها
چکیده
پرسش و پژوهش
درس هشتم: وضع و دس حدیث
اهداف درس
15. حدیث سازی
معنای وضع
شیوه های وضع
دس و تخلیط
آسیب های ناشی از وضع
راه رویارویی
چکیده
پرسش و پژوهش
درس نهم: آسیب های سندی
اهداف درس
16.آسیب های ویژه سند
سستی حلقه های سند
گسست حلقه های سند
راه حل رجالی
راه حل فقه الحدیثی
چکیده
پرسش و پژوهش
بخش دوم: آسیب های پژوهش
درآمد
فصل اول: آسیب های روش پژوهش
درس دهم: تتبع ناقص، برخورد گزینشی
اهداف درس
17. تتبع ناقص
نمونه
توجه به رفتار و سیره
راه حلّ آسیب
18.برخورد گزینشی
مفهوم و زمینه
زمینه اول: احادیث ضعیف السند
زمینه دوم: احادیث متعارض
زمینه سوم: احادیث دیگر فرقه ها
چکیده
پرسش و پژوهش
درس یازدهم: چند معنایی
اهداف درس
19.چند معنایی
الف) چند معنایی ماده
ب) اشتراک در هیئت
ج) همراهی حروف
د) ابواب مزید
راه حلّ آسیب
چکیده
پرسش و پژوهش
درس دوازدهم: فارسی زدگی، خلط لغت و اصطلاح
اهداف درس
20.فارسی زدگی
چند معنایی و فارسی زدگی
21. خلط لغت و اصطلاح
الف) نشاندن معنای اصطلاحی به جای معنای لغوی
ب ) نشاندن معنای لغوی به جای معنای اصطلاحی
راه حلّ آسیب
چکیده
پرسش و پژوهش
درس سیزدهم: دگرگونی زبان، بیان مجازی
اهداف درس
22. تحول زبان
تغییر معنای واژه
نمونه ها
تغییر بار ارزشی
نمونه
راه حلّ آسیب
23. بیان مجازی
دلیل کاربرد مجاز
نمونه
تصویر خیالی
راه حلّ آسیب
چکیده
پرسش و پژوهش
درس چهاردهم: خلط تطبیق با تفسیر، جمود و تعدی
اهداف درس
24. خلط ((جری و تطبیق)) با (( تفسیر))
مفهوم و زمینه
نمون
25. جمود
مفهوم و زمینه
نمونه ها
26. تعدی نابجا
مفهوم تعدی
نمونه ها
چکیده
پرسش و پژوهش
فصل دوم: آسیب های پژوهشگر
درس پانزدهم: دخالت خواست هها و دانسته ها
اهداف درس
27.اثرپذیری از خواسته ها
مفهوم و زمینه
نمونه ها
اندازه اثرگذاری تمایلات
راه حلّ آسیب
28. دخالت دانسته های پیشین
مفهوم و زمینه
نمونه
پیش فرض های مقبول
چکیده
پرسش و پژوهش
درس شانزدهم: ساده انگاری، اخباریگری
اهداف درس
29.ساده انگاری
مفهوم و زمینه
وجود احادیث مشکل
سخنان بزرگان
لایه های معنایی
نمونه
30 اخباریگری
مفهوم و زمینه
نمونه ها
چکیده
پرسش و پژوهش
درس هفدهم: آسیب شناسی نقد حدیث
اهداف درس
عوامل آسیب زا
الف) فهم ناتمام
ب) شتاب زدگی
نمونه ها
ج) تمایلات پژوهشگر
نمونه ها
چکیده
پرسش و پژوهش
کتابنامه

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات